Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Caring For Those In Need

Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 4

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Caring For Those In Need gồm các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 11, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập lớp 11 đạt kết quả cao.

Đề luyện tập Ngữ âm tiếng Anh 11 Unit 4 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm tìm từ tiếng Anh có phần gạch chân phát âm khác lớp 11 giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập lại từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 4 hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  Question 1:

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
  Question 6:
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 362
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Mới

  Xem thêm