Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân

Mời các bạn tham khảo: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh (Lần 2) để chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hay và hữu ích giúp các bạn ôn tập và rèn luyện kỹ năng giải đề, tự tin bước vào kì thi các bạn nhé!

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Hiệp Hòa số 3, Bắc Giang (Lần 2)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 4 trang)

KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 - LẦN 2
Môn thi: Giáo dục công dân
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 101

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

Câu 81: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lí mọi mặt đời sống của xã hội bằng..., do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

A. nghị quyết B. chính sách C. chủ trương D. pháp luật

Câu 82: ... là hình thức thực hiện pháp luật trong đó cá nhân, tổ chức không làm những điều pháp luật cấm.

A. Sử dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật D. Áp dụng pháp luật

Câu 83: "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật" điều này được ghi nhận ở đâu?

A. Luật dân sự. B. Nghị quyết Quốc hội.
C. Luật hành chính. D. Hiến pháp.

Câu 84: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi... của các cá nhân, tổ chức.

A. phổ biến B. hợp lí C. hợp pháp D. đúng

Câu 85: Anh A (có vợ, 2 con nhỏ, bố mẹ già), anh B (không có người phụ thuộc) làm việc cùng công ty với mức lương 10 triệu đồng. Anh B phải đóng thuế thu nhập cá nhân còn anh A thì không. Việc đóng thuế của anh B thể hiện

A. bình đẳng về thực hiện nghĩa vụ trước pháp luật.
B. bất bình đẳng về thực hiện nghĩa vụ trước pháp luật.
C. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
D. bất bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Câu 86: Người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong trường hợp nào?

A. Kết hôn. B. Nghỉ việc không lí do.
C. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi. D. Có thai.

Câu 87: Trong thủ tục khám xét chỗ ở, lực lượng Công an cần phải làm gì trước tiên?

A. Truy tìm thủ phạm. B. Đọc lệnh khám nhà.
C. Tiến hành khám xét. D. Tìm chứng cứ.

Câu 88: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào công việc chung của đất nước trong

A. lĩnh vực kinh tế - xã hội.
B. lĩnh vực văn hóa - xã hội.
C. lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội.
D. tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 89: Mục đích của khiếu nại là

A. nhằm phát hiện các việc làm trái pháp luật.
B. nhằm ngăn chặn các việc làm trái pháp luật.
C. nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
D. nhằm chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật của mỗi công dân.

Câu 90: Bình đẳng giữa các dân tộc có ý nghĩa là cơ sở

A. của đoàn kết các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc.
B. để đảm bảo quyền dân chủ của con người.
C. của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
D. để Nhà nước xây dựng một dân tộc lớn mạnh.

Câu 91: Trách nhiệm hành chính được áp dụng đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật hành chính đối với người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

A. Từ đủ 14 tuổi trở lên. B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 18 tuổi trở lên. D. Từ đủ 20 tuổi trở lên.

Câu 92: Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm hành chính?

A. T cố ý đánh người gây thương tích nặng.
B. N phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn chết người.
C. A vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.
D. M không chấp hành các quy định của cơ quan, đơn vị.

Câu 93: Một trong những nguyên tắc hoạt động quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia là huy động sức mạnh... của hệ thống chính trị và toàn dân tộc.

A. tổng hợp B. chính trị C. kinh tế D. đoàn kết

Câu 94: Công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm nhằm mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình, mang lại lợi ích cho xã hội là nội dung

A. quyền sáng tạo của công dân. B. quyền lao động của công dân.
C. quyền kinh doanh của công dân. D. quyền phát triển của công dân.

Câu 95: Chị X (22 tuổi) là người dân tộc Thái đã ứng cử vào Hội đồng nhân dân Huyện. Điều này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

A. kinh tế. B. văn hóa. C. chính trị. D. giáo dục.

Câu 16: Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm. Điều này thể hiện nguyên tắc nào của bầu cử?

A. Phổ thông. B. Bình đẳng. C. Bỏ phiếu kín. D. Trực tiếp.

Câu 97: Đối tượng nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

A. Người từ dưới 16 tuổi đến 18 tuổi. B. Người từ 14 tuổi đến 16 tuổi.
C. Người từ đủ 16 tuổi trở lên. D. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Câu 98: Tham gia thảo luận, góp ý xây dựng các văn bản luật quan trọng liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của công dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở

A. phạm vi cơ sở. B. phạm vi cả nước. C. phạm vi pháp lí. D. phạm vi xã hội.

Câu 99: Để bảo vệ môi trường, pháp luật khuyến khích các doanh nghiệp

A. tăng vốn đầu tư.
B. đưa hàng hóa ra thị trường nước ngoài.
C. nâng cao chất lượng nguồn lao động.
D. nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Câu 100: Theo quy định của pháp luật những người nào sau đây không được thành lập và quản lí doanh nghiệp?

A. Người Việt nam ở nước ngoài.
B. Người nước ngoài ở Việt Nam.
C. Cán bộ, công chức.
D. Công dân Việt Nam không phải là cán bộ, công chức.

Câu 101: Công dân có tôn giáo hoặc không có tôn giáo đều phải

A. giúp đỡ lẫn nhau. B. yêu thương lẫn nhau.
C. tôn trọng lẫn nhau. D. chăm sóc lẫn nhau.

Câu 102: Trong lúc A đang bận việc riêng thì có tin nhắn, T đã tự ý mở điện thoại của A ra xem tin nhắn, hành vi này xâm phạm quyền nào của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. B. Quyền nhân thân của công dân.
C. Quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. D. Quyền tự do cơ bản của công dân.

Câu 103: "Công dân có quyền được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa" là nội dung quyền được...của công dân.

A. bảo vệ sức khỏe B. sáng tạo C. học tập D. phát triển

Câu 104: Trong trường hợp nào việc tạm giữ người phải có quyết định bằng văn bản và phải giao cho người bị tạm giữ một bản?

A. Trong trường hợp người bị bắt là nữ giới.
B. Trong mọi trường hợp.
C. Trong trường hợp người chưa thành niên.
D. Trong trường hợp người bị bắt ốm đột xuất.

Câu 105: Thôn trưởng B đã tự ý thuê người xây dựng Nhà văn hóa thôn khi người dân trong thôn chưa bàn bạc, thảo luận. Việc làm của thôn trưởng đã vi phạm quyền

A. tự do ngôn luận của công dân.
B. được thảo luận, tham gia góp ý kiến của nhân dân.
C. kiểm tra, giám sát của nhân dân.
D. được biết của nhân dân.

Câu 106: Chị C kinh doanh quần áo, mỹ phẩm trong chợ Hôm của huyện Đức Thọ. Theo quy định của Pháp luật thì chị C

A. phải đóng thuế. B. chỉ phải nộp phí.
C. phải đóng lệ phí. D. phải đóng thuế và phí.

Câu 107: Một thanh niên cùng lúc nhận được giấy báo nhập ngũ và giấy báo nhập học đại học. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thanh niên đó thực hiện nhiệm vụ nào trước?

A. Tùy vào điều kiện hoàn cảnh gia đình để có quyết định phù hợp nhất.
B. Được tạm hoãn gọi nhập ngũ để thực hiện nhiệm vụ học tập.
C. Được bảo lưu kết quả thi đại học để nhập ngũ.
D. Được thực hiện một lúc hai nhiệm vụ.

Câu 108: Khi thấy D đang loay hoay để mở trộm khóa xe của khách, bác K (bảo vệ của nhà hàng) đã lập tức bắt D dẫn về công an phường. Việc làm của bác K

A. vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
C. không vi phạm pháp luật.
D. vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.

Câu 109: Ông B là viện trưởng Viện kiểm sát huyện X, lái xe gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn, Tòa án huyện X đã khởi tố ông B về hành vi trên. Việc làm của Tòa án huyện X thể hiện điều gì?

A. Vai trò của pháp luật. B. Vai trò của Tòa án.
C. Bình đẳng về quyền của công dân. D. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Câu 110: Nhận được thông tin cho rằng anh T lấy trộm xe máy của nhà hàng xóm, công an xã lập tức lục soát nhà anh T và bắt giam anh tại trụ sở ủy ban nhân dân xã để điều tra. Trong trường hợp này hành vi của công an xã đã xâm phạm tới quyền nào của công dân?

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, tính mạng,sức khỏe.

Câu 111: Gia đình ông Hải không đồng ý với quyết định của ủy ban nhân dân huyện về việc thu hồi đất của gia đình ông để giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hà sử dụng. Để bảo vệ quyền lợi của mình ông Hải cần sử dụng quyền nào sau đây?

A. Quyền tố cáo. B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền tự do ngôn luận. D. Quyền bình đẳng trước pháp luật.

Câu 112: Vợ chồng chị B là cán bộ công chức đã sinh con thứ 3. Theo quy định của pháp luật vợ chồng chị phải chịu trách nhiệm pháp lí như thế nào?

A. Cả hai vợ chồng bị kỉ luật.
B. Cả hai vợ chồng phải chịu trách nhiệm hành chính.
C. Người vợ bị kỉ luật.
D. Cả hai vợ chồng phải chịu trách nhiệm dân sự.

Câu 113: Người chồng bán xe ô tô (tài sản chung của vợ và chồng đang sử dụng vào việc kinh doanh của gia đình) mà không bàn bạc với vợ. Trong trường hợp này, người chồng đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong quan hệ

A. sở hữu tài sản chung. B. sở hữu tài sản riêng.
C. hôn nhân. D. nhân thân.

Câu 114: Theo quy định của Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thì tội nặng nhất là

A. giết một lúc nhiều người. B. buôn người.
C. bất hiếu với cha mẹ. D. phản bội Tổ quốc.

Câu 115: Giải pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ môi trường hiện nay là

A. tuyên truyền rộng rãi về bảo vệ môi trường.
B. tăng cường hiệu lực của pháp luật về bảo vệ môi trường.
C. đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.
D. đưa giáo dục môi trường vào trường học.

Câu 116: Chính phủ và Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền ban hành những văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây?

A. Nghị quyết, Quyết định, Lệnh.
B. Nghị quyết, Quyết định, Pháp lệnh.
C. Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị.
D. Quyết định, Nghị quyết, Thông tư.

Câu 117: Nguyễn Văn H (22 tuổi) móc nối với các đối tượng phản động, lợi dụng sự cố môi trường biển đã kích động, lôi kéo người dân tụ tập, biểu tình, đập phá tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Với hành vi đó, Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Trách nhiệm hành chính. B. Trách nhiệm hình sự.
C. Trách nhiệm hành chính và dân sự. D. Trách nhiệm hình sự và dân sự.

Câu 118: Người dân đã phát hiện và tiến hành khiếu nại hành vi vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đơn khiếu nại này ai có thẩm quyền giải quyết?

A. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã. B. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
C. Công an huyện. D. Tòa án nhân dân huyện.

Câu 119: Nhân dân xóm A đã bàn bạc, thống nhất mỗi hộ gia đình đóng góp năm trăm nghìn đồng để làm đường bê tông nông thôn mới. Vậy nhân dân xóm A đã thực hiện quyền gì?

A. Quyền hội họp.
B. Quyền làm chủ.
C. Quyền tự do cơ bản.
D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 120: Ai có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội?

A. Viện Kiểm sát, Tòa án. B. Công an.
C. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. D. Chủ tịch xã.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

81

D

91

B

101

C

111

B

82

C

92

C

102

C

112

A

83

D

93

A

103

D

113

A

84

C

94

B

104

B

114

D

85

A

95

C

105

B

115

B

86

B

96

A

106

D

116

C

87

B

97

D

107

C

117

B

88

D

98

B

108

A

118

A

89

C

99

D

109

D

119

D

90

A

100

C

110

C

120

A

Đánh giá bài viết
1 164
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm