Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Bài tập trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11 về xu thế toàn cầu hoá khu vực hóa kinh tế có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế. Tài liệu trắc nghiệm Địa Lý 11 này rất hữu ích dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 trong quá trình dạy và học môn Địa lý lớp 11. Hi vọng rằng với tài liệu này các bạn học sinh sẽ học tập tốt môn Địa lý và có kết quả cao trong các kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 22 câu hỏi trắc nghiệm về môn Địa lý lớp 11 về Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế. Bài tập trắc nghiệm có đáp án đi kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại dây nhé.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ

Câu 1. Nhận thức không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là

A. Quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về một số mặt
B. Quá trình lên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt
C. Có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền kinh tế - xã hội thế giới
D. Toàn cầu hóa liên kết giữa các quốc gia từ kinh tế đến văn hóa, khoa học

Câu 2. Xu hướng toàn cầu không có biểu hiện nào sau đây?

A. Thương mại thế giới phát triển mạnh
B. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh
C. Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp
D. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn

Câu 3. Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là

A. 149 B. 150 C. 151 D. 152

Câu 4. Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chiếm khoảng

A. 85% dân số thế giới B. 89% dân số thế giới
C. 90% dân số thế giới D. 91% dân số thế giới

Câu 5. Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới

A. 59% hoạt động thương mại của thế giới
B. 85% hoạt động thương mại của thế giới
C. 90% hoạt động thương mại của thế giới
D. 95% hoạt động thương mại của thế giới

Câu 6. Nhận xét đúng nhất về hoạt động đầu tư nước ngoài thời kỳ 1990 – 2004 là

A. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...
B. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng thấp, trong đó một số hoạt động giảm sút là các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...
C. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực sản xuất công nghiệp chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động công nghiệp khai khoáng, cơ khí chế tạo, kỹ thuật điện – điện tử.
D. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực sản xuất vật chất chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động công nghiệp.

Câu 7. Hệ quả của toàn cầu hóa là

A. Tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
B. Đẩy mạnh đầu tư và tăng cường sự hợp tác quốc tế
C. Làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo
D. Tất cả các ý kiến trên

Câu 8. Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả

A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu
B. Đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế
C. Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước
D. Làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước

Câu 9. Nhận xét đúng nhất về vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới là

A. Nắm trong tay nguồn của cái vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
B. Nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
C. Nắm trong tay nguồn của cải vật chất khá lớn và chi phối một số ngành kinh tế quan trọng
D. Nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và quyết định sự phát triển của một số ngành kinh tế quan trọng

Câu 10. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới được thể hiện là

A. Phạm vi hoạt động rộng, nắm trong tay nguồn của cải vật chất rất lớn.
B. Toàn thế giới hiện có trên 60 nghìn công ti xuyên quốc gia với khoảng 500 nghìn chi nhánh.
C. Chiếm 30% tổng giá trị GDP toàn thế giới, 2/3 buôn bán quốc tế và hơn 75% đầu tư trực tiếp trên thế giới.
D. Các ý trên đều đúng.

Câu 11. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực hình thành trên cơ sở

A. Những quốc gia có nét tương đồng về địa lý
B. Những quốc gia có nét tương đồng về văn hóa - xã hội
C. Những quốc gia có chung mục tiêu, lợi ích phát triển
D. Các ý trên

Câu 12. NAFTA là tổ chức

A. Liên minh Châu Âu
B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
C. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ
D. Thị trường chung Nam Mỹ

Câu 13. MERCÔSUR là tổ chức

A. Thị trường chung Nam Mỹ
B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ
C. Liên minh Châu Âu
D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Câu 14. APEC là tổ chức

A. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ
B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
C. Liên minh Châu Âu
D. Thị trường chung Nam Mỹ

Câu 15. EU là tổ chức

A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ
B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
C. Liên minh Châu Âu
D. Thị trường chung Nam Mỹ

Câu 16. Trong các tổ chức liên kết sau đây, tổ chức có số dân đông nhất là

A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ
B. Liên minh Châu Âu
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
D. Thị trường chung Nam Mỹ

Câu 17. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực thị trường chung Nam Mỹ tính đến tháng 6 - 2006 có số thành viên là

A. 3 quốc gia B. 4 quốc gia
C. 5 quốc gia D. 6 quốc gia

Câu 18. Tính đến tháng 1 - 2007, các nước vùng lãnh thổ là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) là

A. 25 B. 26 C. 27 D. 28

Câu 19. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) được thành lập vào năm

A. 1991 B. 1992 C. 1993 D. 1994

Câu 20. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm

A. 1966 B. 1967 C. 1968 D. 1969

Câu 21. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực thị trường chung Nam Mỹ được thành lập vào năm

A. 1991 B. 1992 C. 1993 D. 1994

Câu 22. Liên minh Châu Âu (EU) được thành lập vào năm

A. 1954 B. 1955 C. 1956 D. 1957

Câu 23. Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?

A. Đầu tư nước ngoài tang nhanh
B. Thương mại thế giới phát triển mạnh
C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng
D. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia đang bị giảm sút

Câu 24. Trông đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên hàng đầu là các hoạt động:

A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế
C. Du lịch, ngân hàng, y tế
D. Hành chính công, giáo dục, y tế

Câu 25. Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế được mở rộng là

A. Sự sáp nhập cuả các ngân hàng lại với nhau
B. Nhiều ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử
C. Sự kết nối giữa các ngân hàng lớn với nhau
D. Triệt tiêu các ngân hàng nhỏ

Câu 26. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia
B. Có nguồn của cải vật chất lớn
C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng
D. Khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa

Câu 27. Tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa là

A. tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
B. tăng cường sự hợp tác quốc tế.
C. thúc đẩy sản xuất phát triển.
D. gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Câu 28. Tác động tích cực của quá trình toàn cầu hóa làm

A. gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
B. thúc đẩy tự do hóa thương mại.
C. thúc đẩy kinh tế chậm phát triển.
D. thúc đẩy sản xuất phát triển.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc bài viết Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Địa lý lớp 11. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức một số môn Toán 11, Tiếng Anh 11, Ngữ văn 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
17 27.712
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Địa lý 11 Xem thêm