Cổ phiếu và thị trường

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Cổ phiếu và thị trường 1,8 MB 27/04/2012 3:31:00 CH
Nhờ vào chứng khoán, giới doanh thương thu hút nguồn tài chính cần thiết, ngắn và dài hạn, từ tay giới đầu tư để dùng vào công cuộc tạo lập, phát triển và điều hành cơ sở doanh thương.
Xem thêm các thông tin về Cổ phiếu và thị trường
Kinh tế - Xã hội Xem thêm