Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân

Nhằm giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức môn học và làm quen với cách thức ra đề, VnDoc xin giới thiệu đến các bạn: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Lưu Nhân Chú, Thái Nguyên (Lần 1)

Sở Giáo dục – Đào tạo Đồng Nai
Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh

ĐỀ THI THỬ
(Đề thi có 4 trang, gồm 40 câu)

THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
LẦN 1 - NĂM 2017
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GDCD
Ngày thi: 02/4/2017
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 196

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, độ tuổi nào được quyền tham gia bầu cử và ứng cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

A. Công dân việt Nam đủ 18 tuổi trở lên.
B. Tất cả mọi người đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nếu đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.
C. Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.
D. Mọi công dân Việt Nam không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo trình độ, nghề nghiệp, thời hạn cư trú.

Câu 2: Hoạt động lấy ý kiến nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại địa phương được thể hiện trong nội dung nào của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở?

A. Những việc phải thông báo để dân biết và thực hiện.
B. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
C. Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.
D. Những việc nhân dân ở xã giám sát kiểm tra.

Câu 3: Theo quy định của pháp luật nước ta, người có quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội là

A. những cán bộ, công chức nhà nước.
B. những công dân đủ 21 tuổi trở lên.
C. tất cả mọi công dân.
D. những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Câu 4: Chị A là giáo viên vừa mới ra trường, đang giảng dạy tại trường THPT Y. Tháng lương đầu tiên chị nhận được số lương không đúng với mức lương của giáo viên tập sự theo quy định của nhà nước. Chị A đã viết đơn khiếu nại gửi cho cơ quan nào sau đây?

A. Giám đốc Sở tài chính nơi trường đó đóng.
B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi trường đó đóng.
C. Hiệu trưởng nơi trường chị đang công tác.
D. Sở giáo dục đào tạo nơi trường đó trực thuộc.

Câu 5: Để kỷ niệm năm cuối cùng của thời học sinh, H và bạn bè chung tiền mua thuốc lắc để thử cảm giác mạnh. Trong lúc cả nhóm đang chơi thì bị công an kiểm tra và bắt tất cả về đồn. H và các bạn đã bị xử phạt theo hình thức nào dưới đây?

A. Xử phạt dân sự.
B. Xử phạt hành chính.
C. Xử phạt hình sự.
D. Xử phạt hình sự và hành chính.

Câu 6: Nhận định nào sau đây là đúng: anh A đang bị tạm giam 2 tháng vì liên quan đến tội trộm cắp tài sản trong thời gian bị tạm giam anh A

A. không được đi bầu cử vì anh A đang bị han chế quyền công dân.
B. anh A vẫn được đi bầu cử vì anh A chưa bị kết án và tòa chưa tuyên án.
C. đã là tội phạm trộm cắp tài sản thì không thể được đi bầu cử
D. anh A được đi bầu cử vì tội trộm cắp tài sản là tội nhẹ.

Câu 7: Để quản lí xã hội, ngoài việc ban hành pháp luật, nhà nước còn phải làm gì?

A. Yêu cầu người dân thực hiện pháp luật và ủng hộ.
B. Kiểm tra, kiểm sát hoạt động của cá nhân, tổ chức trong xã hội.
C. Đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, xã, phường, thị trấn.
D. Tổ chức thực hiện, đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân và toàn xã hội.

Câu 8: Chị Lan không đi đúng làn đường dành cho xe máy. Trong trường hợp này chị Hoa đã

A. không tuân thủ pháp luật. B. không sử dụng pháp luật.
C. không áp dụng pháp luật. D. không thi hành pháp luật.

Câu 9: Quyền đối với sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất dành cho các đối tượng sau

A. Cán bộ nghiên cứu, sinh viên đại học cao đẳng.
B. Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
C. Mọi công dân.
D. Cán bộ công nhân viên, các cơ sở sản xuất.

Câu 10: Bản thân em phải làm gì để không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật?

A. Làm những việc theo nghĩa vụ.
B. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
C. Làm việc theo nhu cầu của mọi người.
D. Làm những việc theo ý muốn chủ quan của mình.

Câu 11: Trong quá trình bầu cử, việc mỗi người tự do, độc lập thể hiện sự lựa chọn của mình đối với những người trong danh sách ứng cử viên đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử?

A. Bình đẳng. B. Phổ thông. C. Trực tiếp. D. Bỏ phiếu kín

Câu 12: B và C,17 tuổi đuổi theo người phụ nữ cướp giập sợi dây chuyền bằng bạc trị giá 200.000 đồng. B và C đã vi phạm

A. vi phạm hình sự B. vi phạm hành chính
C. vi phạm dân sự D. vi phạm hành chính và dân sự

Câu 13: Ông H không đồng ý với Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về thu hồi đất của gia đình ông để giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn X sử dụng. Ông đã khiếu nại lên Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong trường hợp này ông H đã

A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

Câu 14: Theo em, nhà nước bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước là để làm gì?

A. Giúp các dân tộc bảo vệ quyền dân chủ.
B. Tránh các âm mưu chia rẽ dân tộc.
C. Bảo đảm quyền bình đẳng về bầu cử, ứng cử.
D. Tạo ra sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị

Câu 15: Điểm khác nhau giữa pháp luật với đạo đức là

A. pháp luật là qui tắc xử sự.
B. pháp luật có tính bắt buộc chung.
C. pháp luật là quy tắc điều chỉnh hành vi của con người.
D. pháp luật bắt nguồn từ đời sống xã hội.

Câu 16: Những học sinh có thành tích cao trong kì thi quốc gia, quốc tế được ưu tiên chọn các trường đại học cao đẳng, điều này nói tới nội dung nào?

A. Công dân được bình đăng về cơ hội phát triển thể chất
B. Công dân được khuyến khích bồi dưỡng phát triển tài năng.
C. Công dân được hưởng đời sống vật chất tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.
D. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập, phát triển.

Câu 17: Anh H đang chạy xe chở hàng tạp hóa đi qua địa phận xã X thì xe bị lật và hàng hóa đỗ ra đường một số người dân đã ra lấy hàng mặc dù anh H đã van xin nhưng những người dân này vẫn lấy. Trong trường hợp này những người lấy hàng đã

A. bị xã hội lên án. B. bị lương tâm cắn rứt.
C. vi phạm pháp luật. D. vi phạm đạo đức và pháp luật.

Câu 18: Khái niệm pháp luật được hiểu là:

A. Qui tắc xử sự của cơ quan nhà nước
B. Qui tắc xử sự bắt buộc với một số người
C. Qui tắc xử sự có tính bắt buộc chung
D. Qui tắc xử sự của một cộng đồng người

Câu 19: Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử?

A. Bình đẳng. B. Phổ thông. C. Trực tiếp. D. Bỏ phiếu kín.

Câu 20: Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của CD

A. Bất kỳ ai cũng không được quyền đánh người khác
B. Cha mẹ được quyền đánh con khi hư
C. Ông bà được đánh cháu để dạy bảo
D. Chỉ những người có đủ thẩm quyền mới được đánh người khác

Câu 21: So với pháp luật thì đạo đức có phạm vi điều chỉnh

A. như nhau. B. bằng nhau. C. hẹp hơn. D. rộng hơn.

Câu 22: Để thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi hỏi mỗi người phải

A. tôn trọng nhân phẩm của người khác B. tôn trọng bí mật của người khác
C. tôn trọng chỗ ở của người khác D. tôn trọng danh dự của người khác

Câu 23: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe máy, xe máy điện vi phạm quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì bị

A. phạt tù B. phạt tiền. C. tịch thu xe. D. Phạt cảnh cáo.

Câu 24: Do không đồng ý với quyết định giải phóng mặt bằng làm đường giao thông của khu đô thị mới, ông H đã viết đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Mục đích khiếu nại của ông H nhằm:

A. thực hiện quyền con người.
B. thực hiện thủ tục pháp lý.
C. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.
D. thể hiện quyền công dân của mình.

Câu 25: Nghi can Hùng xả chất thải độc chưa qua xử lý xuống dòng sông, gây nhiễm độc Cho nguồn nước và cư dân hai bên bờ sông. Hành vi vi phạm này được xác định là lỗi

A. vô ý do quá tự tin. B. cố ý trực tiếp.
C. vô ý do cẩu thả. D. cố ý gián tiếp.

Câu 26: Chỉ ra đâu là hành vi áp dụng pháp luật?

A. Bạn Nam đi đúng làn đường dành cho người đi xe máy.
B. UBND huyện X ra quyết định thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích.
C. Quỳnh không đi vào đường ngược chiều.
D. Tuấn tham gia bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.

Câu 27: Anh H đang tham gia giao thông gặp người bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng anh H không dừng lại để giúp đỡ dẫn đến người đó chết. Trong trường hợp này anh H

A. vi phạm pháp luật. B. bị xã hội lên án.
C. bị lương tâm cắn rứt. D. vi phạm đạo đức và pháp luật.

Câu 28: ông A tham gia buôn bán, tàng trử và sử dụng các chất ma túy. Trong trường hợp này ông A đã:

A. Tuân thủ pháp luật B. Thi hành pháp luật
C. Không tuân thủ pháp luật D. Sử dụng pháp luật

Câu 29: T lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy và không cứu giúp người bị nạn. Hành vi này của T là hành vi vi phạm

A. hình sự. B. kỉ luật. C. dân sự. D. hành chính.

Câu 30: Thực hiện tốt quyền học tập, sáng tạo và phát triển sẽ đem lại điều gì?

A. Sự phát triển toàn diện cho công dân. B. Tạo ra sự công bằng, bình đẳng
C. Khuyến khích mọi người học tập D. Bồi dưỡng nhân tài

Câu 31: Thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, lại đua đòi bạn bè ăn chơi nên Tuấn phạm tội cướp tài sản khi mới qua sinh nhật tuổi 15. Hành vi cướp tài sản của Tuấn là hành vi vi phạm

A. hành chính. B. dân sự. C. kỉ luật. D. hình sự.

Câu 32: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra, được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây

A. Quyền tác giả. B. Quyền sở hữu công nghiệp.
C. Quyền phát minh sáng chế. D. Quyền được phát triển.

Câu 33: Lan đang ngồi làm bài thi học kỳ I môn sử thì nhìn thấy bạn Hoa ngồi trên đang quay bài, trong trường hợp này bạn Lan nên làm gì cho đúng với quyền dân chủ?

A. khiếu nại hành vi của bạn vì quay bài sẽ mất công bằng.
B. tố cáo hành vi quay bài của bạn cho giám thị .
C. nhắc nhở bạn không nên quay bài
D. im lặng và yêu cầu bạn cùng cho xem.

Câu 34: Gần nhà An có một xưởng nhuộm vải. Hằng ngày, sau khi nhuộm xong, họ đều xả nước xuống con suối sau nhà làm bốc mùi rất khó chịu cho những nhà xung quanh. Trong trường hợp này, An phải làm gì?

A. tố cáo hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
B. Rủ một số người hàng xóm kéo qua xưởng ngăn chặn việc sản xuất.
C. Gặp người chủ xưởng để báo việc xả thải.
D. khiếu nại lên chủ xưởng nhuộm vải.

Câu 35: Chiều 23/9/2016 cháu Hoàng ở Hà Nội đi xe đạp trên đường do không chú ý quan sát đã đâm vào tấm tôn trên một xe xích lô của bác Thạch đang đỗ bên đường (xếp hàng hóa vượt quá quy định về kích thước). Hậu quả, cháu Hoàng bị tử vong. Lỗi của cả hai là

A. cố ý trực tiếp. B. vô ý do cẩu thả.
C. vô ý do quá tự tin. D. cố ý gián tiếp.

Câu 36: Ranh giới để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác là:

A. Sử dụng cho một tổ chức chính trị. B. Khuôn mẫu chung.
C. Tính quy phạm phổ biến. D. Có tính bắt buộc.

Câu 37: Khi đến thăm trường phổ thông dân tộc nội trú B, anh M đã vô tình phát hiện việc giám thị A nhốt học sinh vi phạm kỉ luật trong phòng tối. Anh M cần thực hiện quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của học sinh?

A. Tố cáo. B. Khiếu nại. C. Bảo vệ. D. Chăm sóc.

Câu 38: Trong mối quan hệ với đạo đức pháp luật là

A. Công cụ để bảo vệ các giá trị đạo đức
B. Nền tảng, cơ sở để xây dựng các giá trị đạo đức
C. Tiêu chuẩn để đánh giá đạo đức
D. Là công cụ là phương tiện để bảo vệ các giá trị đạo đức

Câu 39: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

A. Công dân đã theo một tôn giáo nào đó thì không có quyền bỏ hoặc theo tôn giáo khác
B. nơi thờ tự của các tôn giáo hợp pháp được nhà nước bảo hộ.
C. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được bảo vệ
D. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật.

Câu 40: căn cứ vào đâu để pháp luật phân chia các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí

A. dấu hiệu vi phạm pháp luật, năng lực trách nhiệm pháp lí.
B. đối tượng bị xâm phạm, mức độ và tính chất nguy hiểm của hành vi vi phạm.
C. các lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật.
D. địa vị, thành phần và học vấn xã hội của người vi phạm

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân

1, C

2, C

3, C

4, C

5, B

6, B

7, D

8, D

9, C

10, B

11, D

12, A

13, A

14, D

15, B

16, B

17, D

18, C

19, C

20, A

21, D

22, C

23, D

24, C

25, B

26, B

27, D

28, A

29, A

30, A

31, D

32, A

33, B

34, A

35, B

36, C

37, A

38, D

39, A

40, B

Đánh giá bài viết
1 265
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm