Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/04

Đề ôn tập ở nhà dành cho học sinh lớp 5 môn tiếng Anh

Phiếu bài tập về nhà môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án ngày 11/04 nằm trong bộ đề tổng hợp bài tập tiếng Anh 5 mới trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 chương trình mới bao gồm nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 5 mới khác nhau giúp các em cải thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Find the odd one out:

1. a. coughb. weakc. headached. sore throat
2. a. sunburnb. toothachec. earached. unhealthy
3. a. sickb. temperaturec. tiredd. weak
4. a. flub. stomachachec. coldd. fat
5. a. sleepb. happyc. lived. smile
6. a. feelb. healthyc. welld. tired
7. a. fatb. bigc. matterd. small
8. a. feverb. dentistc. nursed. doctor

Task 2. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

A

Miss Ann: Let’s go to see the monkeys and tigers. Then we will see a peacock show. I hope you will enjoy our penguin show in the end.

B

Children: Yes, we do.

0

C

Miss Ann: Good morning, children. I’m Ann Green from the city zoo. Welcome to our zoo.

D

Miss Ann: There are hundreds of wild animals here. Do you want to see the monkeys and tigers first?

E

Children: Hi, Miss Green. Nice to meet you.

Task 3. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number.

animals

sprayed

monkeys

pythons

roared

crocodiles

Last Sunday, my class went to the zoo. It was a sunny day. We saw a lot of wild (1) _______ Big tigers (2)________ loudly. A baby elephant (3)________ water with its trunk. It looked happy. Three (4) ________ were so noisy on the tree. The (5) ________ moved so quietly. In the end, we had a lot of fun at the penguin show. It was a great trip to the zoo.

Task 4. Order the words.

1. the / zoo / we / visited / yesterday/ ./

2. you / did / see / where / kangaroos / the/ ?/

3. do / what / saw / monkeys / you / the / did / them / when/ ?/

4. are / your / animals / zoo / what / favourite/ ?/

5. go / who / did / you / the / with / zoo / to/ ?/

ĐÁP ÁN

Task 1. Find the odd one out:

1 - b; 2 - d; 3 - b; 4 - d; 5 - b; 6 - a; 7 - c; 8 - a;

Task 2. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - E; 2 - D; 3 - B; 4 - A;

Task 3. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number.

1 - animals; 2 - roared; 3 - sprayed; 4 - monkeys; 5 - pythons;

Task 4. Order the words.

1 - We visited the zoo yesterday.

2 - Where did you see the kangaroos?

3 - What did the monkeys do when you saw them?

4 - What are your favourite zoo animals?

5 - Who did you go to the zoo with?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 11-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
10 2.773
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm