60 câu trắc nghiệm địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

60 câu trắc nghiệm địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

60 câu trắc nghiệm địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu lục và khu vực. Đây là tài liệu hay được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp nên. Hi vọng rằng với tài liệu chất lượng này sẽ giúp các bạn học sinh lớp 11 học tập tốt môn Địa lý. Mời các bạn tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC

Câu 1. Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan

A. Rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ẩm và nhiệt đới khô
B. Hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô
C. Hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan
D. Rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xavan

Câu 2. Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi

A. Khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn
B. Khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh
C. Khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.
D. Trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.

Câu 3. Nhận xét đúng nhất về nguyên nhân làm cho Châu Phi còn nghèo là

A. Sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân
B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao, dân trí thấp
C. Xung đột sắc tộc triền miên, còn nhiều hủ tục
D. Các ý trên

Câu 4. Nhận xét đúng nhất về nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ trung bình của người dân Châu Phi thấp so với các Châu lục khác là do

A. Kinh tế kém phát triển, dân số tăng nhanh
B. Trình độ dân trí thấp, còn nhiều hủ tục
C. Xung đột sắc tộc, nghèo đói và bệnh tật
D. Các ý trên

Câu 5. Năm 2005, tỷ suất tăng dân số tự nhiên của Châu Phi so với trung bình của thế giới lớn gấp

A. 1,5 lần B. 1,7 lần
C. Gần 2 lần D. Hơn 2 lần

Câu 6. Theo số liệu thống kê năm 2005, tuổi thọ trung bình của dân số Châu Phi là

A. 49 tuổi B. 52 tuổi
C. 56 tuổi D. 65 tuổi

Câu 7. Châu Phi chiếm 14% dân số thế giới nhưng tập trung tới

A. 1/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới
B. 1/2 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới
C. Gần 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới
D. Hơn 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới

Câu 8. Nền kinh tế Châu Phi hiện đang phá triển theo chiều hướng tích cực nhưng vẫn bị coi là châu lục nghèo đói, chậm phát triển vì:

A. Còn nhiều quốc gia có tỉ lệ tăng trưởng GDP thấp
B. Đa số các nước Châu Phi còn nghèo, kinh tế kém phát triển
C. Châu Phi chiếm khoảng 14% dân số thế giới nhưng chỉ đóng góp 1,9% GDP toàn cầu
D. Các ý trên

Câu 9. Năm 2004, 3 quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất Châu Phi, đạt từ 4,0% trở lên là

A. Angiêri, Nam phi, Ga-na
B. Nam phi, Ga-na, Công-gô
C. An-giê-vi, Ga-na, Công-gô
D. Nam phi, An-giê-ri, Công-gô

Câu 10. So với tổng số dân trên thế giới năm 2005, dân số Châu Phi chiếm

A. 12,8% B. 13,8% C. 13,5% D.14,3%

Câu 11. Nhận xét đúng nhất khi so sánh một số chỉ tiêu về dân số Châu Phi với thế giới vào năm 2005 là

A. Tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô cao hơn, tỉ suất gia tăng tự nhiên và tuổi thọ trung bình thấp hơn
B. Tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô thấp hơn, tỉ suất gia tăng tự nhiên và tuổi thọ trung bình cao hơn.
C. Tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô, tỉ suất tăng tự nhiên cao hơn và tuổi thọ trung bình thấp hơn
D. Tỉ suất sinh thô thấp hơn, tỉ suất tử thô, tỉ suất tăng tự nhiên và tuổi thọ cao hơn

Câu 12. Nhận xét đúng nhất về tài nguyên khoáng sản của Mĩ La Tinh là:

A. Kim loại màu, sắt, kim loại hiếm, phốt phát
B. Kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu
C. Kim loại đen, kim loại màu, dầu mỏ
D. Kim loại đen, kim loại màu, kim loại hiếm

Câu 13. Nhận xét đúng nhất về khu vực Mỹ La Tinh là

A. Nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn
B. Nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo còn ít
C. Nền kinh tế của một số nước còn phụ thuộc vào bên ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn
D. Nền kinh tế một số nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân được cải thiện nhiều, chênh lệch giàu nghèo giảm mạnh

Câu 14. Mĩ La Tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển

A. Cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ
B. Cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc
C. Cây lương thực, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ
D. Cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia đại gia súc

Câu 15. Cho tới đầu thế kỷ XXI, số dân sống dưới mức nghèo khổ của Mĩ La Tinh còn khá đông, dao động từ

A. 26 – 37% B. 37 – 45%
C. 37 – 62% D. 45 – 62%

Câu 16. Các cuộc cách mạng ruộng đất không triệt để ở hầu hết các nước Mĩ La Tinh đã dẫn đến hệ quả là

A. Các chủ trang trại giữ phần lớn đất canh tác
B. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm
C. Hiện tượng đô thị hóa tự phát
D. Tất cả các ý trên

Câu 17. Đầu thế kỷ XXI tỷ lệ dân thành thị của Mĩ La Tinh chiếm tới

A. 55% dân số B. 65% dân số
C. 75% dân số D. 85% dân số

Câu 18. Trong tổng số dân cư đô thị của Mĩ La Tinh có tới

A. 1/4 sống trong điều kiện khó khăn
B. 1/3 sống trong điều kiện khó khăn
C. 1/2 sống trong điều kiện khó khăn
D. 3/4 sống trong điều kiện khó khăn

Câu 19. Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Mĩ La Tinh giảm mạnh trong thời kỳ 1985 - 2004 là do

A. Tình hình chính trị không ổn định
B. Chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo
C. Thiên tai xảy ra nhiều, kinh tế suy thoái
D. Chính sách thu hút đầu tư không phù hợp

Câu 20. Cuối thập niên 90, FDI vào Mĩ La Tinh đạt

A. 35 tỉ USD B. 40 tỉ USD
C. 70 - 80 tỉ USD D. Trên 80 tỉ USD

Câu 21. Năm 2004, nguồn FDI vào Mĩ La Tinh đạt

A. Trên 31 tỉ USD B. 40 tỉ USD
C. Từ 78 - 80 tỉ USD D. Gần 80 tỉ USD

Câu 22. Nguồn FDI vào Mĩ La Tinh chiếm trên 50% là từ các nước

A. Hoa Kỳ và Canada B. Hoa Kỳ và Tây Âu
C. Hoa Kỳ và Tây Ban Nha D. Tây Âu và Nhật Bản

Câu 23. Mặc dù các nước Mĩ La Tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm không phải do:

A. Điều kiện tự nhiên khó khăn, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn
B. Duy trì xã hội phong kiến trong thời gian dài
C. Các thế lực bảo thủ của thiên chúa giáo tiếp tục cản trở
D. Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ

Câu 24. Mặc dù các nước Mĩ La Tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm là do:

A. Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ
B. Các thế lực bảo thủ thiên chúa giáo tiếp tục cản trở
C. Duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài
D. Các ý trên

Câu 25. Gần đây tình hình kinh tế nhiều nước ở Mĩ La Tinh từng bước được cải thiện là do

A. Thực hiện công nghiệp hóa, tăng cường buôn bán với nước ngoài
B. Tập trung củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế
C. Phát triển giáo dục, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế
D. Các ý kiến trên

Câu 26. Tình hình kinh tế các nước Mĩ La Tinh từng bước đã được cải thiện, biểu hiện rõ nhất là xuất khẩu tăng nhanh

A. Năm 2003 tăng khoảng 5%, năm 2004 là 15%
B. Năm 2003 tăng khoảng 10%, năm 2004 là 21%
C. Năm 2003 tăng khoảng 15%, năm 2004 là 30%
D. Năm 2003 tăng khoảng 20%, năm 2004 là 35%

Câu 27. Năm 2004, quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cao nhất trong khu vực Mĩ La Tinh

A. Bra-xin B. Chi-lê
C. Mê-hicô D. Ác-hen-ti-na

Câu 28. Năm 2004, quốc gia có tổng số nợ nước ngoài lớn hơn GDP trong khu vực Mĩ La Tinh là

A. Ác-hen-ti-na B. Braxin
C. Mê-hicô D. Pa-na-ma

Câu 29. Nhận định đúng nhất về đặc điểm vị trí của khu vực Tây Nam Á là

A. Tiếp giáp với 3 châu lục
B. Tiếp giáp vói 2 lục địa
C. Án ngữ đường giao thông từ Ấn Độ Dương sang Đại Tây Dương
D. Các ý trên

Câu 30. Đặc điểm nổi bật về tự nhiên và xã hội của khu vực Tây Nam Á là

A. Vị trí trung gian của 3 châu lục, phần lớn lãnh thổ là hoang mạc
B. Dầu mỏ ở nhiều nơi, tập trung nhiều ở vùng Vịnh Péc-xích
C. Có nền văn minh rực rỡ, phần lớn dân cư theo đạo hồi
D. Các ý kiến trên

Câu 31. Diện tích của khu vực Tây Nam Á rộng khoảng:

A. 5 triệu Km2
B. 6 triệu Km2
C. 7 triệu Km2
D. 8 triệu Km2

Câu 32. Năm 2005, số dân của khu vực Tây Nam Á là

A. gần 310 triệu người
B. hơn 313 triệu người
C. gần 330 triệu người
D. hơn 331 triệu người

Câu 33. Khu vực Tây Nam Á bao gồm:

A. 20 quốc gia và vùng lãnh thổ
B. 21 quốc gia và vùng lãnh thổ
C. 22 quốc gia và vùng lãnh thổ
D. 23 quốc gia và vùng lãnh thổ

Câu 34. Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?

A. vị trí địa lý mang tính chiến lược
B. nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có
C. điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp
D. sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài

Câu 35. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực Trung Á

A. giàu tài nguyên thiên nhiên nhất là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, tiềm năng thủy điện, sắt, đồng
B. điều kiện tự nhiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn thả gia súc.
C. đa dân tộc, có mật độ dân số thấp, tỉ lệ dân theo đạo hồi cao (trừ Mông Cổ).
D. từng có “con đường tơ lụa” đi qua nên tiếp thu được nhiều giá trị văn hóa của cả phương Đông và phương Tây.

Câu 36. Diện tích các quốc gia sau đây, khu vực Trung Á là khoảng

A. 4,6 triệu người
B. 5.6 triệu người
C. 6.4 triệu người
D. 6.5 triệu người

Câu 37. Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia không thuộc khu vực Trung Á là

A. Áp-ga-ni-xtan
B. Ca-dắc-xtan
C. Tát-ghi-ki-xtan
D. U-dơ-bê-ki-xtan

Câu 38. Tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Tây Nam Á và Trung Á lần lượt là

A. 17 và 5
B. 19 và 5
C. 20 và 6
D. 21 và 6

Câu 39. Quốc gia có diện tích tự nhiên rộng lớn nhất ở khu vực Tây Nam Á là

A. Ả-rập-xê-út
B. Iran
C. Thổ nhĩ kỳ
D. Áp-ga-ni-xtan

Câu 40. Quốc gia có số dân đông nhất ở khu vực Tây Nam Á (năm2005) là

A. Ả-rập-xê-út
B. Iran
C. I-rắc
D. Thổ nhĩ kỳ

Câu 41. Quốc gia có diện tích tự nhiên rộng lớn nhất khu vực Trung Á là

A. Mông Cổ
B. Ca-dắc-xtan
C. U-dơ-bê-ki-xtan
D. Tuốc-mê-ni-xtan

Câu 42. Quốc gia có số dân đông nhất khu vực Trung Á (năm 2005) là

A. U-dơ-bê-ki-xtan
B. Ca-dắc-xtan
C. Cư-rơ-gư-xtan
D. Tát-gi-ki-xtan

Câu 43. Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất trong khu vực Trung Á (năm 2005) là

A. Ca-dắc-xtan
B. Cư-rơ-gư-xtan
C. Tuốc-mê-ni-xtan
D. Mông Cổ

Câu 44. Quốc gia có diện tích nhỏ nhất khu vực Tây Nam Á là

A. Ca-ta
B. Ba-ranh
C. Lãnh thổ Pa-lét-xtin
D. Síp

Câu 45. Quốc gia có dân số ít nhất (năm 2005) khu vực Tây Nam Á là

A. Síp
B. Ca-ta
C. Ba-ranh
D. Ác-me-ni-a

Câu 46. Quốc gia có dân số ít nhất (năm 2005) khu vực Trung Á là

A. Cư-rơ-gư-xtan
B. Mông Cổ
C. Tát-gi-ki-xtan
D. Tuốc-mê-ni-xtan

Câu 47. Dầu mỏ, nguồn tài nguyên quan trọng cảu Tây Nam Á tập trung chủ yếu ở

A. ven biển Caxpi
B. ven biển Đen
C. ven Địa Trung Hải
D. ven vịnh Péc-xích

Câu 48. Về mặt tự nhiên, Tây Nam Á không có đặc điểm là

A. giàu có về tài nguyên thiên nhiên
B. khí hậu lục địa khô hạn
C. nhiều đồng bằng châu thổ đất đai giàu mỡ
D. các thảo nguyên thuận lợi cho thăn thả gia súc

Câu 49. Có ở hầu hết các nước trong khu vực Trung Á đó là nguồn tài nguyên

A. tiềm năng thủy điện, đồng
B. dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá
C. than đá, đồng, Uranium
D. sắt, đồng, muối mỏ, kim loại hiếm

Câu 50. So với toàn thế giới, trữ lượng dầu mỏ của Tây Nam Á chiếm khoảng

A. trên 40%
B. trên 45%
C. trên 50%
D. trên 55%

Câu 51. Bốn quốc gia có trữ lượng giàu mỏ lớn nhất trong khu vực Tây Nam Á xếp theo
thứ tự từ lớn đến nhỏ là

A. Ả-rập-xê-út, Iran, Irăc, Cô-oét
B. Iran, Ả-rập-xê-út, Irắc, Cô-oét
C. Irắc, Iran, Ả-rập-xê-út, Cô-oét
D. Cô-oét, Ả-rập-xê-út, Iran, Irắc

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn 60 câu trắc nghiệm địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu lục và khu vực, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
56 45.183
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Địa lý 11 Xem thêm