Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh thông dụng

Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh thông dụng

Tài liệu "Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh thông dụng" dành cho những bạn yêu thích và đam mê học tiếng Anh. Cung cấp cho các bạn nguồn tài liệu vô cùng quý giá trên con đường chinh phục môn ngoại ngữ này.

Ví dụ:

  • To be a bad fit: Không vừa
  • To be a bear for punishment: Chịu đựng được sự hành hạ
  • To be a believer in ghosts: Kẻ tin ma quỷ
  • To be a believer in sth: Người tin việc gì
Đánh giá bài viết
6 4.047
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngoại ngữ Xem thêm