Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên môn Vật lý

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
ĐÈ CHÍNH THC
ề thỉ có 02 trang)
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỘC 2016-2017
ĐỀ THI MÔN: VẬT (Chuyên)
Ngày thi: 11/6/2016
Thời gian làm bài: 150 phút
(không tỉnh thời gian giao đề)
u 1 (1,0 điểm):
Hai vận động viên điền kinh một buổi tập trên đường chạy có dạng hình chữ nhật ABCD
(AB = lOOm, BC = 50m). Ban đầu hai vận động viên cùng xuất phát t điểm A chạy ngược
chiều nhau. Vận động viên thnhất chạy với tốc đkhông đổi Vi theo chiều ABCD, vận động viên
thứ hai chạy với tốc độ không đổi V
2
theo chiều ADCB. Sau 2 phút hai vận động viên gặp nhau lần
đầu tại trung điểm M của đoạn CD.
a) Tính Vi V
2
.
b) Khi gặp nhau tại M thì hai vận động viên lập tức chạy quay lại với tốc độ n. Hỏi sau
thời gian ngắn nhất là bao lâu thì hai người lại gặp nhau tại điểm M?
Câu 2 (2,0 điểm):
Người ta cho một vòi nước nóng 80°c và một vòi nước lạnh 20°c đồng thời chảy vào bể đã có
sẵn lOkg nước ở nhiệt độ 30°c. Cho biêt mỗi phút 2kg nước môi vòi chảy vào . B qua sự
trao đổi nhiệt của nước với không khí và bể chứa, bể chứa đủ lớn để chứaớc.
a) Phải mở hai vối trong bao lâu thì thu được nước trong bể có nhiệt độ 40°c?
b) Sau thời gian 1 phút mở cả hai vòi thì nhiệt độ của nước trong bể là bao nhiêu?
Câu 3 (1,5 đim):
Cho mạch điện gồm một điện trở Ro = 12Q, một bóng đèn sợi đốt
Đ loại 6V - 6W (coi điện trở của bóng đèn không đổi) một biến trở
R được mắc thành mạch điện như hình 1. Đặt vào hai đầu mạch AB
một hiệu điện thế không đổi u = 20V. 1
a) Xác định giá trị của R để đèn sáng bình thường.
b) Khi điều chỉnh biến tr R, người ta thấy hai giá trị của biến tr R = Ri R = R.2 thì
đoạn mạch MB có cùng công suất tiêu thụ bằng p, biết rằng Ri + R-2 = 14Q. Hãy tính giá frcủa p,
từ đó nhận xét về độ sáng của đèn ong trường hợp R = Ri và R = R-2.
u 4 (2,5 điểm):
Giữa hai điểm A, B hiệu điện thế không đổi u. Hai điểm A, B
nối với M, N bởi hai dây dẫn kim loại, mỗi dây tương đương điện tr - A + | ^ |
____
M
(hình 2). , 0 ,.. . 2
a) Cho mỗi dây dẫn có điện trở suất 2,5.10 Q.m, tiêt diện 100 mm , u
i 100 km. Tìm điện tr của mỗi dây? •—
____
2 ; B- N
b) Khi mắc một số bóng đèn sợi đốt vào hai điểm M, N thì sau mỗi (Hình 2)
ngày đêm điện ng tu th trên MN và trên AB chênh lệch nhau
24kWh. Nếu công suất trên AB Pab = 20 kw thì công suất trên MN
Pmn bằng bao nhiêu?
c) Khi mắc một số bóng đèn sợi đốt vào hai điểm M,N thì lúc đầu công suất trên đoạn mạch
MN bằng 95% công suất ên AB. Nếu điều chỉnh số bóng đèn để công suất trên MN tăng 20% so
với lúc đầu thì công suất này chiếm bao nhiêu phần trăm công suất trên AB? Biết ng suất trên
MN luôn lớn hơn tổng công suất trên hai điện trở .
iện của mỗi bóng đèn ở câu b và câu c luôn không đi)
r
r
2
Câu 5 (2,0 điểm):
Đặt vật thật AB trước một thấu kính cho nhATB' = AB, khi dịch chuyển AB theo phương
trục chính một đoạn 18cm thì cho ảnh A"B" = 2AB. Biết AB vuông góc với trục chính của thấu
kính, A nằm trên trục chính của thấu kính và độ lớn của tiêu cự thấu kính lớn hơn 10cm.
a) Thấu kính trên là thấu kỉnh gì? sao?
b) Hãy tìm tiêu cự của thấu kính.
Câu 6 (1,0 điểm):
Cho các dụng cụ sau:
+ Một quả cầu đặc bằng sắt có móc treo.
+ Một lực kế có giói hạn đo phù họp.
+ Một giá đ.
+ Một bình chia đ dung tích đủ dùng.
+ Một bình dầu ăn.
y lập phương án thí nghiệm xác định trọng lượng riêng của dầu ăn?
--------
h ế t
---------
Gm thị coi thi không giải thích thêm
Hn thí sinh:............................................................SBD:
........................................
Gm thị 1:
................
.................................................Chk:.....................................
Giảm thị 2:...................................................................Chữ k:.....................................
ĐÁP ÁN
Câu
Nội dung Điểm Ghi
chú
Câu 1
lđ
a)
0,5đ
Tốc đô của n đông vn thứ nhất là: v,=—= ^ ^ = (m/s)
..............
6 1 t 120 3
Tốc đô của vân đông vn thứ hai là: v,== ^ = (m/s)
...............
6 2 t 120 6
0,25
0,25
b)
0,5đ
Quãng đường môi vận động viên chạy một vòng là s = 300 m.
Gọi m và n lần lượt là số vòng vận động viên th nhất và thứ hai chạy
được đến lúc gặp nhau tại M (m, n nguyên ơng)
ta có:
300m 300n m n m V, - _
= 2 =>m = 2n
................................
V! v2 Vj v2 n v2
Vì thời gian gặp nhau ngắn nhất nên n = 1 và m = 2 thỏa mãn
300 2
=> thời gian gặp nhau tại M sớm nhât là: í' = = 360 (giây) = 6 phút
. 3
0,25
0,25
Câu 2
a)
lđ
Gi lượng nước mỗi vòi chảy vào bể là m
Hỗn hợp nước chảy vào bể khối lương 2m và nhiêt đô 50°c
............
Ta có: 2mc(50 - 40) = 10c(40 - 30) => m = 5kg
t= —=2,5 phút.......................................................................................
0,5
0,5
b)
lđ
Sau ĩ phut cổ 4kg hon hơp nươc ơ 5Ó°C chảy váo bế
.
.....................
Ta có: 4c(50 -t) = 10c(t - 30) => t « 35,7 °c
.........................................
0,5
0,5
Câu 3
1,5
điểm
a)
0,5đ
= = 60
6
Đèn sáng bình thường nên hiệu điện thế hai đầu bóng đèn là:
Uđ = 6V,cường độ dòng điện qua mạch là: I = Iđm = 1A.
Hiệu điện thế hai đầu Ro :
Ưo = I.Ro= 1.12= 12V
..........................................................................
Hiệu điện thể hai đầu biến trở:
Ur = u - Uđ - Uo = 20 - 12 - 6 = 2V
u 2
-> R - R- -2 Q ............................................................................
I 1
0,25
0,25
b)
lđ
E
c
F
A
c
)ặt X = Rđ + R
^ông suất tiêu thụ của đoí
T2 u 2
'm b = I X =
-----
—.X «
(R0+x)2 "
ì có hai gtrị của biến 1
ủa đoạn MP như nhau né
X1+X2 = I J2 2R
MB ^
X J.X 2 = R
m MB :
>x;-(-i--2R 0)x+R=O(*)
.......................
MB
rởR = Ri và R = R2 thì công suất tiêu thụ
n phương trình (*) có hai nghiệm thỏa mãn:
202
R, +R2 +2.6 = 2.12
p
MB
.........................
(R1+6).(R2 + 6) = 122
0,25
0,5
Trang 2/3

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên môn Vật lý

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên môn Vật lý được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi gồm 6 đề thi vào lớp 10 Chuyên của các tỉnh trong cả nước. Mời các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên môn Vật lý được VnDoc sưu tầm từ các tỉnh trên cả nước. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi vào THPT sắp tới. Chúc các bạn ôn thi tốt

Ngoài Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên môn Vật lý. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2021 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 321
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Vật lý Xem thêm