Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 2

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 2 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát theo chương trình học lớp 6 hỗ trợ quá trình học tập, ôn luyện đạt thành tích cao.

 • 1

  Hình vẽ nào mô tả vị trí đặt mắt để đọc kết quả đo?

 • 2

  Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì?

 • 3
  Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống: Khi đo độ dài cần đặt mắt nhìn theo hướng ..... với cạnh thước ở đầu kia của vật.
 • 4
  Chọn phát biểu không đúng khi thực hành đo độ dài:
 • 5
  Cách đặt thước đo đúng:
 • 6

  Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 2cm để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa Vật lí 6. Trong các cách ghi kết quả đo dưới đây, cách ghi nào là đúng?

 • 7

  Muốn đo độ dài cuốn SGK Vật lí 6 một cách thuận lợi nhất nên dùng

 • 8

  Một bàn học cá nhân dài khoảng 1m. Dùng thước nào sau đây có thể đo chính xác nhất độ dài của bàn?

 • 9

  Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1dm để đo chiều dài lớp học. Trong các cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúng?

 • 10
  Sách giáo khoa Vật lí 6 dày khoảng 0,5cm. Khi đo chiều dày này, nên chọn
 • 11
  Khi đo nhiều lần một đại lượng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 887
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật Lý 6 Xem thêm