Tóm tắt kết quả đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT và TT

Đáp án Module 9

Tóm tắt kết quả đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT đã thực hiện. Có thể đề xuất chỉnh sửa một số nội dung còn hạn chế của bản kế hoạch sau khi phân tích, đánh giá là câu hỏi trong chương trình tập huấn Module 9. Với Gợi ý đáp án Mô đun 9 chi tiết dưới đây sẽ giúp thầy cô hoàn thành tốt chương trình tập huấn mô đun 9 thuận tiện hơn.

Câu hỏi:

Tóm tắt kết quả đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT đã thực hiện. Có thể đề xuất chỉnh sửa một số nội dung còn hạn chế của bản kế hoạch sau khi phân tích, đánh giá

Trả lời:

Tiêu chí

Mức độ

Nội dung

Đạt mức

1. Phân tích thực trạng và đưa ra định hướng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của nhà trường

Kế hoạch phân tích rõ SWOT của nhà trường.

Định hướng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT phù hợp với thực trạng.

Mức 5:

(20 điểm)

Tốt

2. Mục tiêu kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của nhà trường

Mục tiêu ứng dụng CNTT & TT thể hiện được đặc trưng riêng của nhà trường.

Mức 4:

(15 điểm)

Khá

3. Nội dung của kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của nhà trường

Nội dung kế hoạch ứng dụng CNTT & TT phong phú, phù hợp với bối cảnh và thể hiện được nét riêng của nhà trường.

Mức 4:

(15 điểm)

Khá

4. Kế hoạch ứng dụng CNTT & TT hoàn thiện

Thể hiện đầy đủ tiến trình thực hiện các nội dung của kế hoạch ứng dụng CNTT & TT theo thời gian cụ thể trong năm học của nhà trường.

Mức 4:

(15 điểm)

Khá

5. Tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT trong quản trị nhà trường

Phân công thực hiện và phân cấp trong quản lý thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của nhà trường cụ thể, sát với thực trạng và bối cảnh nhà trường.

Mức 4:

(15 điểm)

Khá

* Mức điểm đánh giá tổng kết: 80 điểm: Khá, Kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT thể hiện tính khoa học, tiết kiệm nguồn lực, tận dụng thời gian.

.......................

Bên cạnh câu hỏi: Tóm tắt kết quả đánh giá kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT đã thực hiện. Có thể đề xuất chỉnh sửa một số nội dung còn hạn chế của bản kế hoạch sau khi phân tích, đánh giá như trên, VnDoc có đủ Đáp án trắc nghiệm Module 9 tất cả các mônĐáp án Module 9 THCS tất cả các môn. Xin mời thầy cô xem hãy cùng VnDoc hoàn thành các nội dung mô đun 9 nhé!

Đáp án Module 9 Tiểu Học trọn bộ

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
1 8.943
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm