Các Ankan không tham gia loại phản ứng nào

Các Ankan không tham gia loại phản ứng nào được biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của ankan. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết, câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Ankan không tham gia phản ứng cộng. (vì ankan là hiđrocacbon no).

Đáp án B

Phản ứng đặc trưng của ankan

1. Phản ứng thế (Cl2, Br2)

Khi chiếu sáng hoặc đốt nóng hỗn hợp metan và clo xảy ra phản ứng thế lần lượt các nguyên tử hiđro bằng clo.

Các phương trình hóa học xảy ra:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 → CH3Cl3 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

2. Phản ứng tách của ankan

Phản ứng tách của ankan được chia thành 3 loại. Chúng ta cùng xem đó là những loại nào nhé.

Phản ứng tách H2 của ankan

Phản ứng này còn gọi là phản ứng đề hidro hóa.

Công thức tổng quát: CnH2n+2 → CnH2n + H2

Chỉ những ankan trong phân tử có từ 2 nguyên tử C trở lên mới có khả năng tham gia phản ứng tách H2. Trong phản ứng tách H2, 2 nguyên tử H gắn với 2 nguyên tử C nằm cạnh nhau tách ra cùng nhau và ưu tiên tách H ở C bậc cao.

Phương trình hóa học:

CH3-CH2-CH3 → CH2=CH-CH3 + H2

3. Phản ứng oxy hóa ankan

Ankan bền với tác nhân oxy hóa ở nhiệt độ thường. Ở nhiệt độ cao hoặc có mặt xúc tác có thể phản ứng với oxi, KMnO4, K2Cr2O7 để tạo thành ancol, andehit, xeton, acid carboxylic…

Công thức tổng quát:

2CnH2n+2 + (3n + 1)O2 → 2nCO2 + (2n + 2)H2O

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Công thức tổng quát của Ankan là

A. CnH2n+2 (n ≥1)

B. CnH2n (n ≥ 2)

C. CnH2n-2 (n ≥2)

D. CnH2n-2 (n ≥3)

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Ankan hòa tan tốt trong dung môi nào

A. Nước.

B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.

D. Dung dịch NaOH.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo tên gọi của 2 ankan đó là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Xem đáp án
Đáp án A

Etan: CH3CH2Cl.

Propan: CH3CH2CH2Cl; CH3CHClCH3.

Isobutan: (CH3)2CHCH2Cl; (CH3)3CCl.

Pentan: CH3CH2CH2CH2CH2Cl; CH3CHClCH2CH2CH3; (CH3CH2)2CHCl.

Neopentan: (CH3)3CCH2Cl.

Câu 4. Ankan Y phản ứng với Clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25 tên của Y là

A. butan.

B. propan.

C. iso-butan.

D. 2-metylbutan.

Xem đáp án
Đáp án B

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo ra dẫn xuất monoclo:

CnH2n+2 + Cl2 \overset{to,as}{\rightarrow} CnH2n+1Cl + HCl (1)

M CnH2n+1Cl = 39,25 . 2 = 78,5 gam/mol nên ta có: 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3

Mà ankan Y phản ứng với Cl2 thu được 2 dẫn xuất monoclo nên ankan Y là propan.

Câu 5. Nhận định nào sau đây là chính xác về tính chất vật lý của ankan:

A. Ankan là các chất khí, không màu, không tan trong nước.

B. Ankan là chất rắn hoặc khí, không tan trong nước.

C. Ankan có số cacbon từ 1 tới 4 là chất khí, không màu, không tan trong nước.

D. Ankan có thể ở trạng thái rắn, lỏng, khí, tan tốt trong nước.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Có bao nhiêu ankan là chất khí ở điều kiện thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo ra 2 dẫn xuất monoclo?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Xem đáp án
Đáp án D

Các ankan là chất khí ở điều kiện thường là: CH4, C2H6, CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3 (ankan có từ 1C dến 4C)

=> có 3 ankan tạo ra 2 dân xuất monoclo là CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3

Câu 7. Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là

A. 1-metylbutan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan

D. 2, 2 -đimetylpropan.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 8. Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan X với hơi brom có chiếu sáng người ta thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai chất sản phẩm. Tỉ khối hơi của Y so với không khí bằng 4. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. etan.

Xem đáp án
Đáp án A

-----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Các Ankan không tham gia loại phản ứng nào. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 11.337
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm