Các bài Toán thực tế trong đề tuyển sinh vào 10 THPT

1
Các bài toán thực tế trong đề tuyển sinh vào 10 THPT
Mục Lục
CÁC DẠNG TOÁN .................................................................................................................. 2
1. LÃI SUẤT NGÂN HÀNG ................................................................................................... 2
2: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH , GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ............................................. 11
3: VẬN DỤNG TRONG HÌNH HỌC .................................................................................. 14
4: VẬN DỤNG CÁC CÔNG THỨC HÓA - LÝ ................................................................. 14
ĐỀ SỐ 01 ................................................................................................................................... 15
Hướng dẫn giải đề 1 ............................................................................................................ 17
ĐỀ SỐ 02 ................................................................................................................................... 21
Hướng dẫn giải đề 2 ............................................................................................................ 24
ĐỀ SỐ 03 ................................................................................................................................... 28
Hướng dẫn giải đề 3 ............................................................................................................ 30
ĐỀ SỐ 04 ................................................................................................................................... 35
Hướng dẫn giải đề 4 ............................................................................................................ 37
ĐỀ SỐ 05 ................................................................................................................................... 42
Hướng dẫn giải đề 5 ............................................................................................................ 44
ĐỀ SỐ 06 ................................................................................................................................... 50
Hướng dẫn giải đề 6 ............................................................................................................ 53
ĐỀ SỐ 07 ................................................................................................................................... 59
Hướng dẫn giải đề 7 ............................................................................................................ 61
ĐỀ SỐ 08 ................................................................................................................................... 65
Hướng dẫn giải đề 8 ............................................................................................................ 67
ĐỀ SỐ 09 ................................................................................................................................... 70
Hướng dẫn giải đề 9 ............................................................................................................ 72
ĐỀ SỐ 10 ................................................................................................................................... 76
Hướng dẫn giải đề 10 .......................................................................................................... 78
Trang 1
2
Các bài toán thực tế trong đề tuyển sinh vào 10 THPT
MỘT SỐ BÀI TẬP PHÂN DẠNG TỰ LUYỆN ................................................................. 82
DẠNG 1 (Toán kinh tế, tăng trưởng, tăng dân số, lãi suất, tiền điện, tiền taxi …) .... 82
DẠNG 2: Giải bài toán bằng cách lập PT dạng bậc nhất hoặc lập HPT ....................... 91
DẠNG 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, lập phương trình................. 94
CÁC DẠNG TOÁN
1. LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
A. KIẾN THỨC LIÊN QUAN
1. Lãi đơn
Số tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà không tinh trên số tiền lãi do số tiền
gốc sinh ra. Công thức tính lãi đớn:
(1 . )T M r n
.
Trong đó:
T
: Số tiền cả vốn lẫn lãi sau
n
kì hạn;
M
: Tiền gửi ban đầu;
n
: Số kì hạn tính lãi;
r
: Lãi suất định kì, tính theo
%
.
2. Lãi kép
Là số tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do
tiền gốc sinh ra thay đổi theo từng định kì.
a. Lãi kép, gửi một lần
(1 )
n
T M r
.
Trong đó:
T
: Số tiền cả vốn lẫn lãi sau
n
kì hạn;
M
: Tiền gửi ban đầu;
n
: Số kì hạn tính lãi;
r
: Lãi suất định kì, tính theo
%
.
Trang 2
3
Các bài toán thực tế trong đề tuyển sinh vào 10 THPT
b. Lãi kép, gửi định kì
Trường hợp 1: Tiền được gửi vào cuối mỗi tháng.
Gọi
n
là tháng th
n
(
n
là một số cụ thể).
+ Cuối tháng thứ nhất cũng là lúc người đó bắt đầu gửi tiền
1
T M
+ Cuối tháng thứ
2
, người đó có số tiền là:
2
2
(1 ) 1
(1 ) 1
M
M r M M r r
r
M
r
+ Cuối tháng thứ
3
:
2 2
(1 ) 1 (1 ) . (1 ) 1
M M M
r r r r
r r r
.
+ Cuối tháng thứ
n
, người đó có số tiền là:
(1 ) 1
n
n
M
T r
r
.
Ta tiếp cận công thức
n
T
bằng một cách khác như sau:
+ Tiền gửi tháng thứ nhất sau
1n
kì hạn (
1n
tháng) thành:
1
(1 )
n
M r
+ Tiền gửi tháng thứ 2 sau
2n
kì hạn (
2n
tháng) thành:
2
(1 )
n
M r
+ Tiền gửi tháng cuối cùng
0
(1 )M r
Số tiền cuối tháng
n
là:
1 2 1 0
(1 ) (1 ) ... (1 ) (1 )
n n
S M r M r M r M r
2 2 1
(1 ) (1 ) (1 ) (1 ) ... (1 )
n n n
r S M r M r M r M r
(1 )
n
rS M r M
(1 ) 1
n
M
S r
r
.
Trường hợp 2: Tiền gửi vào đầu mỗi tháng
(1 ) 1 (1 )
n
n
M
T r r
r
.
Trang 3

Các bài Toán thực tế trong đề tuyển sinh vào 10

Các bài Toán thực tế trong đề tuyển sinh vào 10 THPT được VnDoc sưu tầm và chia sẻ tới các bạn học sinh. Đây là một dạng toán mới được đưa vào đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trong những năm gần đây. Nhằm giúp các banh học sinh thấy được ứng dụng của toán học trong đời sống thực tiễn. Mời các bạn học sinh tải về tham khảo

....................................

Ngoài Các bài Toán thực tế trong đề tuyển sinh vào 10 THPT. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
1 452
Sắp xếp theo

    Toán lớp 9

    Xem thêm