Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Tiền Giang

TOÁN - Mã đề: 101 - Trang 1/7
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TIỀN GIANG
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/5/2021
(Đề thi có 07 trang, gồm 50 câu trắc nghiệm)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: Nếu
( )
4
2
3 12f x x dx+=


thì
( )
4
2
f x dx
bằng
A.
0.
B.
6.
C.
D.
10
.
3
Câu 2: Trong không gian
,Oxyz
đường thẳng đi qua hai điểm
( )
1; 1;3A
( )
2;1;4B
phương trình chính tắc là:
A.
4 3 2
.
3 2 1
x y z +
==
B.
13
1 2 .
3
xt
yt
zt
=−
= +
=+
C.
1 1 3
.
2 1 4
x y z +
==
D.
2 1 4
.
1 1 3
x y z+
==
Câu 3: Đạo hàm của hàm số
5
logyx=
là:
A.
1
.
ln5
y
x
=
B.
.
5
x
y
=
C.
.
ln5
x
y
=
D.
1
.
5
y
x
=
Câu 4: Tích phân
2
1
xdx
bằng
A.
5
.
2
B.
2.
C.
3
.
2
D.
Câu 5: Với mọi
)
+
1; ,x
hàm số
( )
fx
xác định, liên tục, nhận giá trị dương đồng thời thoả
mãn
( ) ( ) ( )
4 3 5
32x f x f x x f x
+=
( )
1 1.f =
Giá trị của
( )
3f
bằng
A.
2.
B.
6.
C.
D.
Câu 6: Trong không gian
,Oxyz
cho tam giác đều
ABC
với
( )
6;3;5A
và đường thẳng
BC
phương trình
12
.
1 1 2
x y z−−
==
Gọi
đường thẳng qua trọng tâm
G
của tam giác
ABC
vuông góc với mặt phẳng
( )
.ABC
Phương trình đường thẳng
là:
A.
3
8 5 .
12
xt
yt
zt
=+
=−
=+
B.
7 5 .
72
xt
yt
zt
=
= +
=+
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề: 101
TOÁN - Mã đề: 101 - Trang 2/7
C.
2
3 5 .
32
xt
yt
zt
=−
=+
=+
D.
1
2 5 .
52
xt
yt
zt
=+
= +
=−
Câu 7: Cho hình lập phương
. ' ' ' 'ABCD A B C D
(tham
kho hình bên). Góc giữa hai đường thng
AC
'BD
bng
A.
60 .
B.
90 .
C.
45 .
D.
30 .
Câu 8: Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( )
1;1;1A
( )
1;4;5 .B
Độ dài đoạn thẳng
AB
bằng
A.
5.
B.
3.
C.
10.
D.
2 3.
Câu 9: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy là tam giác vuông đỉnh
,,A AC a SC=
vuông góc vi mt phẳng đáy
SC a=
(tham kho hình bên). Khong cách t
đến mt phng
( )
SAB
bng
A.
2
.
2
a
B.
.a
C.
6
.
3
a
D.
.
2
a
Câu 10: Cho hàm số
( )
sin3 .f x x=
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?
A.
( )
1
cos3 .
3
f x dx x C= +
B.
( )
3cos3 .f x dx x C=+
C.
( )
1
cos3 .
3
f x dx x C=+
D.
( )
3cos3 .f x dx x C= +
Câu 11: Cho hàm s
( )
y f x=
có đồ th hàm s
( )
y f x
=
như nh v bên. Hàm s
( )
y f x=
bao
nhiêu điểm cc tr ?
A.
2.
B.
4.
C.
D.
1.
TOÁN - Mã đề: 101 - Trang 3/7
Câu 12: Cho hai số phức
1zi=+
w 3 2 .i=−
Phần thực của số phức
wz +
là:
A.
4.
B.
.i
C.
3.
D.
2.
Câu 13: Một khối chóp diện tích đáy bằng
3
chiều cao bằng
Thể tích của khối chóp
đó bằng
A.
12.
B.
3.
C.
D.
Câu 14: Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
( )
4; 2;5A
và điểm
( )
; ; .B a b c
Gọi
,,C D E
lần lượt
giao điểm của đoạn thẳng
AB
với các mặt phẳng
( ) ( ) ( )
: 2, : 2, : 2P x Q y R z= = =
sao cho
4 4 .AC CD DE EB= = =
Độ dài của đoạn
AB
bằng
A.
37.
B.
111.
C.
38.
D.
114.
Câu 15: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên
?
A.
3
3 1.y x x= +
B.
1
.
21
x
y
x
+
=
C.
2
2 1.y x x=
D.
42
4.y x x=
Câu 16: Hàm số nào trong các hàm số dưới đây có bảng biến thiên như hình sau ?
A.
= + +
3
3 2.y x x
B.
= + +
2
2 3.y x x
C.
= +
42
2 3.y x x
D.
= +
3
3 2.y x x
Câu 17: Với
a
là số thực dương tuỳ ý,
3
4
a
bằng
A.
12
.a
B.
4
3
.a
C.
1
12
.a
D.
3
4
.a
Câu 18: Trong không gian
,Oxyz
mặt cầu tâm
( )
0;1;2I
tiếp xúc với mặt phẳng
( )
:2 2 1 0P x y z+ + =
có phương trình là:
A.
( ) ( )
22
2
1 2 1.x y z+ + =
B.
( ) ( )
22
2
1 2 9.x y z+ + + + =
C.
( ) ( )
22
2
1 2 1.x y z+ + + + =
D.
( ) ( )
22
2
1 2 9.x y z+ + =
Câu 19: Có bao nhiêu số phức
z
thỏa mãn
2
3
2 0 ?z i z+=
A.
2.
B.
3.
C.
D.
Câu 20: Trong không gian
,Oxyz
tâm của mặt cầu
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
: 1 2 3 4S x y z+ + + + =
tođộ
là:
A.
( )
1; 2; 3 .
B.
( )
1; 2;3 .
C.
( )
1;2; 3 .−−
D.
( )
1;2;3 .

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Tiền Giang do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Tiền Giang, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.083
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm