Bài tập luyện tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3

Tổng hợp bài tập môn Toán lớp 3

Bài tập luyện tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3 là tài liệu dành cho các em ôn tập ở nhà bao gồm bài tập cơ bản và bài tập nâng cao giúp cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3.

Bài tập Toán lớp 3 luyện tập cơ bản và nâng cao

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau

a) 150 + 120 – 34

b) 42 x 2 : 3

c) 40 + 32 + 45

d) 150 : 3 : 2

e) 21 x 3 x 5

Hướng dẫn học sinh: Trong mỗi biểu thức trên chỉ có phép tính cộng – trừ hoặc phép tính nhân – chia nên ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải

a) 150 + 120 – 34 = 270 – 34

= 236

b) 42 x 2 : 3 = 84 : 3

= 28

c) 40 + 32 + 45 = 72 + 45

= 117

d) 150 : 3 : 2 = 50 : 2

= 25

e) 21 x 3 x 5 = 63 x 5

= 315

Bài 2: Nối biểu thức với giá trị đúng của nó

a) 45 x 10 x 2

1.

47

b) 82 : 2 x 5

2.

12

c) 32 +5 x 3

3.

900

d) 18 x 2 : 3

4.

23

e) 11 + 36 : 3

4.

3

f) 36 : 3 : 4

5.

205

Hướng dẫn học sinh: Các con tính giá trị mỗi biểu thức sau đó nối mỗi biểu thức với đáp án đúng

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 37 + (35 x 2)

b) (32 + 36) x 3

c) 42 : (15 + 6)

d) 32 - 20 : (12 : 6 + 3)

e) 15 + 17 x (21 : 7 +2) Hướng dẫn học sinh:

Bước 1: Hướng dẫn các con thực hiện phép tính nhân, chia trong dấu ngoặc trước

Bước 2: Thực hiện các phép tính cộng, trừ trong dấu ngoặc

Bước 3: Thực hiện phép tính nhân, chia ngoài dấu ngoặc

Bước 4: Thực hiện phép tính cộng, trừ ngoài dấu ngoặc.

Đáp án:

a) 107

b) 204

c) 2

d) 32 - 20 : (12 : 6 + 3)= 32 - 20 : (2 + 3)

= 32 - 20 : 5

= 32 – 4

= 28

e) 15 + 17 x (21 : 7 +2) = 15 + 17 x (3 + 2)

= 15 + 17 x 5

= 15 + 85

= 100

Bài 4: Cho hình chữ nhật ABCD có độ dài cạnh cạnh AB = 20cm, độ dài cạnh BC có độ dài bằng nửa cạnh AB. Tính tổng độ dài 4 cạnh của hình chữ nhật đó

Hướng dẫn học sinh: HCN như các con đã biết bao gồm 2 chiều dài bằng nhau và 2 chiều rộng bằng nhau, từ đó ta tính được tổng độ dài 4 cạnh của HCN.

Hình chữ nhật ABCD có độ dài cạnh AB bằng độ dài cạnh CD và bằng 20cm, độ dài cạnh BC bằng độ dài cạnh AD và bằng 10cm.

Tổng độ dài bốn cạnh của HCN là AB + BC + CD + DA = 20 + 10 + 20 + 10 = 60(cm).

Bài 5: Có 110 viên bi màu xanh, 50 viên bi màu đỏ. Số bi đó được xếp đều vào 5 hộp.

Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi.

Đ/S: 32 (viên bi)

Bài 6: Có 120 quả bóng xếp đều vào 5 hộp, mỗi hộp có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quả bóng.

Đ/S: 6 (quả bóng)

Bài 7: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh AB bằng 10cm. Tính tổng độ dài 4 cạnh của hình vuông.

Hướng dẫn: Hình vuông là hình có độ dài 4 cạnh bằng nhau, từ đó tính được độ dài 4 cạnh

Đ/S: 40(cm).

Bài 8: Thương của 632 và 4 cộng 180 được kết quả là:

A. 120

B. 15

C. 338

D. 816

Đ/S: C

 

Bài 9: Tổng các số tự nhiên từ 1 đến 10 bằng bao nhiêu?

A. 55

B. 100

C. 25

D.70

Đ/S: A

Bài 10: Nhà có 3 anh em. Tuổi anh lớn gấp 3 lần tuổi em út, tuổi anh thứ 2 bằng nửa tuổi anh cả. Biết anh cả năm nay 18 tuổi. Tính tổng số tuổi của 3 anh em.

A. 27

B. 24

C. 21

D. 33

Hướng dẫn học sinh: Tính tuổi của em út và anh hai. Sau đó cộng tổng tuổi 3 anh em

Đ/S: D

...............................................................................

Các em cần lên kế hoạch hài hòa giữa bài vở được giao và bài vở tự học thêm. Đây là các bài tập cơ bản và nâng cao cho các em học sinh tham khảo ôn tập môn Toán lớp 3, các thầy cô nên hướng dẫn các em ôn tập tại nhà.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập luyện tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 VnDoc biên soạn cực chi tiết:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đánh giá bài viết
175 23.972
Sắp xếp theo

Toán lớp 3 Nâng cao

Xem thêm