Soạn Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

Soạn Công nghệ 8 bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

Soạn Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Công nghệ lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo

A. Hoạt động khởi động

1. Vì sao bản vẽ kĩ thuật phải được xây dựng theo các quy tắc thống nhất chung?

2. Một bản vẽ kĩ thuật có những tiêu chuẩn chung nào?

Bài làm:

1. Bản vẽ kĩ thuật có những tiêu chuẩn chung là vì xây dựng theo các quy tắc chung sẽ giúp cho người vẽ và người đọc bản vẽ có thể hiểu được bản vẽ dựa vào các quy tắc thống nhất chung như vậy.

2. Các tiêu chuẩn chung của bản vẽ kĩ thuật là:

  • Tiêu chuẩn về khổ giấy
  • Tiêu chuẩn về chữ viết
  • Tiêu chuẩn về nét vẽ
  • Tiêu chuẩn về nét vẽ
  • Tiêu chuẩn về ghi kích thước

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khổ giấy

Thực hiện yêu cầu:

1. Hãy cho biết việc quy định khổ giấy có liên quan gì đến các thiết bị sản xuất giấy và in ấn?

2. Sử dụng bút chì và thước kẻ hãy chia các khổ giấy chính ra từ khổ giấy A0 (hình 2.2)

Soạn Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

Bài làm:

1. Việc qui định khổ giấy có liên quan mật thiết đến các thiết bị sản xuất giấy và in ấn. Khổ giấy sẽ quyết định đến kích thước của thiết bị sản xuất giấy và in ấn. Có như vậy, cả hai mới có cùng kích thước và đồng bộ giống nhau.

2. Chia các khổ chính từ khổ giấy A0 như sau:

Soạn Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

2. Tỉ lệ

1. Điền cụm từ nguyên hình, phóng to hay thu nhỏ vào chỗ trống

Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng của vật thể đó. Tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật quy định tỉ lệ dùng trên các bản vẽ kĩ thuật có ba loại: Tỉ lệ ........... (1: 2; 1: 5; 1: 10; 1: 20; 1: 100), tỉ lệ ................. (1: 1) và tỉ lệ .............. (2: 1; 5: 1; 10: 1; 20: 1; ...)

2. Đánh dấu x vào ô trống em cho đó là cơ sở để lựa chọn tỉ lệ khi trình bày bản vẽ kĩ thuật vào bảng 2.1

Khổ giấy
Bút vẽ
Điều kiện kinh tế
Điều kiện sản xuất
Kích thước của vật thể được biểu diễn
Bài làm:

1. Điền vào chỗ trống:

Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng của vật thể đó. Tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật quy định tỉ lệ dùng trên các bản vẽ kĩ thuật có ba loại: Tỉ lệ thu nhỏ (1: 2; 1: 5; 1: 10; 1: 20; 1: 100), tỉ lệ nguyên hình (1: 1) và tỉ lệ phóng to (2: 1; 5: 1; 10: 1; 20: 1; ...)

2. Đánh dấu x vào ô trống:

Khổ giấy x
Bút vẽ
Điều kiện kinh tế
Điều kiện sản xuất
Kích thước của vật thể được biểu diễn x

3. Nét vẽ

a. Các loại nét vẽ

Hãy nghiên cứu một số loại nét vẽ cơ bản trong bảng 2.2

Soạn Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

Cho biết tên gọi một số nét vẽ cơ bản là: nét liền mảnh, nét đứt, nét lượn sóng, nét liền đậm, nét gạch chấm mảnh. Hãy điền tên các loại nét vẽ vào bảng 2.2

Bài làm:

Điền vào bảng 2.2 như sau:

Soạn Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

b. Chiều rộng nét vẽ và cách vẽ

Việc quy định chiều rộng của nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ hay không?

Bài làm:

Việc quy định chiều rộng của nét vẽ có liên quan mật thiết đến bút vẽ vì sử dụng bút vẽ phù hợp sẽ thuận lợi cho việc chế tạo và sử dụng bút vẽ.

Ví dụ: Ta không thể sử dụng có chiều rộng bằng 0,7 mm để vẽ nét mảnh bằng 0,13 mm được.

4. Ghi kích thước

Thực hiện yêu cầu:

1. Chọn đúng (Đ) hay sai (S) những thông tin về ghi kích thước vào bảng 2.3

Ghi kích thước Đúng/ Sai
Đường kích thước được vẽ bằng nét liền đậm
Đường gióng kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, thường kẻ song song với đường kích thước
Chữ số kích thước chỉ trị số thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản vẽ
Kích thước độ dài dùng đơn vị và milimét và được ghi rõ trên bản đồ

Soạn Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

2. Hãy cho biết ý nghĩa của các con số ghi trên các hình 2.4 a, b, c.

Bài làm:

1. Điền Đúng hoặc Sai:

Ghi kích thước Đúng/ Sai
Đường kích thước được vẽ bằng nét liền đậm S
Đường gióng kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, thường kẻ song song với đường kích thước S
Chữ số kích thước chỉ trị số thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản vẽ Đ
Kích thước độ dài dùng đơn vị là milimét và được ghi rõ trên bản vẽ S

2. Ý nghĩa của các con số ghi trên hình 2.4 là: Giúp người đọc nắm được các kích thước cụ thể được vẽ trên bản vẽ

C. Hoạt động luyện tập

1. Quan sát hình 2.5, xác định tên gọi và ứng dụng của các loại nét vẽ được thể hiện trên hình để hoàn thiện bảng 2.4

Soạn Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

Nét vẽ Tên gọi Ứng dụng
A
B
C
D
E
Bài làm:
Nét vẽ Tên gọi Ứng dụng
A Nét lượn sóng Vẽ phần vật thể đặc
B Nét liền mảnh Vẽ phần giới hạn gen
C Nét gạch chấm mảnh Vẽ đường trục
D Nét liền đậm Vẽ phần giới hạn vật thể
E Nét đứt Vẽ phần không nhìn thấy của vật thể

2. Hai cách vẽ giao nhau của nét đứt/ nét chấm gạch nào trong hình 2.5 là đúng/ sai? Hoàn thiện bảng 2.5

Soạn Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

Cách vẽ Đúng/ Sai
A
B
C
D
Bài làm:
Cách vẽ Đúng/ Sai
A Sai
B Sai
C Đúng
D Đúng

D. Hoạt động vận dụng

1. Sử dụng khổ giấy A0 để chia thành các khổ giấy A1, A2, A3, A4.

Bài làm:

Chia thành các khổ giấy A1, A2, A3, A4 từ khổ giấy A0 như sau:

Soạn Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tìm hiểu một số tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật bằng cách hoàn thiện bảng 2.6

Tiểu chuẩn Việt Nam Quy định về
TCVN 7285 : 2003
TCVN 8 - 20 : 2002
TCVN 7284-2 : 2003
TCVN 5705 : 1993
Bài làm:
Tiểu chuẩn Việt Nam Quy định về
TCVN 7285 : 2003 Quy định khổ giấy và cách trình bày các tờ giấy in sẵn dùng cho các bản vẽ kỹ thuật trong mọi lĩnh vực.
TCVN 8 - 20 : 2002 Quy định các loại nét vẽ, tên gọi và hình dạng của chúng, cũng như các quy tắc chung để vẽ các nét đó trên bản vẽ kỹ thuật, ví dụ các sơ đồ, mặt bằng hoặc bản đồ.
TCVN 7284-2 : 2003 Quy định bảng chữ cái latinh, chữ số và dấu dùng trên các bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan.
TCVN 5705 : 1993 Quy định quy tắc ghi kích thước dài, kích thước góc trên các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Giải bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ - Sách VNEN công nghệ lớp 8 trang 9. Trên đây VnDoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các bạn học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

............................................

Ngoài Soạn Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
5 388
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Soạn Công nghệ 8 VNEN Xem thêm