2 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử Trường THCS Gia Thụy năm học 2020 - 2021

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử Trường THCS Gia Thụy năm học 2020

2 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử Trường THCS Gia Thụy năm học 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức môn Lịch sử 8 và làm quen các dạng đề kiểm tra học kì 2 khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.


TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ XÃ HỘI

Năm học 2020 – 2021

Mã đề 802

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: LỊCH SỬ 8

Tuần 31 - Tiết 53

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 22/4/2021

Đề kiểm tra gồm 03 trang

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Đơn vị hành chính cơ sở ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914) là:

A. Làng xã do người Việt cai quản

B. Làng xã do người Pháp cai quản

C. Huyện xã do người Việt cai quản

D. Huyện xã do người Pháp cai quản

Câu 2: Phong trào Cần Vương chia thành mấy giai đoạn?

A. 4         B. 1            C. 2            D. 3

Câu 3: Địa bàn hoạt động của phong trào Cần Vương trong giai đoạn 1885-1896 là

A. khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kì và Bắc Kì

B. vùng núi và trung du Bắc Kì, Trung Kì

C. các tỉnh đồng bằng Bắc Kì và Trung Kì

D. các tỉnh Nam Kì

Câu 4: Lí do cơ bản nào khiến các đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX không được thực hiện?

A. Rập khuôn hoặc mô phỏng nước ngoài

B. Chưa hợp thời thế

C. Điều kiện nước ta có những điểm khác biệt

D. Triều đình bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi sự thay đổi

Câu 5: Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết, thực dân Pháp đã làm gì?

A. Tìm cách ly gián giữa Tôn Thất Thuyết và quan lại

B. Giảng hòa với phái chủ chiến

C. Mua chuộc Tôn Thất Thuyết

D. Tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến

Câu 6: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), đứng đầu Liên bang Đông Dương là:

A. Tổng thống

B. Thống đốc

C. Thống sứ

D. Toàn quyền

Câu 7: Đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế năm 1885 là:

A. Tôn Thất Thuyết

B. Nguyễn Thiện Thuật

C. Phan Đình Phùng

D. Vua Hàm Nghi

Câu 8: Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt (1888), phong trào Cần vương

A. chấm dứt hoạt động

B. vẫn tiếp tục nhưng thu hẹp địa bàn ở Nam Bộ

C. chỉ hoạt động cầm chừng

D. vẫn hoạt động và quy tụ thành những trung tâm lớn

Câu 9: Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược, triều đình Huế đã thực hiện chính sách gì?

A. Cải cách kinh tế, xã hội

B. Ngoại giao mở cửa

C. Nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu

D. Cải cách duy tân

Câu 10: Tổ chức bộ máy nhà nước của Liên bang Đông Dương gồm có:

A. 3 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì)

B. 5 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia, Lào)

C. 4 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Lào)

D. 4 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia)

Câu 11: Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng nào?

A. Chủ nghĩa xã hội

B. Phong kiến

C. Dân chủ tư sản

D. Vô sản

Câu 12: Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đâu?

A. Đồn Mang Cá

B. Tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá

C. Tòa Khâm sứ

D. Kinh thành Huế

Câu 13: Các cấp hành chính trong Liên bang Đông Dương bao gồm:

A. Kì, tỉnh, phủ, huyện, xã

B. Tỉnh, phủ, huyện, châu, xã.

C. Kì, tỉnh, phủ, huyện, châu, xã

D. Kì, phủ, huyện,xã

Câu 14: Ý nghĩa của Chiếu Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

A. củng cố chế độ phong kiến Việt Nam

B. tạo tiền đề cho sự xuất hiện phong trào Duy tân đầu thế kỉ XX

C. thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trong nhân dân

D. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập

Câu 15: Mục đích của Pháp trong việc mở trường học để làm gì?

A. Phát triển nền giáo dục Việt Nam

B. Khai minh nền văn hoá giáo dục Việt Nam

C. Do nhu cầu học tập của con em quan chức và để đào tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp

D. Do nhu cầu học tập của nhân dân ngày một cao

Tài liệu khá dài mời các bạn tải về để xem trọn nội dung

....................................

Ngoài 2 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử Trường THCS Gia Thụy năm học 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 222
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch Sử

    Xem thêm