Ma trận đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 năm 2020 - 2021

Cấu trúc đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 học kì 2 năm 2021

Cấu trúc - Ma trận đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 7 mới dưới đây nằm trong bộ đề thi cuối kì 2 lớp 7 môn Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh lớp 7 học kì 2 giúp các em nắm chắc những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh học kì 2 lớp 7 hiệu quả.

MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 7

Năm học 2020-2021

Thời gian cho 3 kỹ năng (Nghe, đọc, viết): 40 phút

Số điểm cho 3 kỹ năng (Nghe, đọc, viết): 7.5

Số điểm cho kỹ năng nói 2.5 (Giáo viên tổ chức kiểm tra trước hoặc sau bài kiểm tra 3 kỹ năng)

A. Objectives:

- To evaluate the students’ target language learnt in Units 7 to 11.

- To enable students to get used to various forms of exercises through aspects: Reading comprehension; Listening comprehension; Speaking; Writing

- To check up 4 language skills.

B. Language content:

- Vocabulary: Topics: Traffic; Films; Festivals around the world; Sources of energy; Travelling in the futures

- Grammar: Used to; Connectors; H/Wh- questions; Adverbial phrases; The future continuous, The future simple passive; possessive pronouns

- Skills: Listening, Speaking, Reading and Writing.

C. Teaching aids: Laptop/ computer, loudspeaker, copies of the test

D. Procedure

Tên Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

LISTENING 1

Topics: Traffic; Films; Festivals around the world; Sources of energy; Travelling in the futures

Listen and choose the correct answer/ True or false statements/ Listen and match

Listen and choose the correct answer/ True or false statements/ Listen and match

Số câu: 6

Số điểm: 1,5- Tỉ lệ %: 15%

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

LISTENING 2

Topics: Traffic; Films; Festivals around the world; Sources of energy; Travelling in the futures

Listen and complete/ Answer the questions

Listen and complete/ Answer the questions

Số câu: 4

Số điểm: 1,0 - Tỉ lệ %: 10%

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Speaking

Topics: Traffic; Films; Festivals around the world; Sources of energy; Travelling in the futures

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individuals/ pairs/ groups)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individuals/ pairs/ groups)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individuals/ pairs/ groups)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

Số câu: tương đương 10 câu

Số điểm: 2,5 - Tỉ lệ %: 25%

Số câu: tương đương 3 câu

Số điểm: 0,75

Số câu: tương đương 3 câu

Số điểm: 0,75

Số câu: tương đương 4 câu

Số điểm: 1,0

READING 1

Topics: Traffic; Films; Festivals around the world; Sources of energy; Travelling in the futures

Read the passage and choose the best option / True or false statements

Read the passage and choose the best option / True or false statements

Read the passage and choose the best option / True or false statements

Số câu: 5

Số điểm: 1.25- Tỉ lệ %: 12.5%

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 1

Số điểm: 0,25

READING 2

Topics: Traffic; Films; Festivals around the world; Sources of energy; Travelling in the futures

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

Số câu: 5

Số điểm:1,25 - Tỉ lệ %: 12,5%

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 1

Số điểm: 0,25

WRITING 1

Used to; Connectors; H/Wh- questions; Adverbial phrases; The future continuous, The future simple passive; possessive pronouns

Sentence transformation/ Rearrange the words to make a complete sentence/ Complete sentences using the given words.

Số câu: 4

Số điểm: 1,0 - Tỉ lệ %: 10%

Số câu: 4

Số điểm: 1,0

WRITING 2

Topics: Traffic; Films; Festivals around the world; Sources of energy; Travelling in the futures

Paragraph writing

Write an email/a letter/a postcard, paragraph of 80-100 words

Số câu: tương đương 6 câu

Số điểm: 1,5 - Tỉ lệ %: 15%

Số câu: tương đương 6 câu

Số điểm: 1,5

TỔNG: Số câu: 40

Số điểm: 10

Tỉ lệ %: 100%

Số câu: 12

Số điểm: 3,0

30%

Số câu: 12

Số điểm: 3,0

30%

Số câu: 10

Số điểm: 2,5

25%

Số câu: 6

Số điểm: 1,5

15%

Trên đây là Cấu trúc đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 7 năm 2021. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 767
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm