106 Bài tập Hình học chương 2 lớp 7

A . Trắc ngiệm : Chọn câu đúng nhất.
Câu 1 .Cho
ABC vuông cân tại A. vậy góc B bằng:
A. 60
0
B. 90
0
C. 45
0
D. 120
0
Câu 2. Một tam giác là vuông nếu độ dài 3 cạnh của nó là:
A. 2,3,4 B. 3,4,5 C. 4,5,6 D. 6,7,8
Câu 3. Một tam giác cân có góc ở đáy là 35
0
thì góc ở đỉnh có số đo là:
A. 100
0
B. 110
0
C. 85
0
D. 120
0
Câu 4.
ABC có BC = 3cm ; AC = 5cm ; AB = 4cm. Tam giác ABC vuông tại đâu?
A. Tại B B. Tại C C. Tại A D. Không phải là tam giác vuông
Câu 5. Tam giác ABC có AB = AC = BC thì tam giác ABC
A. Tam giác nhọn B. Tam giác cân C. Tam giác vuông D. Tam giác đều
Câu 6. Tam giác nào vuông nếu độ lớn ba góc kà:
A. 30
0
, 70
0
, 80
0
B. 20
0
, 70
0
, 90
0
C. 65
0
, 45
0
, 70
0
D. 60
0
, 60
0
, 60
0
Câu 7. Tam giác cân là tam giác có:
A. Hai cạnh bằng nhau B. Ba cạnh bằng nhau
C. Một góc bằng 60
0
D. Một góc bằng 90
0
Câu 8. Trong một tam giác vuông:
A. Hai góc nhọn bù nhau
B. Hai góc nhọn phụ nhau
C. Hiệu hai cạnh góc vuông bằng cạnh huyền
D. Tổng hai cạnh góc vuông bằng cạnh huyền
Câu 9. Một tam giác cân có góc ở đáy là 35
0
thì góc ở đỉnh có số đo là:
A. 100
0
B. 110
0
C. 85
0
D. 120
0
ÔN TẬP HÌNH HỌC 7 – CHƯƠNG 2
A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc bẹt
Câu 11. Góc ở đáy của tam giác cân là ?
A. góc nhọn B. góc vuông C. góc tù D. góc bẹt
Câu 10. Trong một tam giác góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là:
Câu 12. Cho ABC có AB = AC và B = 45
0
thì tam giác ABC là tam giác :
A. Vuông B. Cân C. Đều D. vuông cân
Câu 13. Góc ở đỉnh của một tam giác cân bằng 80
0
. Vậy góc ở đáy bằng:
A. 40
0
B. 50
0
C. 60
0
D. 80
0
Câu 14. Một tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng 5cm và cạnh huyền bằng
13cm, vậy cạnh còn lại bằng:
A. 5cm B. 8cm C. 12cm D. 18cm
Câu 15/ Một tam giác cân có góc ở đáy bằng 40
o
thì góc ở đỉnh có số đo là:
a/ 100
o
b/ 35
o
c/ 70
o
d/ 80
o
Câu 16/ Cho hình chử nhật có chiều dài 12cm , đường chéo là 13cm thì chiều rộng
hình chử nhật là:
a/ 14cm b/ 5cm c/ 12cm d/ 10cm
Câu 17/ Tam giác nào là
vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:
a/ 8cm,9cm,14cm ; b/ 7cm,7cm,10cm ;
c/ 5dm,11cm,12cm ; d/ 9cm, 15cm,12cm
Câu 18/ Để hai tam giác cân bằng nhau thì phải thêm điều kiện là:
a/Có cạnh đáy bằng nhau
b/ Có một cạnh bên bằng nhau
c/ Có cạnh đáy bằng nhau và góc ở đỉnh bằng nhau
d/ Có một góc ở đáy bằng nhau và một góc ở đỉnh bằng nhau
Câu 19/ Tam giác ABC có AB = AC ;
B
= 45
o
thì tam giác ABC là tam giác :
a/ Vuông b/ Đều c/ Vuông cân d/ Cân
Câu 20/ Tam giác ABC có
B
=
C
= 60
o
thì tam giác ABC là tam giác:
a/ Vuông b/ Đều c/ Vuông cân d/ Cân
B . Bài tập tự luận :
Bài tập 1)Cho
ABC cân tại A. Trên BC lấy D và E sao cho BD = CE.
Kẻ DH
AB, EK
AC. Chứng minh rằng:
a)
ABD =
ACE. b) HD = KE.
c)Gọi O là giao điểm của HD và KE ;
OED là tam giác gì ?
d) AO là phân giác của góc BAC ?
Bài tập 2)Cho tam giác MNP cân tại N. Trên tia đối của tia MP lấy điểm I, trên tia
đối của tia PM lấy điểm K sao cho MI = PK.
a)Chứng minh: NMI = NPK
b)Vẽ NH MP, chứng minh NHM = NHP và HM = HP
c)Tam giác NIK là tam giác gì? Vì sao?
Bài tập 3)Cho
ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH
BC ( H
BC ).
Gọi K là giao điểm của AH và BE. Chứng minh rằng:
a/.
ABE =
HBE b/. BE là đường trung trực của AH
Bài tập 4)Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ AH BC
a)Chứng minh: AHB = AHC
b)Vẽ HM AB, HN AC. Chứng minh AMN cân
c)Chứng minh MN // BC
d)Chứng minh AH
2
+ BM
2
= AN
2
+ BH
2
Bài tập 5)Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB < AC. Trên cạnh BC lấy điểm D sao
cho BD = BA. Kẻ AH vuông góc với BC, kẻ DK vuông góc với AC.
a)Chứng minh :
BAD
=
BDA
;
b)Chứng minh : AD là phân giác của góc HAC
c) Chứng minh : AK = AH.

Đề cương ôn tập chương 2 Hình học lớp 7

Bài tập ôn tập Hình học chương 2 Toán lớp 7 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đây là Bài tập ôn tập chương 2 Hình học lớp 7. Tài liệu được chia thành 2 phần chính: Trắc nghiệm và Tự luận. Phần trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, sẽ giúp các bạn học sinh ôn lại lý thuyết về tổng các góc trong tam giác, tam giác cân, tam giác vuông,... Phần tự luận tổng hợp 106 bài toán, từ cơ bản đến nâng cao về các trường hợp bằng nhau của tam giác thường, tam giác vuông. Qua đó giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức về Chương 2 Hình học 7 đồng thời nắm vững các kiến thức để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 7.

Ngoài 106 bài tập ôn tập chương 2 Hình học lớp 7, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 như

mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với bài tập trong bộ đề cương này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
13 9.419
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán 7 Xem thêm