Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tài liệu gồm 12 trang với các phần: Tóm tắt các dạng toán viết phương trình tiếp tuyến cơ bản; 18 ví dụ viết phương trình tiếp tuyến; 109 bài tập trắc nghiệm về tiếp tuyến của đồ thị hàm số có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo để ngày càng học tập tốt hơn môn Toán.

Câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm sốTài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
1 1.016
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm