Phương trình ion rút gọn BaCl2 + Na2SO4

Phương trình ion thu gọn

Phương trình ion rút gọn BaCl2 + Na2SO4 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết phương trình phân tử của phản ứng cũng như phương trình ion BaCl2 phản ứng Na2SO4. Từ đó giúp các bạn học sinh vận dụng tốt vào giải các dạng bài tập viết phương trình ion thu gọn. Mời các bạn tham khảo.

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn BaCl2 + Na2SO

Nhỏ dung dịch Na2SO4 vào ống nghiệm đựng dung dịch BaCl2 sẽ tạo thành phương trình phản ứng.

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

BaCl2 và Na2SO4 là các chất dễ tan và phân li mạnh

BaCl2 → Ba2+ + Cl

Na2SO4 → Na2+ + SO42-

Phương trình ion thu gọn

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài tập liên quan

a) CH3COONa + H2SO

b) KOH + H2SO4  →

c) CaCO3 + HCl →

d) Fe2(SO4)3 + NaOH →

e) NH4Cl + AgNO3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

CH3COO- + H+→ CH3COOH

b) 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O

OH- + H+ → H2O

c) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCO3  + 2H+ + 2Cl- → CaCl2 + CO2 + H2O

d) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Fe3+ + 3OH → Fe(OH)3

e) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl

Cl+ Ag+ → AgCl

......................................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình ion rút gọn BaCl2 + Na2SO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm