43 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 - 2021

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ: T01 ĐỀ TUYỂN SINH O LỚP 10
Môn: Toán
Phần I: Trắc nghiệm (2,0 điểm ).
1. Căn bậc hai số học của 5
A.
5
. B.
5
. C.
5
. D. 25.
2. Hàm s nào sau đây hàm số bậc nhất?
A. y =
3x 3
. B. y =
3 x 3
.
C. y =
3. D. y =
1
3
3 x
.
3. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y = 2x 3 ?
A. y = 3x 3. B. y =
1
2
x +1
C. y = 2( 1 x) D. y = 2( 1 x)
4. Nếu phương trình x
2
ax + 1 = 0 nghiệm thì tích hai nghiệm số
A. 1. B. a. C.
1 . D.
a.
5. Đường tròn hình
A. không trục đối xứng. B. một trục đối xứng.
C. hai trục đối xứng. D. s trục đối xứng.
6. Trong hình 1, tam giác ABC vuông A, AH
BC. Độ dài của đoạn thẳng AH bằng
A. 6,5 . B. 6 . C. 5 . D. 4,5.
7. Trong hình 2 biết AB đường kính của đường tròn (O),
0
AMN 70
. Số đo
BAN
A. 20
o
. B. 30
o
. C. 40
o
. D. 25
o
.
8. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3cm, BC = 4cm. Quay hình chữ nhật đó một
vòng quanh cạnh AB được một hình trụ. Thể tích của hình trụ đó là:
A. 48 cm
3
. B. 36 cm
3
. C. 36
cm
3
. D. 48
cm
3
.
Phần II: T luận (8,0 điểm).
Bài 1 (1,5 điểm).
Cho biểu thức M =
8 4 2 40 2
N =
5 2
5 2
.
1. Rút gọn biểu thức M N ;
2. Tính M + N.
Bài 2 (2,0 điểm).
Hình2
70
o
O
A
B
M
N
Hình1
4
9
H
A
B
C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Giải hệ phương trình:
3x y 1
3x 2y 5
;
2. Giải phương trình 3x
2
5x = 0 ;
3. Cho phương trình 3x
2
5x 7m = 0. Tìm giá trị của tham số m để phương trình
nghiệm dương.
Bài 3 (3,75 điểm).
Cho tam giác ABC vuông A AB < AC, đường cao AH. Đường tròn đường kính
AH cắt AB P, cắt AC Q.
1. Chứng minh
PHQ
= 90
0
.
2. Chứng minh t giác BPQC nội tiếp.
3. Gọi E, F lần lượt trung điểm của BH, HC. Tứ giác EPQF hình ?
4. Tính diện tích tứ giác EPQF trong trường hợp tam giác vuông ABC
cạnh huyền BC = a
ACB
= 30
0
.
Bài 4 (0,75 điểm).
Cho x xy + 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
2 2
3xy
P
x y
.
-----Hết-----
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ: T02 ĐỀ TUYỂN SINH O LỚP 10
Môn : Toán
I. Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)
1. Điều kiện xác định của biểu thức
1 3x
A.
1
3
x
; B.
1
3
x
; C.
1
3
x
; D.
1
3
x
.
2. Trong các hàm số sau, hàm số nghịch biến trên R
A.
1
1
3
y x
; B.
5 1 2y x
;
C.
2 3 5y x
; D.
1 2y x
.
3. Cặp số một nghiệm của phương trình
3 2x y
A.
1;1
; B.
1; 0
; C.
1; 1
; D.
2;1
.
4. Phương trình bậc hai
2
2 2011 0x mx
tích hai nghiệm
A.
2
m
; B.
2011
2
; C.
2
m
; D.
2011
2
.
5. Trong hình 1, độ dài cạnh AB bằng
A. 15; B. 20; C. 12; D. 25.
16
9
H
B
A
C
H
O
A
B
Hình 1 Hình 2
6. Trong hình 2, cho đường tròn (O; 2), dây AB cách tâm O một khoảng
1OH
. Độ dài dây
AB bằng
A.
2 3
; B.
; C.
3
; D.
2 2
.
7. Cho đường tròn
;3O cm
cung
MN
số đo
0
60
. Độ dài cung
MN
A.
2 cm
; B.
2
cm
; C.
3
cm
; D.
cm
.
8. Diện tích một mặt cầu
2
8 cm
. Hình cầu đó thể tích
A.
2
4 8
3
cm
; B.
3
8
3
cm
;C.
3
8 2
3
cm
; D.
8 2 cm
.
II. Phần II. T luận (8,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm)
1. Rút gọn các biểu thức:
a)
3
3 2 27 75 12
2
A
; b)
8 2 12
3 1
B
.

43 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020

43 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi vào lớp 10 môn Toán này sẽ giúp các bạn học sinh tự ôn luyện và hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị tốt cho ôn thi vào lớp 10 các trường THPT. Mời các bạn tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

43 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm từ các tỉnh trên cả nước. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi vào THPT sắp tới. Chúc các bạn ôn thi tốt

Ngoài 43 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
11 18.648
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm