Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 2

Tin học 11 - Bài tập và thực hành 2

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 2, tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Tin học 11 được tốt hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp nội dung lý thuyết bài tập và thực hành 2. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được mục đích và yêu cầu của bài thực hành 2, nội dung của bài thực hành như bài toán bộ số Pi-ta-go, cách viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên dương a, b, c và kiểm tra xem chúng có là bộ số Pi-ta-go hay không... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 2

1. Mục đích, yêu cầu

+ Xây dựng chương tình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh;

+ Làm quen với việc hiệu chỉnh chương tình

2. Nội dung

Bài toán. Bộ số Pi-ta-go.

Biết rằng bộ ba số nguyên dương a, b, c được gọi là bộ số Pi-ta-go nếu tổng các bình phương của hai số bằng bình phương của số còn lại. Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên dương a, b, c và kiểm tra xem chúng có là bộ số Pi-ta-go hay không.

Ý tưởng: Kiểm tra xem có đẳng thức nào trong ba đẳng thức sau đây xảy ra hay không:

a2=b2+c2

b2=a2+c2

c2=a2+b2

a) Gõ chương trình sau:

program Pi_ta_go; uses crt; var a,b,c:integer; a2,b2,c2:longint; begin clrscr; write('a,b,c:'); readln(a,b,c); a2:=a; b2:=b; c2:=c; a2:=a2*a; b2:=b2*b; c2*=c2*c; if (a2=b2+c2) or (b2=a2+c2) or (c2=a2+b2) then writeln('ba so da nhap la bo so Pi-ta-go') else writeln('ba so ban nhap khong la bo so Pi-ta-go'); readln; end.

b) Lưu chương trình với tên PITAGO lên đĩa.

Nhấn File sau đó nhấn Save as…

Tin học 11 bài tập và thực hành 2

Sau đó nhập PITAGO.pas sau đó nhấn OK.

Tin học 11 bài tập và thực hành 2

c) Nhấn phím F7 để thực hiện từng câu lệnh chương trình, nhập các giá trị a=3, b=3, c=5;

Tin học 11 bài tập và thực hành 2

Khi đến câu lệnh readln (a, b, c) chương trình dựng cho ta nhập dữ liệu.

Tin học 11 bài tập và thực hành 2

d) Vào bảng chọn Debug để mở cửa sổ hiệu chỉnh xem giá trị a2, b2, c2.

- Nhấn phím Ctrl+F7 để thêm các biến muốn xem giá trị

Tin học 11 bài tập và thực hành 2

- Nhấn F7 để chạy tiếp các câu lệnh để nhìn giá trị của các biến.

Tin học 11 bài tập và thực hành 2

e) Tiếp tục nhấn phím F7 để thực hiện các câu lệnh tính giá trị.

Nhận được kết quả a2=9, b2=16, c2=25 ở bảng debug

Tin học 11 bài tập và thực hành 2

f) Quan sát quá trình rẽ nhánh. Ta thấy nhánh rẽ vào mệnh đề sau then

Tin học 11 bài tập và thực hành 2

g) Lặp lại bộ dữ liệu a=700, b=1000, c=800.

Tin học 11 bài tập và thực hành 2

h) Nếu thay dãy lệnh

a2:=a; b2:=b; c2:=c; a2:=a2*a; b2:=b2*b; c2*=c2*c;

bằng dãy lệnh
a2:=a*a; b2:=b*b; c2:=c*c;

thì kết quả không thay đổi so với câu g.

Lý do: nếu ta gán a2:=a sau đó thực hiện nhân a2 với a thì thực ra ta chỉ gán a2:=a*a;

Tương tự như vậy với b2, c2.

Vì vậy kết quả không thay đổi với dữ liệu ở câu g).

----------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Tin học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 370
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 11 Xem thêm