Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 8

Tin học 11 - Bài tập và thực hành 8

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 8, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11 Bài tập và thực hành 8 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp nội dung của bài tập và thực hành số 8. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được mục đích và yêu cầu của bài tập và thực hành, nội dung của bài thực hành như chạy thử chương trình và quan sát kết quả trên màn hình, chạy chương trình và thay đổi tham số... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11 Bài tập và thực hành 8

1. Mục đích, yêu cầu

Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pascal.

2. Nội dung

a) Chương trình sau đây vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên” nhờ thủ tục LineTo, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên. Ví trí bắt đầu vẽ là tâm của màn hình. Kết thúc việc vẽ bằng cách nhấn một phím bất kỳ. Chạy thử chương trình và quan sát kết quả trên màn hình.

uses crt,graph; var stop:boolean; function DetectInit(path:string):integer; var drive,mode:integer; begin drive:=0; InitGraph(drive,mode,path); DetectInit:=GraphResult; end; begin if DetectInit('C:\TP\BGI') <> 0 then begin write(' Loi do hoa nhan Enter de ket thuc '); readln; end else begin randomize; MoveTo(getmaxx div 2,getmaxy div 2); stop:=false; while not (stop) do begin setcolor(Random(Getmaxcolor)); LineTo(Random(Getmaxx),Random(Getmaxy)); Delay(200); stop:=keypressed; end; end; closegraph; end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 8

b) Chương trình dưới đây minh họa việc sử dụng các thủ tục vẽ hình đơn giản. Hãy chạy chương trình rồi thay đổi một số tham số như màu vẽ, tọa độ và quan sát kết quả trên màn hình.

uses graph; var gd,gm:integer; xm,ym,xmaxD4,ymaxD4:word; begin gd:=detect; Initgraph(gd,gm,'C:\TP\BGI'); xm:=getmaxx div 2; ym:=getmaxy div 2; setcolor(yellow); rectangle(10,10,xm,ym); readln; setcolor(LightGreen); Circle(450,100,50); readln; setcolor(Red); Ellipse(100,200,0,360,50,120); readln; CloseGraph; end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 8

----------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 8, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Tin học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 11 Xem thêm