Bộ đề thi học kì 2 Toán 9 các quận Hà Nội

1
UBND QUN THANH XUÂN
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
Đề s 1
ĐỀ KIM TRA HC K II
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TOÁN – LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
Ngày kim tra: / /2019
Bài 1 (2 điểm). Cho hai biu thc A =
8
7
x
x
và B =
8 24
9
3
xx
x
x
với x ≥ 0; x ≠9
1) Tính giá tr ca biu thc A khi x = 25
2) Chng minh
8
3
x
B
x
3) Tìm GTNN ca P=
B
A
Bài 2 (2 điểm). Gii toán bng cách lập phương trình hoặc h phương trình
Đội sn xut phi làm 1000 sn phm trong thi gian quy đnh .Nh tăng năng sut lao
động ,nên mi ngày đi làm thêm đưc 30 sn phm so vi kế hoch. Vì vy chng nhng
đã làm t mc kế hoch 170 sn phm mà còn hoàn thành công vic sm n d định
mt ngày. Tính s sn phẩm mà đội sn xut phi làm trong mt ngày theo kế hoch.
Bài 3 (2 điểm).
1) Gii h phương trình:
2
35
2
3
4 3 15
2
x
y
x
y


2) Trong mt phng tọa độ Oxy cho đưng thng d: y= 6x +m
2
-1 vi m là tham s
parabol (P): y = x
2
a) Chng minh d luôn ct (P) ti hai đm phân bit vi mi s thc m
b) Gi x1, x2 là hoành độ giao điểm của d và (P).
Tìm m đ x1
2
6x2 +x1x2 =48
Bài 4 (3,5 điểm) Cho đim A nm ngoài đưng tròn (O;R). t đim A v các tiếp tuyến
AB,AC vi B,C là tiếp đim, và cát tuyến AMN vi đưng tròn (O). ( vi MN không đi
qua tâm và AM < AN).
1. CHng minh t giác ABOC ni tiếp
2. Chng minh AM.AN=AB
2
3. Tiếp tuyến ti N ca (O) ct đưng thng BC ti đim F. chng minh đưng thng
FM là tiếp tuyến của (O;R)
4. Gi P là giao đim ca dây BC và dây MN, E là giao đim của đường tròn ngoi
tiếp tam giác MNO và đưng tròn ngoi tiếp t giác ABOC (E khác O). Chng
minh P,E,O thẳng hàng
Bài 5 (0,5 điểm). gii phương trình
2017 2017xx

---------------------HT-------------------
ĐỀ CHÍNH THC
2
NG DN CHM BÀI KIM TRA HC K II NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TOÁN LP 9
Bài Ý Ni dung Đim
I
1
(0,5đ)
Thay x=25 TMĐK vào A 0,25đ
Tính đưc
0,25đ
2
(1đ)
B=
( 3) 8 24
99
xx x
xx


0,25đ
B =
11 24
( 3)( 3)
xx
xx


0,25đ
B =
( 8)( 3)
( 3)( 3)
xx
xx


0,25đ
Suy ra
8
3
x
B
x
0,25đ
3
(0,5đ)
Ta có
7
3
Bx
P
A
x

đk x>9
16 16
3 6 2 3. 6 14
33
14
Px x
xx
P



0,25đ
Du = xy ra
16
3
14 49( )
3
9
x
P x TMDK
x
x


Vy
14
Min P
khi x=49
0,25đ
II
Gii bài toán bng cách lp phương trình
Gi s sn phm đi sn xut phi làm trong mt ngày theo kế hoch
là x sn phm ( x
N
*
)
0,25đ
Nh tăng năng sut nên thc tế trong 1 ngày đi đã làm được x+30 sản
phm.
0,25đ
3
Lp luận đi đến pt
1170 1000
1
30xx

0,5đ
Giải pt ta được x1 = 100 (Thỏa mãn điều kiện ); x2 = -300 (Loi) 0,5đ
Vy s sn phm đi sn xut làm trong 1 ngày theo kế hoch là 100 sn
phm
0,25đ
III
1
(1đ)
ĐK: x
3; y > 2 0,25đ
Đặt
1
3,
2
25
4315
xa b
y
ab
ab



vi a
0, b>0
Gii được a=3 và b=1 TMĐK
0,25đ
0,25đ
T đó tìm đưc
6
3
x
y

TMĐK
Vy nghim ca h phương trình là (x;y) = (-6;3)
0,5đ
2a
(0.5đ)
Hoành đ giao điểm của d và (P) là nghiệm ca phương trình:
x
2
= 6x +m
2
-1
x
2
6x – m
2
+1=0 (1)
0,25đ
'2
80mm
Vt pt (1) có hai nghim phân bit x1, x2 vi mi m hay (d) ct (P) ti hai
điểm phân biệt vi mi m.
0,25đ
2b
0.5đ
Ta có x1, x2
là hai nghim ca (1) suy ra
x1 + x2 = 6 và x1 . x2 = - m
2
+1
0,25đ
x1
2
6x2 +x1x2=48
x1 (x1 +x2)-6x2 =48
x1 – x2 =8 (*)
mà x1 + x2 = 6 suy ra x1 =7, x2 = -1 vào x1 . x2 =-m
2
+1 vào (*) ta có
m
2
=8
m=
22
. vy m=
22
0,25đ
IV
Hình hc 3,5đ

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán các quận Hà Nội

Bộ đề thi học kì 2 Toán 9 các quận Hà Nội được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Gồm 15 đề thi kèm đáp án của các trường THCS tại các quận Hà Nội. Hy vọng rằng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 lớp 9

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bộ đề thi học kì 2 Toán 9 các quận Hà Nội được VnDoc chia sẻ trên đây. Đây là đề cương hay giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức Toán lớp 9, đồng thời là giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi HK 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 Toán 9 các quận Hà Nội. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.545
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm