Mẫu sổ báo giảng dành cho giáo viên 2023

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
24,4 KB 19/04/2017 2:21:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu sổ báo giảng dành cho giáo viên là một phần không thể thiếu trong công tác giảng dạy. Thông tin ở sổ báo giảng phải trùng khớp với thông tin ghi ở sổ đầu bài.

Văn bản giáo dục

Xem thêm