Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Bình Phước

Trang1/6-Mãđề231
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2019 LẦN 1
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
(Đề thi gồm 06 trang)
Mã đề thi 231
Họ và tên thí sinh: …………………………………… Số báo danh: ……………….
Câu 1. Với
a
và
b
làhaisốthựcdươngtùyý,
3 4
2
log a b
bằng
A.
2 2
1 1
log log .
3 4
a b
B.
2 2
3log 4log .a b
C.
3 4
2 log log .a b
D.
2 2
4log 3log .a b
Câu 2. Chokhốichóp
.S ABC
có
SA ABC
và
2,SA
tamgiác
ABC
vuôngcântại
A
và
1.AB
Thể
tíchcủakhốichóp
.S ABC
bằng
A.
2
.
3
B.
1
.
6
C.
1
.
3
D.
1.
Câu 3. Trongkhônggian
,Oxyz
tâmcủamặtcầu
2 2 2
: 2 4 6 2 0 S x y z x y z
làđiểmcótọađộ
A.
2; 4; 6 .
B.
1;2;3 .
C.
1; 2; 3 .
D.
2;4;6 .
Câu 4. Trongkhônggian
,Oxyz
mặtphẳng
: 2 3 0
x y z
điquađiểmnàodướiđây?
A.
3
1;1; .
2
M
B.
3
1; 1; .
2
N
C.
1;6;1 .P
D.
0;3;0 .Q
Câu 5. Chohàmsố
( )y f x
liêntụctrênđoạn
[ ]1;2
vàcóđồthịnhưhình
vẽbên.Gọi
M
và
m
lầnlượtlàgiátrịlớnnhấtvànhỏnhấtcủahàmsốđã
chotrênđoạn
[ ]1; 2
.Giátrịcủa
.M m
bằng
A.
3.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 6. Họnguyênhàmcủahàmsố
sin f x x x
là
A.
2
cos . x x C
B.
2
cos .
2
x
x C C.
2
cos . x x C
D.
2
cos .
2
x
x C
Câu 7. Tậpnghiệmcủaphươngtrình
9 4.3 3 0
x x
là
A.
0;1 .
B.
1 .
C.
0 .
D.
1;3 .
Câu 8. Sốphứcnàosauđâycóđiểmbiểudiễnlà
(1; 2)?M
A.
1 2 . i
B.
1 2 . i
C.
2 . i
D.
1 2 . i
Câu 9. Với
k
và
n
làhaisốnguyêndươngtùyýthỏamãn
,k n
mệnhđềnàosauđâyđúng?
A.
!
.
( )!
k
n
n
A
n k
B.
!
.
k!( )!
k
n
n
A
n k
C.
!
.
k!
k
n
n
A
D.
( )!
.
!
k
n
n k
A
n
Câu 10. Chokhốitrụcóthểtích
V
vàbánkínhđáy
R
.Chiềucaocủakhốitrụđãchobằng
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trang2/6-Mãđề231
A.
2
.
3
V
R
B.
2
.
V
R
C.
2
.
3
V
R
D.
2
.
V
R
Câu 11. Chohàmsố
( )y f x
cóbảngbiếnthiênnhưsau
Hàmsốđạtcựcđạitạiđiểm
A.
4.x
B.
3.x
C.
2.x
D.
1.x
Câu 12. Trongkhônggian
,Oxyz
đườngthẳngnàosauđâynhận
2;1;1
u làmộtvectơchỉphương?
A.
2 1 1
.
1 2 3
x y z
B.
1 2
.
2 1 1
x y z
C.
1 1
.
2 1 1
x y z
D.
2 1 1
.
2 1 1
x y z
Câu 13. Chohàmsố
( )y f x
cóđồthịnhưsau
Hàmsốđãchonghịchbiếntrênkhoảngnàodướiđây?
A.
0;1 .
B.
1;0 .
C.
2; 1 .
D.
1;1 .
Câu 14. Chocấpsốnhân
n
u
cósốhạngđầu
1
1
,
2
u
côngbội
2.q
Giátrịcủa
25
u bằng
A.
23
2 .
B.
24
2 .
C.
25
2 .
D.
26
2 .
Câu 15. Cho
2
1
( ) 2
f x dx và
2
1
( ) 1,
g x dx khiđó
2
1
2 ( ) 3 ( )
x f x g x dxbằng
A.
5
.
2
B.
7
.
2
C.
17
.
2
D.
11
.
2
Câu 16. Chohàmsố
( )y f x
cóbảngbiếnthiênnhưsau
Tiệmcậnđứngcủađồthịhàmsốđãcholàđườngthẳngcóphươngtrình
A.
2.y
B.
1.y
C.
2.x
D.
1.x
Câu 17. Hàmsố
2
1 e
x
y x x
cóđạohàm
A.
1 .2 e
x
y x
B.
2
e .
x
y x x
C.
2
.
x
x xy e
D.
2
1 .e
x
y x
Trang3/6-Mãđề231
Câu 18. Đườngcongtronghìnhvẽbênlàđồthịcủahàmsốnàodướiđây?
A.
3
3 2. y x x B.
3
3 2. y x x
C.
3
3 2. y x x D.
3
3 2. y x x
Câu 19. Trongkhônggian
,Oxyz
khoảngcáchtừđiểm
2; 4; 1 M
tớiđường
thẳng
: 2
3 2
x t
y t
z t
bằng
A.
6.
B.
2 14.
C.
2 6.
D.
14.
Câu 20. Cho
2 2
log 3 ,log 5 , a b khiđó
15
log 8 bằng
A.
.
3
a b
B.
1
.
3( )a b
C.
3( ).a b
D.
3
.
a b
Câu 21. Biết
( )F x
làmộtnguyênhàmcủahàmsố
2
e
x
f x
và
201
0
2
F
.Giátrị
1
2
F
A.
1
e 200.
2
B.
2e 100.
C.
1
e 50.
2
D.
1
e 100.
2
Câu 22. Tínhdiệntíchmặtcầu
S
khibiếtchuviđườngtrònlớncủanóbằng
4 .
A.
32 .
S
B.
64 .
S
C.
8 .
S
D.
16 .
S
Câu 23. Chomsố
( )f x
cóđạo hàm
2 3 4
' 1 2 3 4 , f x x x x x x
.Sốđiểmcựctrịcủa
hàmsốđãcholà
A.
3.
B.
5.
C.
2.
D.
4.
Câu 24. Chokhốichóp
.S ABCD
cóđáylàhìnhthoitâm
O
cạnh
,a
tamgiác
ABD
đều,
SO
vuônggócvới
mặtphẳng
ABCD
và
2SO a
.Thểtíchcủakhốichóp
.S ABCD
bằng
A.
3
3
.
6
a
B.
3
3
.
12
a
C.
3
3.a D.
3
3
.
3
a
Câu 25. Chokhốilăngtrụ
. ' ' 'ABC A B C
cótấtcảcáccạnhbằng
,a
cáccạnhbênhợpvớimặtđáygóc
0
60 .
Thểtíchcủakhốilăngtrụ
. ' ' 'ABC A B C
bằng
A.
3
.
8
a
B.
3
3
.
24
a
C.
3
3
.
8
a
D.
3
3
.
8
a
Câu 26. Cho
, a b
vàthỏamãn
2 1 3 a bi i a i
,với
i
làđơnvịảo.Giátrị
a b
bằng
A.
4.
B.
4.
C.
10.
D.
10.
Câu 27. Chohàmsố
( )y f x
cóđồthịnhưsau

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Bình Phước. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Bình Phước. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 2.140
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm