Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Being Part Of ASEAN

Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 5

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập lớp 11 đạt kết quả cao, VnDoc xin giới thiệu bài Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Being Part Of ASEAN gồm các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 11 khác nhau.

Tài liệu tiếng Anh ôn tập Ngữ âm gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 11 khác nhau, theo từng chuyên đề bài tập khác nhau như: Ngữ âm, Ngữ pháp, Kỹ năng đọc, Kỹ năng viết giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng tiếng Anh Unit 5 lớp 11.

 • Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  Question 1:

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Bài 2. Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
  Question 6:
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 314
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Mới

Xem thêm