Phiếu góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Để hoàn thiện dự thảo mới giúp giáo viên tiểu học làm căn cứ xây dựng kế hoạch bài học, tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, mời các bạn tham khảo Phiếu góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Một số góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

1. Dự thảo HD xây dựng KHGD nhà trường

Phần III: Tổ chức thực hiện, mục 2 có nên thêm Phòng GDĐT phê duyệt KHGD của nhà trường vì theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/8/2018 Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường tiểu học ở điều 16, Tiêu chuẩn 5.1 ý c yêu cầu KHGD được giải trình và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

2. Kế hoạch giáo dục nhà trường

Phần giải thích chưa đúng với các ý của mẫu KHGD

1. Theo ý 4, mục IV phần B

3. Theo ý 1, mục IV phần B

4. Theo ý 2, mục IV phần B

TT

Nội dung

Ý kiến góp ý

Lí do

1

4.1.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học.

Bỏ Phần tổng hợp chung số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học.

Số lượng tiết học các môn học theo tuần thực hiện theo quy định, ít có sự thay đổi, nếu thay đổi sẽ có ở phần điều chỉnh. Mặt khác phần tổng hợp số tiết HKI, HKII đã có ở mục 1. phân phối thời lượng các môn học và HĐGD.

3. Khó khăn:

Ban hành kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học của nhà trường trước ngày 01 tháng 8 hàng năm mà KH thời gian năm học do UBND tỉnh ban hành thường phải sau khi kết thúc năm học. Vậy cán bộ, giáo viên đi làm trong thời gian nghỉ hè?

Ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trước ngày 15 tháng 8 hàng năm để tổ chuyên môn, giáo viên và các tổ chức cá nhân có liên quan làm căn cứ tổ chức thực hiện thì thời gian dành cho nghiên cứu ít.

4. Mục 4. Khung thời gian thực hiện chương trình năm học ……và kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục phần B chỉ là tổng hợp của kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục và Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục từng khối lớp.

Để xây dựng một KHGD theo mẫu trên đòi hỏi rất tỉ mỉ và trong quá trình thực hiện sẽ phải điều chỉnh nhiều vì có nhiều yếu tố chi phối kế hoạch.

Ngoài Phiếu góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 3.490
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm