Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Mỹ Xuyên

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Toán trường THCS Mỹ Xuyên

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Mỹ Xuyên là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 dành cho các bạn học sinh lớp 9 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 9 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

TRƯỜNG THCS MỸ XUYÊN

ĐỀ TRẮC NGHIỆM

MÔN TOÁN 9

Thời gian làm bài: 10 phút;

(16 câu trắc nghiệm)

Họ, tên học sinh:..........................................................................

Lớp:...............................................................................

Câu 1: Góc nào sau đây có số đo bằng số đo cung bị chắn?

A. Góc ở tâm

B. Góc nội tiếp

C. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

D. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Câu 2: Hình tròn có bán kính 3 cm thì có diện tích bằng:

A. 6cm B. 9cm2 C. 9 cm D. 6 cm2

Câu 3: Phương trình x2 – 5x + 4 = 0 có hai nghiệm là:

A. x1= –1 và x2= 4 B. x1 = 1 và x2 = 4

C. x1= 1 và x2= – 4 D. x1 = –1 và x2 = – 4

Câu 4: Khi tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) thì góc BAC là

A. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn B. Góc ở tâm

C. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn D. Góc nội tiếp

Câu 5: Khi tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) thì góc AOB là

A. Góc ở tâm B. Góc nội tiếp

C. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn D. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Câu 6: Tung độ của điểm thuộc đồ thị của hàm số và có hoành độ x = –3 là

A. –3 B. 1 C. 3 D. –1

Câu 7: Công thức tính diện tích S của hình quạt tròn bán kính R, cung n0 là:

A. S=\frac{\pi R^2n}{360} B. S=\frac{\pi R^2n}{180} C. S=\frac{\pi R^2n^o}{360} D. S=\frac{\pi R^2n}{360^o}

Câu 8: Đồ thị của hàm số y = ax2 () nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị nếu:

A. a < 0 B. a = –3 C. a > 0 D. –a > 0

Câu 9: Đồ thị của hàm số đi qua điểm

A. _{\left(-\frac{3}{2};1\right)} B. _{\left(1;\frac{3}{2}\right)} C. _{\left(-1;\frac{3}{2}\right)} D. _{\left(1;-\frac{3}{2}\right)}

Câu 10: Phương trình x4 + 5 x2 + 4 = 0

A. Có hai nghiệm B. Có ba nghiệm C. Vô nghiệm D. Có bốn nghiệm

Câu 11: Phương trình x2 + 2(m + 2)x + m2 + 3m + 7 = 0 có hai nghiệm phân biệt khi:

A. m < – 3 B. m < 3 C. m > – 3 D. m > 3

Câu 12: Điểm M(2; 1) thuộc đồ thị của hàm số y = ax2 thì hệ số a bằng:

A. -\frac{1}{4} B.\frac{1}{4} C. \frac{1}{2} D. -\frac{1}{2}

Câu 13: Đường tròn có chu vi C = 10 cm thì có bán kính bằng:

A. 5 cm B. 10 cm C. \sqrt{5}cm D. \sqrt{10}cm

Câu 14: Hoành độ của điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ y = 6 là

A. x = 6 B. x\pm2 C. x = 4 D. x = –4

Câu 15: Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 2x2 – 7x + 3 = 0. Tổng x1, x2 bằng:

A. \frac{3}{2} B. \frac{-7}{2} C.\frac{7}{2} D. \frac{-3}{2}

Câu 16: Đồ thị của hàm số y = ax2 () nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị nếu:

A. a = 3 B. –a < 0 C. a > 0 D. a < 0

.............................................

Ngoài Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Mỹ Xuyên. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 622
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm