Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 19 với nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 mới khác nhau được biên soạn bám sát nội dung bài học Unit 11 lớp 4: What time is it? và Unit 12 lớp 4: What does your father do? cho các em học sinh lớp 4 luyện tập và củng cố các kiến thức đã học trong tuần 19 hiệu quả.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh là hệ thống các bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 trên VnDoc.com. Bài tập cuối tuần sẽ giúp các em học sinh tự luyện ở nhà để củng cố kiến thức được học trên lớp hiệu quả.

Tải đề và đáp án tại: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19.

Tham khảo thêm:

Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn tiếng Anh lớp 4 (số 2)

 • 1. Write and then read the sentences aloud.
  Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19
 • 1.
  Viết lại cả từ còn thiếu
  book
 • 2.
  noon
 • 3.
  book
 • 4.
  school
 • 5.
  good
 • 6.
  room
 • 2. Write

  Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19

 • 1.
  farm
 • 2.
  hospital
 • 3.
  office
 • 4.
  factory
 • 5.
  school
 • 3. Read and write.

  Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19

 • 1/
  go to bed
 • 2/
  5.00 p.m
 • 3/
  5.00 a.m
 • 4/
  10.30 p.m
 • 4. Read the text again and write the answers.
 • 1. What does Peter's mother do?
  She is a doctor.
 • 2. What time does she get up?
  She gets up at five o’clock. She gets up at 5.00 a.m.
 • 3. What time does she go home?
  She goes home at five thirty in the afternoon. She goes home at 5.00 p.m
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 978
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm