Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Lịch sử - Số 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sử

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử - Số 1 là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm, tổng hợp và giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 12, các bạn thí sinh tự do tham khảo. Đề thi thử đại học môn Sử năm 2017 có đáp án sẽ giúp các bạn chủ động hơn trong khi luyện đề, củng cố kiến thức. Chúc các bạn đạt thành tích tốt trong các bài thi sắp tới.

1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Lịch sử - Số 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2016 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015

Môn: Lịch sử - Lớp 12

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 7 tháng 11 năm 2015

Câu 1: (3,0 điểm)

Vì sao các nước Đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh) lại tổ chức Hội nghị quốc tế Ianta (2-1945)? Nêu và nhận xét những quyết định quan trọng của Hội nghị này.

Câu 2: (2,0 điểm)

Nêu những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX và phân tích tác động của nó đối với các nước đang phát triển.

Câu 3: (3,0 điểm)

Xác định mốc thời gian tìm ra con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Phân tích những yếu tố tác động đến việc khẳng định con đường cứu nước mới của Người.

Câu 4: (2,0 điểm)

Hãy đánh giá vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1925 - 1929.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2016 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 - KHỐI 12

NĂM HỌC 2015- 2016

ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (3 điểm)

Hãy phân tích: điều kiện lịch sử, thành phần lãnh đạo, lực lượng tham gia, phương pháp và hình thức đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2 (2.5 điểm)

Trình bày sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Lý giải nguyên nhân phát triển của nền kinh tế Nhật Bản?

Câu 3 (3 điểm)

Trình bày sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929. Vì sao phải thống nhất các tổ chức cộng sản này lại? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.

Câu 4 (1.5 điểm)

Trình bày những hoạt động chính của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2016 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử - Số 3

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn - Số 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý - Số 1

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 2NĂM 2015-2016

Môn : LỊCH SỬ 12

Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề

Câu 1 (3.0 điểm)

Trình bày nội dung của Hội nghị Ianta (T2/1945). Qua đó đánh giá tác động của nó đối với tình hình thế giới.

Câu 2 (3.0 điểm)

Từ nội dung chiến lược phát triển kinh tế chung của năm nước sáng lập ASEAN sau khi giành độc lập đến năm 2000, em hãy rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Câu 3 (2.0 điểm)

Vì sao Mĩ là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần hai? Vai trò, tác dụng của khoa học- kĩ thuật đối với nền kinh tế Mĩ.

Câu 4 (2.0 điểm)

Trình bày hiểu biết của em về một tổ chức liên kết chính trị- kinh tế lớn nhất hành tinh. Là một học sinh, em cần làm gì để thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và tổ chức đó?

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2016 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 NĂM 2015-2016

Môn : LỊCH SỬ 12

Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề

Câu 1 (3,5 điểm)

Trình bày những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa 2 siêu cường Liên Xô và Mĩ, giữa 2 phe XHCN và TBCN. Vì sao Liên Xô và Mĩ lại quyết định chấm dứt "Chiến tranh lạnh"?

Câu 2 (3,5 điểm)

Toàn cầu hóa là gì? Nêu những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa ngày nay và tác động của nó đối với các nước.

Câu 3 (3,0 điểm)

Trình bày sự phân hóa, thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần 1.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2016 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 2

MÔN: LỊCH SỬ 12

Thời gian: 180 phút không kể thời gian giao đề

Câu 1: (3,0 điểm)

Trình bày những nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn (1952-1973) và cho biết nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Từ đó, hãy rút ra bài học cho Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay?

Câu 2: (2,5 điểm)

Lập bảng so sánh hai tổ chức cách mạng: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng theo nội dung: Đường lối chính trị, Địa bàn hoạt động, Phương thức hoạt động, Lực lượng tham gia và kết quả. Từ kết quả đó em hãy rút ra nhận xét về vị trí của hai tổ chức Đảng đó trong phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930.

Câu 3: (2,5 điểm)

Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 6/1 đến ngày 8/2/1930. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 4: (2,0 điểm)

Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ và phương pháp đấu tranh của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương như thế nào trong phong trào dân chủ 1936 – 1939? Điều kiện lịch sử nào đã dẫn đến những quyết định đó của Đảng Cộng sản Đông Dương?

Mời các bạn cùng tham khảo các tài liệu ôn thi THPT Quốc gia được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải:

Tài liệu luyện thi đại học môn ToánTài liệu luyện thi đại học môn Hóa họcTài liệu luyện thi đại học môn Vật lýTài liệu luyện thi đại học môn Sinh học
Tài liệu luyện thi đại học môn Ngữ vănTài liệu luyện thi đại học môn Lịch sửTài liệu luyện thi đại học môn Địa lýTài liệu luyện thi đại học môn Tiếng Anh
Đánh giá bài viết
10 28.329
Sắp xếp theo

    Môn Lịch Sử khối C

    Xem thêm