Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là

Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là đáp án hướng dẫn giải chi tiết câu hỏi ứng với C3H9N có bao nhiêu đồng phân amin. Từ đó bạn đọc nắm được các đồng phân, vận dụng vào làm các dạng bài tập câu hỏi tương tự. Mời các bạn tham khảo.

1. Ứng với công thức phân tử C3H9N thì chất có thể là amin

Có 4 amin có công thức phân tử C3H9N:

Bậc 1 có: CH3-CH2-CH2-NH2: Propan – 1 - amin

CH3-CH(NH2)-CH3: Propan – 2 - amin

Bậc 2 có: CH3-NH-CH2-CH3: N – metyletanamin

Bậc 3 có: (CH3)3N: Trimetyl amin

Với công thức phân tử C3H9N thì chất có 4 đồng phân, có 2 amin bậc 1, 1 amin bậc 2, và 1 amin bậc 3.

2. Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án D

3. Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n < 5)

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Số amin có công thức phân tử C3H9N là

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Số amin bậc 1 có công thức phân tử C3H9N là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Xem đáp án
Đáp án

Các amin bậc 1 có CTPT C3H9N là: CH3-CH2-CH2-NH2; (CH3)2CH-NH2

=> Có 2 công thức thỏa mãn

Câu 3. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?

A.(CH3)3N

B. CH3-NH2

C. C2H5-NH2

D. CH3-NH-CH3

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Xem đáp án
Đáp án D

........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 24.591
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm