Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Đại học Vinh lần 2 có đáp án

Trang 1/6 - đề thi 357
TRƯỜNG ĐẠI HC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi gm 06 trang)
ĐỀ THI KSCL LP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG THI
TN THPT VÀ XÉT TUYN ĐH NĂM 2021 - LN 2
Bài thi: Môn Toán
Thi gian làm bài: 90 phút
(50 câu trc nghim)
đề thi
357
H và tên thí sinh:..................................................................... S báo danh: ...................................
Câu 1: Tp xác định ca hàm s
2
(1 )yx

A.
.
B.
\{1}.
C.
(1; ).
D.
(;1).
Câu 2: Đường tim cn ngang ca đồ th hàm s
1
2
x
y
x
A.
1.y =-
B.
1.y =
C. 2.x =- D. 2.x =
Câu 3: Cho s phc 34.zi Tìm phn o ca s phc .zz
A. 3. B. 4. C. 4.
D. 3.
Câu 4: Tp nghim ca bt phương trình
2
log ( 2) 2x
A.
(;6).
B.
(2; 6).
C.
[2; 6).
D.
(6 ; ).
Câu 5: Cho hàm s
()yfx
liên tc trên
và có
đồ th như hình v bên. Trên
[2;2]
hàm s đã
cho có bao nhiêu đim cc tr ?
A. 4. B. 3.
C. 2. D. 1.
O
x
y
2
2
Câu 6: Trong không gian
,Oxyz
cho
(1;0;1)a
(1; 0; 0).b
Góc gia hai vectơ a
b
bng
A.
0
45 . B.
0
30 . C.
0
60 . D.
0
135 .
Câu 7: Đồ th trong hình v bên là đồ th ca hàm
s nào dưới đây ?
A.
42
241.yx x
B.
3
21.yx x
C.
42
21.yx x
D.
42
21.yx x
11
y
xO
1
1
Câu 8: T các ch s
1, 2, 3, 4
lp được bao nhiêu s t nhiên gm
2
ch s phân bit ?
A.
6.
B. 12. C. 16. D. 20.
Câu 9: Khi lăng tr có chiu cao bng h và din tích đáy bng S thì có th tích bng
A. .Sh B.
1
.
3
Sh C. 3.Sh D.
1
.
2
Sh
Câu 10: Mnh đề nào sau đây sai ?
A.
.
xx
edx e C
B.
2
1
.
2
x
xdx C
C.
sin cos .xdx x C
D.
1
ln .dx x C
x
Trang 2/6 - đề thi 357
Câu 11: Cho hàm s
()yfx
liên tc trên và có bng xét du đạo hàm như hình v.
1
2
1
x
0
y'
0
0
0
Hàm s đã cho có bao nhiêu đim cc đại ?
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 12: Đồ th hàm s
22
(1)(1)yx x

ct trc hoành ti bao nhiêu đim phân bit ?
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 13: Trong không gian
,Oxyz
cho mt phng
(): 2 3 4 0.Px y z

Đường thng
d
đi qua
O
vuông góc vi
()P
có mt vectơ ch phương là
A.
(1; 2;3).q 
B.
(1; 2; 3).p
C.
(1;2; 3).n 
D.
(1; 2; 3).m 

Câu 14: Cho hình tr có bán kính đáy bng 3 và chiu cao bng 2. Din tích xung quanh ca hình tr đã
cho bng
A.
30 .
B.
15 .
C.
6.
D.
12 .
Câu 15: Cho các s phc
12
12, 2 .zizi
Tìm đim biu din cho s phc
12
.zz z
A.
(1;3).Q
B.
(3; 3).N
C.
(3; 1).P
D.
(1; 3).M
Câu 16: Cho khi nón có góc đỉnh bng
0
60 và bán kính đáy bng 1. Th tích khi nón đã cho bng
A.
3
.
6
B.
3.
C.
3
.
3
D.
.
Câu 17: Cho hàm s
()yfx
đồ th như hình
v bên. Giá tr ln nht ca hàm s đã cho trên
[1;1]
A. 1.- B. 1.
C. 2. D. 0.
1
1
1
Ox
y
1
2
2
Câu 18: Cho cp s nhân
()
n
u
23
3, 6.uu
S hng đầu
1
u
A.
2.
B.
1.
C.
3
.
2
D. 0.
Câu 19: Cho hàm s
()yfx
có bng biến thiên
như hình v bên. Hàm s đã cho nghch biến trên
khong nào sau đây ?
A.
(1; 2).
B.
(1; ).
C.
(1;2).-
D.
(;1).
f
(x)
1
2
2
1
x
Câu 20: Trong không gian
,Oxyz
cho mt phng
()Q
đi qua đim
(2; 1; 0)M
và có vectơ pháp tuyến
(1; 3; 2).n
Phương trình ca
()Q
A.
3230.xyz
B.
210.xy

C.
3210.xyz
D.
210.xy

Trang 3/6 - đề thi 357
Câu 21: Cho
12
00
() 2, () 1.fxdx fxdx

Tích phân
2
1
()fxdx
bng
A. 2. B. 1. C. 3. D. 1.
Câu 22: Cho các s thc dương
,ab
tho mãn
2
2.ab
Mnh đề nào sau đây đúng ?
A.
22
2log log 1.ab
B.
22
2log log 2.ab
C.
22
2log log 1.ab
D.
22
log 2 log 1.ab
Câu 23: Cho hàm s
()yfx
đạo hàm trên
(0; ).
Biết
2
x là mt nguyên hàm ca
2
()xf x
trên
(0; )
(1) 1.f
Tính
().fe
A. 21.e B. 3. C. 2. D.
.e
Câu 24: Cho hình lăng tr tam giác đều .ABC A B C

,2.AB a AA a

Góc gia đường thng
AC
và mt phng
()ABB A

bng
A.
0
45 . B.
0
30 . C.
0
75 . D.
0
60 .
Câu 25: Trong không gian
,Oxyz
cho các đim
(1; 4; 3)A
(2;3;4).B
Gi
()P
là mt phng đi qua
B và cha trc .Ox Khong cách t A đến
()P
bng
A.
4
.
3
B. 2. C. 1. D. 5.
Câu 26: Cho khi hp đứng
1111
.ABCD A B C D
đáy ABCD là hình thoi cnh
0
, 120 ,aABC
đường
thng
1
AC
to vi mt phng
()ABCD
mt góc
0
45 . Tính th tích khi hp đã cho.
A.
3
.
2
a
B.
3
3
.
2
a
C.
3
3
.
4
a
D.
3
.
4
a
Câu 27: Cho t din
ABCD
2,AB a
độ dài tt c các cnh còn li cùng bng
2.a
Din tích ca
mt cu ngoi tiếp t din đã cho bng
A.
2
16 .a
B.
2
.a
C.
2
4.a
D.
2
4
.
3
a
Câu 28: S đường tim cn ca đồ th hàm s
2
1
32
x
y
xx
A. 3. B.
2.
C. 1. D. 0.
Câu 29: Cho hình chóp
.SABCDđáy ABCD là hình ch nht vi
3, ,AB a BC a
các cnh
bên ca hình chóp cùng bng
5.a
Gi M là trung đim .SC Tính khong cách t M đến mt phng
().ABCD
A.
.a
B.
3.a
C.
2.a
D. 2.a
Câu 30: Đạo hàm ca hàm s
2
2
log ( 1)yx
A.
2
.
(1)ln2
y
x
B.
2
2ln2
.
(1)
y
x
C.
2ln2
.
1
y
x
D.
2
2
.
(1)ln2
y
x
Câu 31: Có bao nhiêu s nguyên dương
a
sao cho tn ti s thc b tho mãn 23
ab
4ab
?
A. 6. B. 10. C. Vô s. D. 1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An lần 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán lần 1 THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 231
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm