Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo thông tư 22

HƯỚNG DẪN GHI BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CỦA LỚP

Bảng ghi tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo thông tư 22 mới nhất giúp các thầy cô ghi đúng nhận xét theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo quy định về đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục một cách chính xác và hiệu quả. Sau đây mời quý thầy cố cùng tham khảo và tải về các mẫu đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22.

Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục các lớp

1. Phần tiêu đề

Điền đủ thông tin vào chỗ chấm, trong đó đối với mẫu 1 và mẫu 4 cần ghi thời điểm đánh giá giữa học kì I hay giữa học kì II.

2. Phần "Môn học và hoạt động giáo dục"

- Đối với mẫu 1: Trong cột tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt", H nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành" hoặc C nếu học sinh ở mức "Chưa hoàn thành".

- Đối với các mẫu 2-6:

+) Trong cột "Mức đạt được" tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: Ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt", H nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành" hoặc C nếu học sinh ở mức "Chưa hoàn thành".

+) Trong cột "Điểm KTĐK" đối với các môn có bài kiểm tra định kì: Ghi điểm số của bài kiểm tra; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối.

3. Phần "Năng lực" và "Phẩm chất"

Trong cột tương ứng với từng năng lực, phẩm chất: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức "Tốt", Đ nếu học sinh đạt mức "Đạt" hoặc C nếu học sinh ở mức "Cần cố gắng".

4. Phần "Khen thưởng", "Hoàn thành chương trình lớp học", "Lên lớp" (trong mẫu 3 và mẫu 6)

Đánh dấu "P" vào các ô tương ứng đối với mỗi học sinh được khen thưởng, hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp.

5. Phần "Ghi chú"

Ghi những lưu ý đặc biệt (nếu có). Chẳng hạn như: học sinh thuộc diện ưu tiên; học sinh khuyết tật;...

Một số biểu hiện đối với từng năng lực, có thể là:

+) Tự phục vụ, tự quản: Thực hiện được một số việc phục vụ cho bản thân (vệ sinh thân thể, ăn, mặc,...); một số việc phục vụ cho học tập (chuẩn bị đồ dùng học tập ở lớp, ở nhà,...);....

+) Hợp tác: Mạnh dạn giao tiếp trong hợp tác; trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói đúng nội dung cần trao đổi; ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng;...

+) Tự học và giải quyết vấn đề: khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp, làm việc trong nhóm, tổ, lớp; khả năng tự học có sự giúp đỡ hoặc không cần giúp đỡ;...

Sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh. Một số biểu hiện đối với từng phẩm chất, có thể là:

+) Chăm học, chăm làm: Đi học đầy đủ, đúng giờ; thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô và người lớn;...

+) Tự tin, trách nhiệm: Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân; tự chịu trách nhiệm về các việc làm, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng;...

+) Trung thực, kỉ luật: Không nói dối; không nói sai về bạn; tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa;...

+) Đoàn kết, yêu thương: Giúp đỡ, tôn trọng mọi người; nhường nhịn bạn; quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo,...

Mẫu đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22

Cách ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục

Cách ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục

Tham khảo chi tiết các mẫu đánh giá Tại đây.

Đánh giá bài viết
18 65.409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tài liệu Xem thêm