Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD trường Đông Hà, Quảng Trị có đáp án

Trang 1/8 - Mã đề 111
SỞ GD – ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ
( Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………….
Số báo danh: ……………………………………………………………….
Câu 81. Tiền tham gia chức năng phương tiện cất trữ trong trường hợp nào sau đây?
A. Gửi tiền vào ngân hàng. B. Mua xe ô tô.
C. Mua thực phẩm ng dần. D. Mua vàng cất vào két.
Câu 82. Nhận thấy nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế trên thị trường tăng cao do ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid -19, anh B đã chuyển đổi từ may quần áo sang may khẩu trang để thu được nhiều lợi
nhuận. Anh B đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?
A. Thay đổi cơ cấu ngành kinh tế. B. Điều tiết sản xuất hàng hóa.
D. Thay đổi thị hiếu khách hàng. C. Điều tiết lưu thông hàng hóa.
Câu 83. Năm 2010, nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.Việc ban hành bộ
luật này thể hiện vai trò nào dưới đây của pháp luật?
A. Là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội. B. Là phương tiện để trừng phạt người vi phạm.
C. Là công cụ điều chỉnh hoạt động kinh tế. D. Là công cụ để điều hành hoạt động xã hội.
Câu 84. Văn bản diễn đạt đòi hỏi phải chính xác, một nghĩa để mọi công dân hiểu và thực hiện đúng
là nội dung đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung . D. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
Câu 85. Biết mình biểu hiện sốt cao liên tục nhiều ngày, nhưng khi nhập cảnh tại n bay X, chN
đã không thực hiện khai o y tế về phòng chống dịch Covid -19 n taxi rồi đi thẳng về nhà.Trong
trường hợp này, chị N đã không thực hiện pp luật theo hình thức o ới đây?
A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật. D. Sử dụng pháp luật.
Câu 86. Làm ng một ng ty, lại ng xóm của nhaun trong giờ làm việc, bo vK đã nhiều lần
tự ý mở cổng cho anh X ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ K anh X đã vi phạm pháp luật nào
ới đây?
A. Dân sự. B. Hành chính. C. Hình sự. D. Kỉ luật.
Câu 87. Mọi quá trình sản xuất đều là sự kết hợp của hai yếu tố cơ bản đó là
A. sức lao động và đối tượng lao động. B. sức lao động và tư liệu lao động.
C. sức lao động và công cụ lao động. D. sức lao động và tư liệu sản xuất.
Câu 88. Theo quy định của pháp luật, việc xngười chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo
nguyên tắc
A. thuyết phục là chủ yếu. B. cảnh cáo là chủ yếu.
C. giáo dục là chủ yếu. D. dụ dỗ là chủ yếu.
Câu 89. Sau khi tiếp cận được một số quyết kinh doanh từ công ty bạn, chị L đã tự mở công ty
riêng của mình không qua thủ tục đăng ký kinh doanh.Chị L đã vi phạm nội dung nào dưới đây
của quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Chủ động liên doanh, liên kết. B. Tự chủ mở rộng quy mô.
C. Tự chủ đăng ký kinh doanh. D. Độc lập tham gia đàm phán.
Câu 90. Ông Q đi công tác dài ngày, nhà, vợ chồng chị H đã tự ý sửa chữa căn hộ vợ chồng
chị đang thuê của ông. Vì yêu cầu bồi thường không được, vợ ông Q đã thuê anh T đánh chồng chị
H gãy chân. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật dân sự?
A. Vợ chồng chị H và anh T. B. Vợ chồng chị H.
C. Vợ chồng chị H và vợ ông Q. D. Vợ ông Q và anh T.
Mã đề: 111
Trang 2/8 - Mã đề 111
Câu 91. N lái xe máy đi vào đường ngược chiều, đâm vào xe của chị M đang đi đúng hướng làm xe
của chị M bị hỏng nặng phải đi sửa chữa. N phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Hình sự và hành chính. B. Hành chính và dân sự.
C. Dân sự và hình sự. D. Kỷ luật và dân sự.
Câu 92. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?
A. Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học vượt lớp.
B. Những học sinh nghèo được miễn, giảm học phí.
C. Những học sinh học xuất sắc có thể được học ở các trường chuyên.
D. Những người đạt giải trong các kì thi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.
Câu 93. Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
A. Từ đủ 14 tuổi trở lên. B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 18 tuổi trở lên. D. Từ đủ 21 tuổi trở lên.
Câu 94. H 45 tuổi ông B 35 tuổi. Chai cùng phạm tội “lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản
của Nhà nước” với số tiền các điều kiện phạm tội như nhau, tòa tuyên án H 8 năm tù, ông B 5
năm tù. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Đồng ý vì hai người làm hai quan khác nhau nên mức án có thể sẽ khác nhau.
B. Đồng ý vì bà H lớn tuổi hơn nên phải nhận mức án cao hơn.
C. Không đồng ý vì bà H là phụ nữ nên mức án phải thấp hơn.
D. Không đồng ý vì tội danh và điều kiện phạm tội như nhau thì phải nhận mức án như nhau.
Câu 95. Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
A. Giám sát quy hoạch đô thị. B. Hợp lý hóa sản xuất.
C. Sử dụng dịch vụ truyền thông. D. Kiểm tra sản phẩm.
Câu 96. Trường hợp nào sau đây là biểu hiện quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng?
A. Vợ chồng anh Đ cùng ký tên vào hợp đồng mua bán nhà.
B. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình chị B ghi tên hai vợ chồng.
C. Vợ chồng anh K bàn bạc và quyết định chuyển đến sống ở thành phố T.
D. Vợ chồng ông Q thống nhất tài sản riêng của ai thuộc sở hữu của người đó.
Câu 97. Giám đốc công ty S đã quyết định chuyển chị H sang làm công việc nặng nhọc, thuộc danh
mục công việc mà pháp luật quy định không được sử dụng lao động nữ, trong khi công ty vẫn có lao
động nam để làm công việc này. Quyết định của Giám đốc công ty đã xâm phạm tới
A. quyền ưu tiên lao động nữ.
B. quyền lựa chọn việc làm của lao động nữ.
C. quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động.
D. quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
Câu 98. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không xuất phát từ
A. điều kiện sản xuất khác nhau. B. sự tồn tại nhiều chủ sở hữu.
C. nền kinh tế tự nhiên. D. lợi ích kinh tế độc lập.
Câu 99. Trong buổi hội diễn văn nghệ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường phổ thông dân tộc nội
trú X, các học sinh được khuyến khích mặc trang phục truyền thống, biểu diễn các bài hát điệu
múa đặc sắc của dân tộc mình. Việc làm đó thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. chính trị. B. văn hóa. C. Kinh tế. D. giáo dục.
Câu 100. Nhà nước ta không phân biệt người dân tộc thiểu số hay đa số, đến ngày bầu cử đại biểu
Quốc hội, tất cả đều được đi bầu cử. Điều này thể hiện các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực nào?
A. Kinh tế. B. Chính trị. C. Văn hóa. D. Giáo dục.
Câu 101. Các tôn giáo ở Việt Nam phải hoạt động
A. trên tinh thần tôn trọng pháp luật.
B. trên tinh thần tôn trọng giáo luật, giáo lý.
C. trên tinh thần tôn trọng pháp luật, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.
D. trên tinh thần tôn trọng tổ chức và giáo luật tôn giáo, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.
Trang 3/8 - Mã đề 111
Câu 102. Chị V viết bài đăng báo y tỏ lòng tri ân của mình đối với các chiến đã không quản
ngại gian khó, ngày đêm canh gác cho sự bình yên của Tổ quốc. Chị V đã thực hiện quyền
A. tự do ngôn luận của công dân. B. kiểm soát thông tin của công dân.
C. đối thoại trực tuyến của công dân. D. thông cáo báo chí của công dân.
Câu 103. Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con phát hiện con thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi
chơi điện tử nên đã đưa cho chồng xem. Chồng chị giận dữ đánh con và đập nát điện thoại. Chị T đã
vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về sức khỏe, tính mạng. B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Bất khả xâm phạm về tài sản. D. Được bo đảm an toàn và bí mt đin thoại, điện tín.
Câu 104. Nghi ngờ ông X lấy cắp máy tính của mình, ông K đã báo với ông Y trưởng công an xã.
Ông Y ngay lập tức ra lệnh cho ông P và Q đến nhà mời ông X về trụ sở xã giải quyết. Ông X không
chịu đi nên bị P Q bắt trói đem về. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân
thể của công dân?
A. Ông K,Y, P và Q. B. Ông Y, P và Q.
C. Ông K và Q. D. Ông P và Q.
Câu 105. Trong lúc dự sinh nhật H, vốn sẵn có mâu thuẫn với anh S là bạn của H, anh B đã đem lời
chửi bới, xúc phạm, khiến S rất bức xúc, mặc cho Q ra sức can ngăn, S vẫn rủ thêm M chặn đường
đánh B bị chấn thương. Những ai đã xâm phạm đến các quyền tự do cơ bản của công dân?
A. Anh S, anh B và anh Q. B. Anh S và anh B.
C. Anh S và anh M. D. Anh S, anh B và anh M.
Câu 106. Bạn A thuộc diện con hộ nghèo nên được nhà nước cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế.
Nhà nước đã tạo điều kiện để bạn A được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền được phát triển. B. Quyền học tập.
C. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập. D. Quyền sáng tạo.
Câu 107. Theo quy định của pháp luật, người thẩm quyền vi phạm quyền bất khả m phạm v
thân thể của công dân khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Theo dõi bị can. B. Xét hỏi bị cáo. C. Triệu tập nhân chứng. D. Bắt giữ con tin.
Câu 108. Hc sinh tham gia phòng, chng bo lc học đường là thc hin ni dung ca pháp lut v
phát triển lĩnh vực
A. an ninh. B. quc phòng. C. xã hi. D. trt t.
Câu 109. Ý kiến nào sau đây là đúng?
A. Chỉ có công dân có quyền tố cáo. B. Chỉ có công dân quyền khiếu nại.
C. Công dân, tổ chức không có quyền tố cáo. D. Công dân, tổ chức không có quyền khiếu nại.
Câu 110. Trường hợp nào sau đây không có quyền bầu cử?
A. Người đang đảm nhiệm chức vụ. B. Người đang chấp hành án phạt tù.
C. Người đang đi công tác xa. D. Người đang điều trị tại bệnh viện.
Câu 111. Chị H giáo viên hợp đồng của trường THPT X. Do gia đình việc bận chị đã viết đơn
xin nghỉ làm 3 ngày đã được Hiệu trưởng nhà trường đồng ý. Sau 3 ngày nghỉ trở lại làm việc,
chị nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường với lí do đã bố trí đủ giáo viên. Chị
H không đồng ý với quyết định đó muốn làm đơn khiếu nại. Theo em chị H phải gửi đơn khiếu
nại lần đầu đến địa chỉ nào dưới đây?
A. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh. B. Trưởng phòng Giáo dục thành phố.
C. Hiệu trưởng trường THPT X. D. Chủ tịch UBND tỉnh.
Câu 112. học sinh lớp 12, em thể thực hiện quyền tham gia quản nhà nước hội bằng
cách nào dưới đây?
A. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
B. Tham gia các hoạt động từ thiện do nhà trường tổ chức.
C. Góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật liên quan đến học sinh.
D. Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn GDCD có đáp án

Đề thi thử THPT 2021 môn GDCD trường THPT Đông Hà, Quảng Trị được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, cho các em tham khảo ôn tập, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 12 nguồn tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ môn thi, được sưu tầm từ trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD trường Đông Hà, Quảng Trị. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 357
Sắp xếp theo

Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

Xem thêm