Mẫu đề thi viết IELTS học thuật

Mẫu đề thi viết IELTS học thuật

Người thi IELTS có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (Học thuật) hoặc General Training (Tổng quát). Tất cả thí sinh sẽ có phần thi Nghe và Nói chung nhưng phần thi Đọc và Viết của hai hình thức này thì khác nhau.

Phần thi viết trong IELTS Học thuật kéo dài 60 phút. Gồm có 2 bài viết dài 150 từ và 250 từ với văn phong trịnh trọng.

  • Task 1: Thí sinh phải mô tả các thông tin được diễn tả trong đề bài đưa ra: có thể là graph/table/chart/diagram. Bạn có thể được yêu cầu mô tả và giải thích số liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, hoặc mô tả sự việc, hiện tượng. Bạn cần viết 150 từ trong khoảng 20 phút.
  • Task 2: Thí sinh viết một bài luận để trả lời về một quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề. Bạn cần viết khoảng 250 từ trong vòng 40 phút.

Danh sách các mẫu bài Task 1 và Task 2:

  • Academic Writing Sample Task 1
  • Academic Writing Sample Task 2
  • IELTS Writing Answer sheet
  • IELTS Academic Writing Sample Script
Đánh giá bài viết
1 8.322
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi IELTS Xem thêm