Giải bài tập Tin học 11 bài 7

Tin học 11 - Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải bài tập Tin học 11 bài 7, tài liệu đã được VnDoc tổng hợp chi tiết và chính xác sẽ giúp các bạn học sinh đạt kết quả tốt hơn trong học tập. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11 bài 7 Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có nội dung bài 7 về các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được cách khởi tạo giá trị ban đầu cho biến, cách nhập dữ liệu từ bàn phím, đưa dữ liệu ra màn hình... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11 bài các thủ tục chuẩn vào, ra đơn giản

Để khởi tạo giá trị ban đầu cho biến, ta có thể dùng lệnh gán để gán một giá trị cho biến.

Ví dụ:

Ta muốn lưu giá trị số lượng táo ban đầu trong giỏ. Ta có thể gán sltao:=5;

Vậy nếu ta số lượng táo trong giỏ ban đầu không phải là 5 thì sao?

Không lẽ nếu thay đổi giá trị ban đầu chúng ta phải thay đổi trong code. Điều này là bất khả thi vì không phải lúc nào chúng ta cũng được cung cấp source code.

Chính vì hạn chế như vậy thư viện của các ngôn ngữ lập trình cung cấp một số chương trình dung để đưa dữ liệu vào và đưa dữ liệu ra.

- Những chương trình đưa dữ liệu vào: Cho phép đưa dữ liệu từ bàn phím hoặc từ đĩa và gán cho biến, làm cho chương trình linh hoạt hơn.

- Những chương trình đưa dữ liệu ra: Dùng để đưa các kết quả tính toán ra màn hình, in ra giấy hoặc lưu trên đĩa.

Các chương trình đưa dữ liệu vào và ra đó được gọi chung là các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản.

1. Nhập dữ liệu từ bàn phím

Việc nhập dữ liệu từ bàn phím được thực hiện bằng thủ tục chuẩn:

Read(<danh sách biến vào>);

Hoặc

Readln(<danh sách biến vào>);

Trong đó danh sách biến vào là một hoặc nhiều tên biến đơn (trừ biến kiểu boolean). Trong trường hợp nhiều biến thì các tên biến được viết các nhau bởi dấu phẩy.

Khi nhập giá trị cho nhiều biến, những giá trị này được gõ cách nhau bởi ít nhất một dấu cách hoặc kí tự xuống dòng (Nhấn Enter). Lưu ý khi nhập cho biến kiểu nào thì ta phải nhập đúng định dạng cho kiểu đó.

Ví dụ:

Readln(a1, a2, a3)

Trong đó a1, a2, a3 là các biến nguyên.

Khi đó ta nhập 2.0 3 4 rồi nhấn Enter là sai.

Ta phải nhập là 2 3 4 rồi Enter hoặc 2 3 Enter 4 rồi nhấn Enter đều được.

2. Đưa dữ liệu ra màn hình

Để đưa dữ liệu ra màn hình, Pascal cung cấp thủ tục chuẩn:

Write(<danh sách kết quả ra>);

Hoặc

Writeln(<danh sách kết quả ra>);

Trong đó danh sách kết quả ra có thể là tên biến đơn biểu thức hoặc hằng. Các xâu thường được dùng để tách các kết quả hoặc đưa ra chú thích. Các phần trong kết quả ra được viết cách nhau bởi dấu phẩy.

Sự khác nhau giữa write và writeln là write dữ con trỏ trên cùng một dòng và writeln đưa con trỏ đến đầu dòng mới.

Ví dụ:

Writeln('chao mung ban');

Writeln('den voi pascal');

Giải bài tập Tin học 11 bài 7

write('chao mung ban');

Write('den voi pascal');

Giải bài tập Tin học 11 bài 7

3. Kết hợp vào ra để làm viết một chương trình hoàn chỉnh

Ví dụ: Viết chương trình in ra bạn có bao nhiêu chiếc kẹo trong túi.

Program vi_du;

Uses crt;

Var sokeo:integer;

Begin

Clrscr();

Write('nhap so keo trong tui cua ban');

Readln(sokeo);

Writeln('so keo trong tui cua ban la :', sokeo);

Readkey();

End.

Thủ tục readkey để dừng màn hình cho người dung có thể quan sát kết quả của chương trình đưa ra trên màn hình.

Lưu ý:

+ Các thủ tục readln và writeln có thể không có tham số.

+ Trong thủ tục write và writeln, sau mỗi kết quả ra có thể quy cách như sau

Với biến thực: write (biến thực:độ rộng: số chữ số thập phân);

(Tương tự với writeln).

Với các kết quả khác: write(biến: độ rộng);

Ví dụ:

Writeln(1.234567:5:2);

Writeln(345:6);

Writeln(123456789);

Ta có kết quả như sau:

Giải bài tập Tin học 11 bài 7

Số 1.234567 lấy 2 chữ số thập phân và độ rộng là 5 (Dóng độ rộng với dòng số 3).

Số 345 có độ rộng là 6 (Dóng độ rộng với dòng số 3).

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập Tin học 11 bài 7 Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Tin học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 164
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 11 Xem thêm