Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 11 The Generation Gap

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh Unit 1 lớp 11

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 11: Generation Gap do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 11: Generation Gap. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Generation gap nâng cao, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer A, B or C
 • Question 1:

  You will get into trouble if you come back home after the ____.

 • Question 2:

  Instead of ____ someone by their appearance, you should get to know them better.

 • Question 3:

  She whispered a ____ that her sibling wouldn't die.

 • Question 4:

  My parents do not want me to wear ____ dresses because they think that they aren't suitable for my age.

 • Question 5:

  Children learn from how they see their parents ________: when parents are getting along well, their relationship supports their child’s development

 • Question 6:

  For a change, why don't you ____ your hair red?

 • Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
 • Question 1

  Despite being a kid, Tuan always helps his mother do the chores every day. 

 • Question 2

  Many parents find it hard to understand their children when they are teenagers

 • Question 3

  We find it unattractive when dress flashily.

 • Question 4

  I feel extremely depressed as conflict occurs frequently amongst generations in my family. 

 • Question 5

  My mother mistakenly believes that my fashion style breaks the norm of society.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Mới

Xem thêm