Danh từ số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh 5 chuyên đề Phân loại Danh từ Tiếng Anh cơ bản gồm định nghĩa về Danh từ số ít, Danh từ số nhiều, Danh từ đếm được, Danh từ không đếm được, Danh từ đặc biệt; cấu trúc There is There are và bài tập Tiếng Anh thực hành đổi danh từ số ít sang danh từ số nhiều có đáp án

Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm
Danh từ số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được
Bạn có thể tải file sau

Bảng so sánh ĐẶC QUYỀN giữa các loại tài khoản VnDoc

Đặc quyềnGuest Người dùng xem và tải file không cần tài khoản Thành viên Đăng ký tài khoản miễn phí, thêm tính năng Miễn phíPRO M Tải file nhanh và trải nghiệm KHÔNG quảng cáo Mua ngay
Số lượt tải xuống
Giới hạn
Giới hạn
Nhanh
Bài Luyện tập kiểm tra trực tuyến
Hỏi bài và gợi ý trả lời
Trải nghiệm website không quảng cáo
Tốc độ tải
Giới hạn
Giới hạn
Nhanh
Thời gian chờ tải
60s
30s
Không chờ
4 khóa học Tiếng Anh trực tuyến
6 khóa học Toán trực tuyến
Chi phí
Từ 79.000đ Mua ngay