Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51, tài liệu gồm 8 bài tập kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Tin học 11 được tốt hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 8 bài tập trong sách giáo khoa môn Tin học lớp 11 trang 50. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bài 1 (trang 50 sgk Tin học lớp 11)

Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then.

Trả lời:

Nhắc lại hai dạng câu lệnh if-then.

Dạng thiếu: if<điều kiện> then <câu lệnh>;

Dạng đầy đủ: if<điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

Sự giống nhau: Điều kiện được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì nhánh câu lệnh sau then (<câu lệnh > trong dạng thiếu và <câu lệnh 1> trong dạng đầy đủ)

Sự khác nhau:

+ Ở dạng thiếu thì nếu điều kiện sai thì nó sẽ thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh. Thực hiện câu lệnh tiếp theo của chương trình.

+ Ở dạng đầy đủ thì nếu điều kiện sai nó sẽ thực hiện nhánh câu lệnh sau else (<câu lệnh 2> trong dạng đầy đủ). Sau đó mới thoát khỏi rẽ nhánh rồi thực hiện các câu lệnh tiếp theo của chương trình.

Bài 2 (trang 50 sgk Tin học lớp 11)

Câu lệnh ghép là gì? Tại sao lại phải có câu lệnh ghép?

Trả lời:

- Câu lệnh ghép là: Gộp một dãy các câu lệnh lại với nhau Trong Pascal câu lệnh ghép có dạng:

Begin
<các câu lệnh>;
End;

- Lý do có câu lệnh ghép: Vì sau một số từ khóa (như then hoặc else) phải là một câu lệnh. Nhưng trong nhiều trường hợp, các thao tác sau những tên dành riêng phức tạp, đòi hỏi không phải chỉ một mà là nhiều câu lệnh để mô tả. Trong những trường hợp như vậy ta phải sử dụng câu lệnh ghép.

Bài 3 (trang 51 sgk Tin học lớp 11)

Có thể dùng cậu lệnh while-do để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được hãy thực hiện điều đó với chương trình Tong_1a.

Trả lời:

- Có thể sử dụng câu lệnh while-do để thay cho câu lệnh for-do được. Vì ta có thể sử dụng các câu lệnh giúp thoát khỏi vòng lặp, hoặc có thể sử dụng những câu lệnh để thoát lặp.

- Sửa chương trình tong_1a;

program Tongtien; uses crt; var S:real; a,n: integer; begin clrscr; writeln('hay nhap gia tri cua a'); readln(a); S:=1.0/a; 	while N<=100 do begin S:=S+1.0/(a+N); N:=N+1; end; writeln('Tong S la:',S:8:4); readln; end.

Kết quả:

Giống với kết quả của chương trình sử dụng for

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Bài 4 (trang 51 sgk Tin học lớp 11)

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Trả lời:

Câu lệnh rẽ nhánh như sau:

a)

If (sqr(x)+sqr(y))<=1
Then
z:=sqr(x)+sqr(y)
else
if y>=x
then
z:=x+y
else
z:=0.5;

b)

If sqr(x-a)+sqr(y-b)<=sqr(r)
Then
z:=abs(x)+abs(y);
Else
z:=x+y;

Bài 5 (trang 51 sgk Tin học lớp 11)

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Trả lời:

b)

program bai5; uses crt; var n:integer; y:real; begin clrscr; y:=0; for n:=1 to 50 do y:=y+n/(n+1); writeln('y=',y:8:4); readln; end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

b)

program bai5; uses crt; var n,dem:integer; e:real; gt:longint; begin clrscr; e:=1; gt:=1; dem:=1; while 1.0/gt >2*0.000001 do begin e:=e+1.0/gt; gt:=gt*dem; dem:=dem+1; end; writeln('e=',e:8:4); readln; end.

Kết quả:
Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Bài 6 (trang 51 sgk Tin học lớp 11)

Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Vừa gà vừa chó.

Bó lại cho tròn.

Ba mươi sáu con.

Một trăm chân chẵn.

Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Trả lời:

Ta có tổng 2 loại là 36 con. Như vậy số con gà sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 36. Số còn lại sẽ là chó.

Theo giả thiết đề bài ta có số gà*2+số chó *4 =100.

Như vậy ta sẽ có code như sau:

program bai6; uses crt; var ga,cho:integer; begin clrscr; for ga:=0 to 36 do if ga*2+(36-ga)*4=100 then writeln('so ga la ',ga,' so cho la ',36-ga); readln; end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Bài 7 (trang 51 sgk Tin học lớp 11)

Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (hiện tại tuổi cha lớn hơn hai lần tuổi con và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25 ). Đưa ra màn hình câu trả lời cho câu hỏi “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con ?”.

Trả lời:

program bai7; uses crt; var tcha,tcon,nam:integer; begin clrscr; writeln('nhap vao tuoi cha va tuoi con '); readln(tcha,tcon); nam:=0; while(tcha<>tcon*2) do begin tcha:=tcha+1; tcon:=tcon+1; nam:=nam+1; end; writeln('sau ',nam,' nam nua thi tuoi cha gap 2 lan tuoi con'); readln; end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Bài 8 (trang 51 sgk Tin học lớp 11)

Mỗi người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0.3% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút hết tiền thì sẽ nhận được số tiền ít nhất là B đồng? Biết rằng việc gửi tiết kiệm không kì hạn thì lãi không được cộng vào vốn.

Trả lời:

program bai7; uses crt; var A,B,C:real; thang:integer; begin clrscr; writeln('nhap vao so tien A va so tien B'); readln(A,B); C:=A*0.3/100; thang:=0; 	while(A<B) do begin A:=A+C; thang:=thang+1; 	end; writeln('co the rut tien sau ',thang,'thang'); readln; end. 

----------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Tin học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 3.943
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 11 Xem thêm