Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi về chất điện li mạnh cũng như biết cách xác định các chất điện li mạnh, từ đó vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập tương tự điện li. Mời các bạn tham khảo.

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HF

B. H2CO3

C. H3PO

D. HClO4

Đáp án hướng dẫn giải 

Ta thấy axit HClO4 là hợp chất rất dễ tan trong nước và tạo với nước các hidrat nên HClO4 là chất điện li mạnh

Phương trình phân li:

HClO4 → H+ + ClO4-

Còn lại H3PO4, H2CO3, HF là các axit yếu nên là chất điện li yếu

Phương trình phân li:

H3PO4

H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4

H2PO4 ⇄ H+ + HPO42−

HPO42- ⇄ H+ + PO43-

H2CO3

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3

HCO3− ⇄ H+ + CO32-

HF:

HF ⇆ H+ + F

Chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion

Những chất điện li mạnh là

Các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4.........

Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2,... và hầu hết các muối.

Trong phương trình điện li của chất điện li mạnh, người ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.

Thí dụ:

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HF.

B. KNO3.

C. H2O.

D. CH3COOH.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Chất nào thuộc chất điện li mạnh, dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li mạnh

A. H2SO4, Zn(NO3)2, BaCl2, H2S

B. HCl, CH3COOH, Fe(NO3)3, NaOH

C. HNO3, HF, BaCl2, KOH

D. H2SO4, CaCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất điện ly mạnh?

A. Hg(CN)2, C2H5OH, CuSO4, NaNO3

B. Hg(CN)2, NaHSO4, KHSO3, CH3COOH

C. NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3

D. HgCl2, CH3COONa, Na2S, Mg(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

....................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Chất nào sau đây là chất điện li mạnh. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 6.779
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm