Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài là 50 phút. Phần đáp án đã được cập nhật đầy đủ và chính xác để gửi tới các bạn học sinh. Chính vì vậy các bạn có thể đối chiếu kết quả bài làm của chính mình ngay sau khi làm xong.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Lưu Nhân Chú, Thái Nguyên (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai (Lần 1)

SỞ GD&ĐT TPHCM

CỤM 5 CM THPT

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ LUYỆN TẬP THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: khoa học xã hội – Môn: Giáo dục công dân

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề thi: 001

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: .........................................; Số báo danh: .................................
Chữ ký của cán bộ coi thi 1: .........................; Chữ ký của cán bộ coi thi 2: .............

Câu 1: N đánh người thi hành công vụ. Công chức B vi phạm nội qui cơ quan khi thực hiện công vụ nhà nước. Hai hành vi này của N và B thuộc loại vi phạm nào?

A. N vi phạm hình sự - B vi phạm kỷ luật.
B. N vi phạm hành chính – B vi phạm hình sự.
C. N vi phạm kỷ luật – B vi phạm hành chính.
D. N vi phạm hình sự - B vi phạm hành chính.

Câu 2: Vi phạm dân sự là những hành vi xâm phạm tới các quan hệ:

A. tài sản và quan hệ gia đình. B. kinh tế và quan hệ tình cảm.
C. tài sản và quan hệ nhân thân D. sở hữu và quan hệ gia đình.

Câu 3: Ông H giữ xe lấn chiếm lòng lề đường bị xử phạt, vậy ông H phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

A. Trách nhiệm hành chính. B. Trách nhiệm dân sự.
C. Trách nhiệm hình sự. D. Trách nhiệm kỷ luật.

Câu 4: Nội dung nào sau đây không phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh.
B. Ưu tiên phát triển và có chính sách ưu đãi loại hình doanh nghiệp nhà nước.
C. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh
D. Tự do lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh

Câu 5: Củng cố quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia là

A. nhiệm vụ của Công an nhân dân.
B. nhiệm vụ của Quân đội nhân dân.
C. nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
D. nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang.

Câu 6: Năm 2017 học sinh 82 trường chuyên, năng khiếu và 34 trường THPT có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất năm 2015, 2016 được ưu tiên xét tuyển vào ĐHQG TPHCM khi hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuyển sinh, vậy các bạn học sinh các trường này sẽ được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội
D. Quyền phát triển

Câu 7: Ở phạm vi cơ sở, cơ chế "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được thực hiện bằng hình thức

A. Dân chủ đại diện và dân chủ gián tiếp.
B. Dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp.
C. Dân chủ gián tiếp.
D. Dân chủ trực tiếp.

Câu 8: Đặc trưng làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật là

A. tính nhân dân. B. tính quyền lực bắt buộc chung.
C. tính qui phạm phổ biến. D. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 9: Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt ông B 20 tù giam về tội "tham ô", vậy Tòa án đã thực hiện việc

A. thi hành pháp luật. B. sử dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật.

Câu 10: Hàng năm Bộ GD&ĐT tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học nhằm khuyến khích phát triển quyền nào của công dân?

A. Quyền tác giả. B. Quyền học tập.
C. Quyền sáng tạo. D. Quyền phát triển.

Câu 11: Quy định nào đúng đối với lao động nữ?

A. Lao động nữ được sử dụng vào công việc nguy hiểm.
B. Lao động nữ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.
C. Lao động nữ không được làm việc theo ca đêm.
D. Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ vì lý do nghỉ thai sản.

Câu 12: Pháp luật là hệ thống

A. các chuẩn mực đạo đức do xã hội quy định và được người dân thực hiện một cách tự giác.
B. các qui tắc xử sự chung do xã hội qui định và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước.
C. các qui tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước.
D. các qui tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được người dân tự giác thực hiện.

Câu 13: Ý kiến nào sau đây không đúng với ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân?

A. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là cơ sở để con người phát triển toàn diện.
B. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là cơ sở để con người trở thành công dân có ích cho xã hội.
C. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là cơ sở để nhà nước quản lý xã hội.
D. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là cơ sở để con người trở thành nhân tài cho quê hương đất nước.

Câu 14: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động

A. Thực hiện giao kết trực tiếp
B. Không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng
D. Dân chủ, thiện chí, tự do.

Câu 15: H đủ 18 tuổi có quyền bầu cử. H khoe với bạn cùng lớp là đã đi bỏ phiếu hộ cho người thân trong gia đình. Theo Luật Bầu cử, H đã vi phạm nguyên tắc nào?

A. Trực tiếp. B. Bình đẳng. C. Phổ thông. D. Bỏ phiếu kín.

Câu 16: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, do người ....... trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

A. đủ tuổi. B. không có năng lực. C. bình thường. D. có năng lực.

Câu 17: Thủ tướng chính phủ yêu cầu lực lượng công an, thanh tra, quản lý thị trường vào cuộc quyết liệt để xử lý hành chính, xử lý hình sự các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm để răn đe, và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Việc làm này nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước về

A. kinh tế. B. quốc phòng và an ninh.
C. bảo vệ môi trường. D. phát triển các lĩnh vực xã hội.

Câu 18: Việc Chính phủ Việt Nam công bố những chứng cứ khoa học buộc Formosa thừa nhận không tuân thủ pháp luật Việt Nam gây ra sự cố môi trường biển, khiến cá chết tại một số tỉnh miền Trung và buộc công ty này phải bồi thường 500 triệu USD để khắc phục hậu quả, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước trong lĩnh vực

A. bảo vệ môi trường. B. kinh tế.
C. quốc phòng và an ninh. D. xã hội.

Câu 19: Theo Bộ luật Lao động, người lao động có độ tuổi

A. từ đủ 18 tuổi trở lên. B. từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. từ đủ 15 tuổi trở lên. D. từ đủ 17 tuổi trở lên.

Câu 20: Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế, học bất cứ ngành nghề nào, được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập là nội dung của

A. quyền học tập của công dân. B. quyền phát triển của công dân.
C. quyền sáng tạo của công dân. D. quyền tự do của công dân

Câu 21: Mục đích của khiếu nại là

A. báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
B. phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật.
C. đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.
D. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm.

Câu 22: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội?

A. Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
B. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ mọi quyền và lợi ích của mình.
C. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội
D. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện quyền hợp pháp của mình.

Câu 23: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ là

A. mọi công dân đều được hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo qui quy định của pháp luật.
B. mọi công dân đều được hưởng quyền ngang nhau trước Nhà nước và xã hội
C. bất kì công dân nào cũng được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau trước Nhà nước và xã hội.
D. công dân đủ 18 tuổi trở lên đều bình đẳng về

Câu 24: Chị B là người theo đạo Thiên Chúa, anh A theo đạo Phật, 2 người muốn muốn kết hôn nhưng gia đình chị B không chấp nhận vì lý do anh không cùng đạo. Hành vi này của gia đình chị B vi phạm

A. quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. B. quyền bình đẳng trong xã hội.
C. quyền bình đẳng giữa các dân tộc. D. quyền bình đẳng trong tình yêu.

Câu 25: Bà B đã có những bài viết giá trị nhằm tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nên được ban biên tập báo Tuổi trẻ tặng giải thưởng: Bạn đọc làm báo cùng Tuổi trẻ 2016". Bà B đã thực hiện quyền

A. tham gia quản lý Nhà Nước và xã hội,
B. khiếu nại và tố cáo
C. tự do ngôn luận.
D. tự do ngôn luận, tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 26: Gia đình bà H làm đại lý thức ăn gia súc, có người tư vấn cho bà H trộn một số chất tăng trọng bị cấm vào thức ăn gia súc để bán sẽ lời hơn rất nhiều. Nếu em là bà H em sẽ thực hiện việc làm nào sau đây?

A. Không làm theo lời tư vấn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
B. Khiếu nại việc này với quản lý thị trường.
C. Làm theo vì vừa có lợi cho mình vừa không ảnh hưởng gì đến quyền lợi người tiêu dùng.
D. Làm theo vì lợi nhuận cao.

Câu 27: Điều 2 Hiến pháp 2013 qui định " Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức", thể hiện

A. bản chất giai cấp của pháp luật
B. bản chất nhà nước của pháp luật
C. bản chất dân tộc của pháp luật
D. bản chất xã hội của pháp luật

Câu 28: Anh H không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy. Trong trường hợp trên anh H đã

A. không sử dụng pháp luật. B. không áp dụng pháp luật
C. không thi hành pháp luật. D. không tuân thủ pháp luật.

Câu 29: Bạn K cho rằng: Hành vi nguy hiểm cho xã hội dù Bộ Luật Hình sự chưa quy định vẫn bị coi là vi phạm hình sự. Ý kiến trên

A. cần xét tính nguy hiểm của hành vi. B. tùy trường hợp.
C. không đúng. D. đúng.

Câu 30: A là nhân viên công nghệ thông tin, A đã đột nhập và chiếm quyền quản trị được email của doanh nghiệp tư nhân do anh D làm giám đốc, đe dọa anh D phải giao 50 triệu đồng nếu không sẽ phát tán tài liệu lưu trữ trong email. Hành vi của A đã vi phạm quyền tự do cơ bản nào của công dân và A phải chịu trách loại nhiệm pháp lí nào?

A. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín - trách nhiệm hành chính.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ danh dự và nhân phẩm của công dân - trách nhiệm hành chính.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ danh dự và nhân phẩm của công dân - trách nhiệm hình sự.
D. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín - trách nhiệm hình sự.

Câu 31: T và M cùng thi vào một khoa của trường Đại học Văn hóa. Hai bạn có số điểm thi bằng nhau. M đã đậu nguyện vọng 1 vì M là người dân tộc thiểu số, còn T thì không đậu nguyện vọng 1 vì không phải là dân tộc thiểu số. Theo em, tình huống này

A. không trái với nguyên tắc mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.
B. vi phạm nguyên tắc mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.
C. không phù hợp với nguyên tắc mọi công dân bình đẳng trước pháp luât.
D. trái với nguyên tắc mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.

Câu 32: Nghi ngờ một thanh niên ném đá vỡ cửa kính nhà mình, ông trưởng công an xã đã huy động lực lượng công an tự tiện xông vào nhà người thanh niên bắt anh này về trụ sở công an xã. Hành vi của ông trưởng công an xã đã vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, anh dự và nhân phẩm của công dân..
C. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
D. bất khả xâm phạm về chỗ ở và thân thể của công dân

Câu 33: Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?

A. Bình đẳng về quyền lao động.
B. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh.
D. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.

Câu 34: Sau khi kết hôn Anh D định mua nhà , Anh D muốn lấy tên mình làm chủ sở hữu với lý do mình là người tạo thu nhập chính cho gia đình. Nếu là người thân của anh D, em chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Đồng ý vì ai làm ra nhiều tiền thì sẽ có quyền quyết định.
B. Không can thiệp vì của chồng cũng như của vợ nên mảnh đất đăng kí tên ai cũng được.
C. Nói với anh D là phải ghi tên cả vợ và chồng vào giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất vì đó là tài sản chung..
D. Không quan tâm vì đó là việc riêng của gia đình anh D.

Câu 35: Đối tượng nào sau đây có quyền ứng cử vào các cơ quan đại diện của nhân dân theo qui định của pháp luật?

A. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên. B. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên.
C. Công dân Việt Nam đủ 20 tuổi trở lên D. Mọi công dân Việt Nam.

Câu 36: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

A. đủ 17 tuổi trở lên B. đủ 18 tuổi trở lên
C. đủ 15 tuổi trở lên D. đủ 16 tuổi trở lên

Câu 37: Đặt điều nói xấu người khác trên facebook là hành vi vi phạm

A. quyền được phát triển của công dân.
B. quyền tự do ngôn luận của công dân.
C. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
D. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

Câu 38: Hành vi nào thể hiện công dân sử dụng pháp luật?

A. Công ty X thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định.
B. Các bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
C. Học sinh tham gia các câu lạc bộ, đội , nhóm trong nhà trường.
D. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt.

Câu 39: Khi phát hiện thấy con mình bị xâm hại tình dục, phụ huynh cần phải làm gì?

A. Đánh chửi kẻ xâm hại.
B. Im lặng giấu kín sự việc để bảo vệ con.
C. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan công an
D. Gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Câu 40: V 16 tuổi 3 tháng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân bị thương tật trên 31%. Vậy V phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

A. Trách nhiệm kỷ luật. B. Trách nhiệm hành chính.
C. Trách nhiệm hình sự D. Trách nhiệm dân sự.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân

1, A

2, C

3, A

4, B

5, C

6, D

7, D

8, C

9, D

10, C

11, D

12, C

13, C

14, D

15, A

16, D

17, D

18, A

19, C

20, A

21, D

22, B

23, A

24, A

25, D

26, A

27, A

28, C

29, C

30, D

31, A

32, D

33, B

34, C

35, B

36, D

37, C

38, C

39, D

40, C

Đánh giá bài viết
1 400
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm