Ngày đẹp tháng 2 năm 2022

Xem ngày tốt tháng 2 năm 2022, ngày tốt xuất hành tháng 2, ngày đẹp khai trương tháng 2 năm 2022, ... VnDoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Ngày tốt xấu tháng 2 năm 2022

Ngày tốt xấu tháng 2 năm 2022

Ngày tốt xuất hành tháng 2

Dương lịchÂm lịchGợi ý
1/2/20221/1/2022Ngày Đường Phong: Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.
2/2/20222/1/2022Ngày Kim Thổ: Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.
3/2/20223/1/2022Ngày Kim Dương: Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.
4/2/20224/1/2022Ngày Thuần Dương: Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.
5/2/20225/1/2022Ngày Đạo Tặc: Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của.
6/2/20226/1/2022Ngày Hảo Thương: Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.
7/2/20227/1/2022Ngày Đường Phong: Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.
8/2/20228/1/2022Ngày Kim Thổ: Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.
9/2/20229/1/2022Ngày Kim Dương: Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.
10/2/202210/1/2022Ngày Thuần Dương: Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.
11/2/202211/1/2022Ngày Đạo Tặc: Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của.
12/2/202212/1/2022Ngày Hảo Thương: Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.
13/2/202213/1/2022Ngày Đường Phong: Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.
14/2/202214/1/2022Ngày Kim Thổ: Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.
15/2/202215/1/2022Ngày Kim Dương: Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.
16/2/202216/1/2022Ngày Thuần Dương: Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.
17/2/202217/1/2022Ngày Đạo Tặc: Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của.
18/2/202218/1/2022Ngày Hảo Thương: Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.
19/2/202219/1/2022Ngày Đường Phong: Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.
20/2/202220/1/2022Ngày Kim Thổ: Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.
21/2/202221/1/2022Ngày Kim Dương: Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.
22/2/202222/1/2022Ngày Thuần Dương: Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.
23/2/202223/1/2022Ngày Đạo Tặc: Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của.
24/2/202224/1/2022Ngày Hảo Thương: Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.
25/2/202225/1/2022Ngày Đường Phong: Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.
26/2/202226/1/2022Ngày Kim Thổ: Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.
27/2/202227/1/2022Ngày Kim Dương: Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.
28/2/202228/1/2022Ngày Thuần Dương: Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.

Và còn rất nhiều bài viết hay khác về chủ đề Tết nguyên đán 2022 như cách cúng giao thừa, cách làm lễ tất niên, văn khấn tất niên... đều được VnDoc cập nhật liên tục trên chuyên mục Tết nguyên đán 2022. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 4.357
Sắp xếp theo

    Lịch Âm Dương

    Xem thêm