Tiền lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC thực hiện từ 2022

Trong năm 2022, thực hiện bảng lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC

Trong năm 2022, thực hiện bảng lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về quy định tiền lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC thực hiện từ 2022.

Nội dung này được thể hiện tại Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 của Bộ LĐTBXH về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, 02/NQ-CP năm 2021.

Theo đó, thực hiện chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động, an toàn lao động và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp để thực hiện trong năm 2022 theo lộ trình đã được Hội nghị Trung ương 13 kết luận.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ: số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế: kết hợp hài hòa nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Tăng cường thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các hoạt động đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nâng cao tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; có giải pháp duy trì đối tượng đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiếp tục thu hút các đối tượng mới tham gia bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tại Nghị quyết số 01 năm 2021, Chính phủ cũng chỉ đạo: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

>>> 5 Bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1-7-2022

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Tiền lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC thực hiện từ 2022. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đề thi học kì 2 các lớp tiểu học

Đề thi học kì 2 các lớp THCS

Đề thi học kì 2 các lớp THPT

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
1 60.355
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm