Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán - Đề 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ I, LỚP 9

Đề kiểm tra môn toán học kì 1 môn Toán lớp 9, đề 2 là đề thi học kì I lớp 9 dành cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức. Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 9 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các em học sinh tham khảo và luyện tập chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây. Chúc các bạn học tốt.

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán - Đề 1

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Lịch sử - Đề số 1

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học - Sở Giáo dục Đồng Nai

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)


Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là trọng số điểm cho các câu ở ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Đánh giá bài viết
13 3.084
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm