Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 (số 2)

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 (số 2) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 (số 2)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. banana

B. capacity

C. journey

D. handsome

2. A. burst

B. curtain

C. furniture

D. cure

3. A. heard

B. pearl

C. heart

D. earth

II/ Give the correct form of the verbs in brackets

1. My brother usually (go) _____________ fishing in his free time

2. I think 20 years from now more people (take up) _______________ outdoor activities.

3. What your mother (do) _______________ at weekends?

4. In my opinion, in the future people (not play) ______________ individual games.

III/ Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one

1. What is your hobby?

What hobby ___________________________________

2. We all find painting interesting because it’s a creative activity.

We all think ___________________________________

3. Van’s brother usually goes to work by motorbike (ride)

_____________________________________________

4. Linh finds playing board games boring. (like)

_____________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 (số 2)

I/ Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

1. D

2. D

3. C

II/ Give the correct form of the verbs in brackets

1. My brother usually (go) ______goes_______ fishing in his free time

2. I think 20 years from now more people (take up) _______will take up________ outdoor activities.

3. What does your mother (do) ________do_______ at weekends?

4. In my opinion, in the future people (not play) ___won’t play___________ individual games.

III/ Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one

1. What hobby do you have?

2. We all think painting is interesting because it’s a creative activity.

3. van’s brother usually rides his motorbike to work

4. Linh doesn’t like playing board games

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 (số 2). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Word Form lớp 7 Unit 1, Bài tập Unit 1 lớp 7 nâng cao: My hobbies (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7

Đánh giá bài viết
1 764
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm