Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 3

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 3 là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc biên soạn, với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát theo chương trình học lớp 6 hỗ trợ quá trình học tập, ôn luyện đạt thành tích cao.

 • 1

  Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai 0,5 lít:

 • 2
  Khi đo thể tích chất lỏng cần:
 • 3

  Điền số thích hợp: 1 m3 = ........lít = ........ml

 • 4

  Điền vào chỗ trống: 150ml = ................... m3 = .................... l

 • 5

  Đơn vị đo thể tích thường dùng là:

 • 6

  Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây:

 • 7

  Người ta muốn chứa 20 lít nước bằng các can nhỏ có ghi 1,5 lít. Phải dùng ít nhất bao nhiêu can?

 • 8

  Câu nào sau đây là đúng nhất? Nếu trên can nhựa chỉ thấy ghi 3 lít, thì có nghĩa là

   

 • 9

  Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 1 lít, trong các bình chia độ đã cho sau đây, chọn bình bình chia độ nào phù hợp nhất?

  1. Bình 100ml và có vạch chia tới 1ml.

  2. Bình 500ml và có vạch chia tới 5ml.

  3. Bình 1000ml và có vạch chia tới 5ml.

  4. Bình 2000ml và có vạch chia tới 5ml.

 • 10

  Một người bán dầu chỉ có một cái ca 0,5 lít và một cái ca 1 lít. Người đó chỉ bán được dầu cho khách hàng nào sau đây?

 • 11

  Để đo thể tích chất lỏng, người ta dùng dụng cụ:

 • 12
  Trên một can nhựa có ghi “2 lít”. Điều có có nghĩa là gì?
 • 13

  Trên một hộp sữa tươi có ghi 200ml. Con số đó cho biết:

 • 14

  Độ chia nhỏ nhất của một bình chia độ là 0,1 cm3. Cách ghi kết quả nào dưới đây là đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 724
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật Lý 6 Xem thêm