Phân phối chương trình lớp 9 năm 2020 - 2021

Phân phối chương trình lớp 9 năm 2020 - 2021 được VnDoc tổng hợp và chia sẻ. Tài liệu gồm đầy đủ các môn nằm trong chương trình lớp 9. Nội dung giảm tải giúp các bạn học sinh chủ động nắm bắt và ôn tập tại nhà. Sau đây là tài liệu mời các bạn tham khảo

Chương trình giảm tải lớp 9 Môn Toán

ĐẠI SỐ

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba.

§5. Bảng căn bậc hai

Cả bài

Không dạy

§6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Luyện tập.

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai”

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

2. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

4. Trục căn thức ở mẫu số

§2. Hàm số bậc nhất.

Bài tập 19

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương II. Hàm số bậc nhất

§3. Đồ thị của hàm số

y=a x+b(a \neq 0). Luyện tập.

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hàm số bậc nhất

1. Khái niệm hàm số bậc nhất

2. Tính chất

Tham khảo thêm: Phân phối chương trình Toán 9 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 9 Môn Ngữ văn

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích

Vũ trung tùy bút) của Phạm Đình Hổ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) của

Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện

Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện

Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện

Lục Vân Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài

Không dạy

Bếp lửa của Bằng Việt

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức trong 02 tiết

Tập làm thơ tám chữ

Cả bài

Không thực hiện

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng

mẹ của Nguyễn Khoa Điềm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cố hương của Lỗ Tấn

Phần chữ in nhỏ

Không dạy

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) của

M. Go-rơ-ki

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của

Vũ Khoan

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của

La Phông-ten (trích) của Hi-pô-lít Ten

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con cò của Chế Lan Viên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bến quê (trích) của Nguyễn Minh Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích

Rô-bin-xơn Cru-xô) của Đe-ni-ơn Đi-phô

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chương trình giảm tải lớp 9 Môn Tin học

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I

Bài 1. Từ máy tính đến

Mục 2. Phân loại mạng máy tính.

Không dạy.

mạng máy tính

Mục 3. Vai trò của máy tính trong mạng

Phần còn lại dạy trong 1 tiết.

2

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Mục 2c) Phần mềm thư điện tử

Không dạy.

3

Chương III

Bài 10.Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Mục 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu

Không dạy.

4

Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

Mục 4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu

Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự học. Phần còn lại dạy trong 1 tiết.

5

Chương IV

Bài 14. Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker

Cả bài

Không dạy.

6

BTH11. Tạo video ngắn bằng Movie Maker

Cả bài

Không dạy.

7

Chương I, II, III, IV

Tất cả các bài

Mục Tìm hiểu mở rộng

Không dạy.

Tham khảo: Phân phối chương trình Tin học 9 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 9 Môn Lịch sử

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế

kỉ XX

Mục II.2 Tiến hành xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm

90 của thế kỷ XX

Mục II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu

Tập trung hệ quả của cuộc khủng hoảng

 

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

3

Bài 4. Các nước châu Á

Mục II.2 Mười năm đầu xây

dựng chế độ mới (1949-1959)

Không dạy

Mục II.3 Đất nước trong thời kì

biến động (1959 – 1978)

Không dạy

Mục II. 4 Công cuộc cải cách –

mở cửa (từ năm 1978 đến nay)

Tập trung vào đặc điểm đường lối đổi mới và những thành tựu tiêu

biểu

4

Bài 5. Các nước Đông Nam

Á

Mục III. Từ “ASEAN - 6” đến

“ASEAN - 10”

Hướng dẫn học sinh lập niên biểu quá trình ra đời và phát triển

5

Bài 8. Nước Mĩ

Mục II. Sự phát triển về khoa học

kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh

Lồng ghép với nội dung bài 12

6

Bài 9. Nhật Bản

Mục III. Chính sách đối nội và

đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh

Không dạy

7

Bài 10. Các nướcTây Âu

Mục I. Tình hình chung

Tập trung vào đặc điểm cơ ban về kinh tế và đối ngoại, tinh giản

các sự kiện

8

Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học −

kĩ thuật

Mục I. Những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật

Hướng dẫn học sinh lập niên biểu những thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực

Tham khảo thêm: Phân phối chương trình Lịch Sử 9 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 9 Môn Sinh

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

1

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Bài 1. Menđen và di truyền học

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4

Không thực hiện

2

Bài 2. Lai một cặp tính trạng

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4

Không thực hiện

3

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Mục V. Trội không hoàn toàn

Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3

Không thực hiện

Bài 2 và Bài 3

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

4

Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của

đồng kim loại

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

5

Bài 7. Bài tập chương 1

Bài tập 3 trang 22

Không thực hiện

6

Chương II. Nhiễm sắc thể

Bài 9. Nguyên phân

Mục I. Biến đổi hình thái nhiễm sắc

thể trong chu kì tế bào

Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1

Không thực hiện

7

Bài 10. Giảm phân

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2

Không thực hiện

Bài 9 và Bài 10

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

Tham khảo: Phân phối chương trình Sinh học 9 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 9 Môn Vật lý

STT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Mục III. Vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 8, Bài 9 thành một chủ

đề.

2

Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Mục III. Vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 7, Bài 9 thành một chủ

đề.

3

Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở

vào vật liệu làm dây dẫn

Cả bài

Tích hợp với Bài 7, Bài 8 thành một chủ

đề.

4

Bài 15: Thực hành: Xác định công

suất của các dụng cụ điện

Mục II.2. Xác định công suất của

quạt điện

Không dạy.

5

Bài 16: Định luật Jun - Len-xơ

Thí nghiệm hình 16.1

Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm.

6

Bài 18: Thực hành kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I2 trong định luật

Jun - Len-xơ

Cả bài

Không dạy.

7

Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết

kiệm điện

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học.

8

Bài 21: Nam châm vĩnh cửu

Mục III. Vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 22 thành một chủ đề.

9

Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện

- Từ trường

Mục I. Lực từ

Khuyến khích học sinh tự học.

Cả bài

Tích hợp với Bài 21 thành một chủ đề.

10

Bài 26: Ứng dụng của nam châm

Mục II.2. Ví dụ về ứng dụng của

rơ le điện từ: chuông báo động

Khuyến khích học sinh tự học.

11

Bài 27: Lực điện từ

Cả bài

Tích hợp với Bài 28 thành một chủ đề.

Tham khảo: Phân phối chương trình Vật lý 9 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 9 Môn Hóa

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

2. Một số oxit quan trọng

Bài 2:

- Mục A. I. Canxi oxit có những tính chất nào

- Mục B. I. Lưu huỳnh đioxit có những tính chất nào

Tự học có hướng dẫn

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Oxit

Tham khảo thêm:Phân phối chương trình Hóa học 9 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 9 Môn GDCD

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

I. Đặt vấn đề

Tìm ví dụ thực tế khác thay thế và hướng dẫn học sinh tự đọc.

II. Nội dung bài học

Khái niệm kỉ luật

Khuyến khích học sinh tự đọc

III. Bài tập 3

Không yêu cầu học sinh làm

2

Bài 4. Bảo vệ hòa bình

I. Đặt vấn đề

Hướng dẫn học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học Mục 3

Không dạy

3

Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

I. Đặt vấn đề.

Mục 1

Cập nhật thông tin mới và hướng dẫn học sinh tự

đọc.

II. Nội dung bài học Mục 3

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Tham khảo: Phân phối chương trình GDCD 9 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 9 Môn Địa lí

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới

Khuyến khích HS tự đọc

2

Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Thay đổi yêu cầu thành vẽ biểu đồ hình cột

3

Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Mục II. Các ngành công nghiệp trọng điểm; phần 3: Một số ngành công nghiệp nặng khác

Không dạy

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

4

Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Cả bài

Không yêu cầu HS làm

5

Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Cả bài

Hướng dẫn HS tự làm

6

Bài 44. Thực hành : Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Cả bài

Hướng dẫn HS tự làm

Tham khảo: Phân phối chương trình Địa lý 9 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 9 Môn Công nghệ

TT

Chương/Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Mô đun: Mạng điện trong nhà

Bài 4. TH: Sử dụng đồng hồ đo điện

Cả bài

Chọn một trong hai nội dung để dạy: công tơ điện hoặc đồng hồ vạn năng.

(Các mô đun khác tuỳ theo từng mô đun lựa

chọn cần cập nhật thay thế các nội dung phù hợp thực tế địa phương)

Tham khảo: Phân phối chương trình Công nghệ 9 năm 2020 - 2021

Trên đây VnDoc đã hướng dẫn các bạn Phân phối chương trình lớp 9 năm 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn chuẩn bị tốt cho học kì mới sắp tới

............................................

Ngoài Phân phối chương trình lớp 9 năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.426
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 9 Xem thêm