Kỹ năng lập kế hoạch

Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích.

Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định. Đây cũng được coi như một trong những kỹ năng quản lý thời gian quan trọng nhất.

Đánh giá bài viết
19 47.510
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Quản lý Xem thêm